Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota: 2020 spalio 15d. 10:05

Baltosios pirštinės: 21 patarimas VRK, kaip užtikrinti sklandesnį II rinkimų turą

Lietuvoje prasidėjo LR Seimo rinkimai
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr. / Lietuvoje prasidėjo LR Seimo rinkimai

Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ atstovai išanalizavo ir apibendrino Seimo rinkimų stebėsenos duomenis, kurių pagrindu teikia rekomendacijas Vyriausiajai rinkimų komisijai, siekiant sklandesnio antrojo Seimo rinkimų turo organizavimo. Apie tai rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Baltųjų pirštinių“ stebėtojai rinkimų dieną aplankė daugiau nei 1200 apylinkių (62% visų Lietuvos apylinkių) ir kas trečioje fiksavo galimus rinkimų pažeidimus. Rinkimų stebėjimo organizacija per savaitę sulaukė 532 piliečių pranešimų apie galimus pažeidimus bei 150 rinkėjų skundų dėl nesuteiktos galimybės balsuoti namuose, saviizoliacijoje.

Daugeliu atvejų skundai yra susiję su rinkimų organizavimu ir teisės aktų praktiniu įgyvendinimu, už ką yra atsakingos visų lygių rinkimų komisijos. Todėl rekomenduojama skubiai imtis papildomų apmokymų ir apygardų, apylinkių rinkimų komisijų narių detalaus instruktavimo, dėmesio atkreipimo į dažniausiai pasitaikančias klaidas.

„Baltosios pirštinės“ nuotr./Baltosios pirštinės
„Baltosios pirštinės“ nuotr./Baltosios pirštinės

Rekomendacijos Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK):

Išankstinis balsavimas savivaldybėse, balsavimas specialiuose punktuose ir namuose:

  1. Aiškiai instruktuoti rinkimų komisijų narius, kaip yra balsuojama iš anksto su vokais. Pareikalauti, kad visi rinkimų komisijų nariai būtinai, be jokių išlygų, kiekvienam rinkėjui papasakotų visą instrukciją, kaip balsuoti iš anksto su vokais, kad visi rinkėjai teisingai sudėtų biuletenius, rinkėjo korteles, užklijuotų vokus, sugrįžtų pas rinkimų komisijos narius.
  2. Aiškiai infromuoti rinkimų komisijų narius, kaip turi būti užtikrinamas rinkėjo apsisprendimo slaptumas, vykdant balsavimą specialiuose punktuose ir namuose. Jokie asmenys negali žiūrėti, kaip rinkėjas balsuoja ir ką žymi biuletenyje. Visi rinkimų komisijų nariai ir stebėtojai privalo pasitraukti, duoti privatumo rinkėjams, mažų mažiausiai, nusisukti ar išeiti iš patalpos.
  3. Aiškiai informuoti rinkimų komisijų narius, kad jiems griežtai draudžiama atlikti balsavimo veiksmus su vokais už rinkėjus balsavimo specialiuose punktuose ir namuose metu. Visiems rinkėjams turi būti paaiškinama balsavimo su vokais instrukcija, jie negali būti skubinami, jiems padedama žodžiu, o ne perėmus biuletenius ir patiems klijuojant balsavimo vokus. Jei rinkėjas pats negali atlikti balsavimo veiksmų, jam padeda tretieji asmenys.
  4. Peržiūrėti rinkėjų, balsuojančių namuose, sąrašų sudarymo tvarką. Efektyviau informuoti visuomenę apie galimybę balsuoti saviizoliacijoje esantiems asmenims ir aiškiai pateikti tvarką, kokias sąlygas atitinkant, kokiais terminais kreipiantis, rinkėjai gali patekti į balsuojančiųjų namuose sąrašus, o kokiais atvejais – ne. Esant poreikiui, ypač rinkimų savaitgaliui, savivaldybių/apygardų lygmeniu iš anksto sudaryti papildomas rinkimų komisijų grupes, kurios vyks pas rinkėjus saviizoliacijoje, kad ir rinkimų dieną.
  5. Užtikrinti aiškų informavimą dėl rinkėjų saviizoliacijoje komisijoms, kokia apygardos ar apylinkės rinkimų komisija turi įgyvendinti balsavimą namuose ir prisiimti už tai atsakomybę. Paprašyti rinkimų komisijų narių rinkti vaizdinius įrodymus, jeigu jiems nepavyksta rasti rinkėjo namuose, kad tokie faktai būtų įrodomi.
  6. Iš anksto, bent savaitę prieš balsavimą namuose, viešai vrk.lt tinklalapyje skelbti balsavimo namuose grafikus. Informuoti visuomenę, kad rinkėjai galėtų matyti laiką, kada pas juos atvyks rinkimų komisija balsavimui namuose. Priminti visoms komisijoms, kad jos turi laikytis savo suplanuotų ir patvirtintų balsavimo namuose grafikų.

Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ pateiktas rekomendacijas raštu nusiuntė visiems Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams antradienį, spalio 13 dieną. Tikimasi, kad bent į dalį patarimų bus atsižvelgta ir antrasis Seimo rinkimų turas bus sklandesnis.

„Baltosios pirštinės“ nuotr./Baltosios pirštinės
„Baltosios pirštinės“ nuotr./Baltosios pirštinės

Asmens duomenų apsauga:

Aiškiai instruktuoti rinkimų komisijas, kokiais atvejais ir kada turi būti prašoma stebėtojų pasirašyti pasižadėjimą dėl asmens duomenų apsaugos. Pastebėta nevienoda praktika ir skirtingas interpretavimas. Aiškiai instruktuoti rinkimų komisijų narius, kaip naudotis rinkimų sąrašų rėmeliu, uždengiančiu kitų rinkėjų asmens duomenis. Priminti komisijoms, kad būtina atsakingai saugoti rinkėjų asmens duomenis, naudojantis tam skirtomis priemonėmis.

COVID-19 rekomendacijos:

Visoms apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms pateikti vienodas saugumo reikalavimų rekomendacijas ir aiškų apsauginių priemonių reikalingumą kiekviename balsavimo etape. I rinkimų turo metu balsavime specialiuose punktuose buvo pastebėta, kad komisijos vadovaujasi skirtinga informacija. Priminti ir pabrėžti, kad visi rinkimų komisijų nariai apsaugines priemones turi dėvėti taisyklingai, rinkimų apylinkės patalpos turi būti vėdinamos, o rašikliai balsavimo kabinose po kiekvieno rinkėjo turi būti keičiami/dezinfekuojami. Balsavimo namuose ir specialiuose punktuose metu, rašikliai po kiekvieno rinkėjo taip pat privalo būti dezinfekuojami. Atsisakyti kandidatų informacinių knygučių balsavimo kabinose ir užtikrinti, kad visose balsavimo kabinose kabėtų tik kandidatų sąrašų plakatai.

Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Rankų dezinfekavimas
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr./Rankų dezinfekavimas

Rinkėjų informavimas:

Aiškiau ir aktyviau informuoti visuomenę, kur rinkėjai gali balsuoti rinkimų dieną. Rinkėjams trūksta informacijos, kur jie turi ir gali balsuoti rinkimų dieną. Rinkėjai skundžiasi, kad neveikia rinkėjopuslapis.lt. Rinkėjui paskambinus 1855 ir paklausus, kur jam balsuoti, jam turi būti padėta. Taip pat visuomenei turi būti aiškiai pateikta informacija dėl F5 formos pildymo ir naudojimo, norint balsuoti savo gyvenamosios vietos apygardoje. Patikrinus praktinę apylinkių pritaikymo situaciją I rinkimų turo metu, atnaujinti realiai pritaikytų fizinę negalią turintiems asmenims apylinkių sąrašą (duomenimis gali pasidalinti „Baltosios pirštinės“ ir Lietuvos negalios organizacijų forumas). Informuoti rinkėjus apie apylinkes, kurios tikrai yra pritaikytos negalią turintiems, kad jiems nebebūtų siūloma balsuoti lauke.

Balsų skaičiavimas:

Aiškiai ir atskirai instruktuoti apylinkių rinkimų komisijų pirmininkus, kokia yra balsų skaičiavimo tvarka, pareikalauti, kad pirmininkai tai pakartotų balsų skaičiavimo pradžioje visiems komisijos nariams ir deleguotų jiems aiškias užduotis. Pakartoti ir pabrėžti rinkimų komisijoms, kad balsų skaičiavimo metu naudojami tik pieštukai, o rinkėjų sąrašų tikrinimas ir kitos procedūros, kur reikalingas rašiklis, turi vykti atokiau nuo stalo, kur skaičiuojami balsai. Aiškiai išskirti ir instruktuoti apie išankstinio balsavimo balsų skaičiavimo procedūras ir jų eiliškumą. Grubi pastebima klaida, kad išėmus ir sumaišius visus mažuosius vokus, pradedama tikrinti rinkėjų korteles, ar šie nebalsavo rinkimų dieną. Siekti kuo vienodesnio abejotinų biuletenių vertinimo balsų skaičiavimo metu, pateikiant gaires, kaip komisijoms derėtų elgtis vienais ar kitais dažniau pasitaikančiais atvejais (pavyzdžiui, biuletenyje pasirinkimas pažymėtas ne X, o kitokiu ženklu).

Priminti rinkimų komisijoms, kad dėl abejotinų biuletenių visi komisijos nariai privalo balsuoti ir tai daryti sąžiningai – vienodai vertinant analogiškus atvejus. Aiškiai instruktuoti rinkimų komisijas, kaip jos turi elgtis su iš stebėtojų gautais pretenzijos ar protesto dokumentais. Apylinkių rinkimų komisijos privalo juos pridėti prie protokolų ir perduoti apygardų rinkimų komisijai. Pastarosios privalo atsakingai susipažinti su protestais ir vertinti juos.

Roko Lukoševičiaus / 15min nuotr./Seimo rinkimai 2020, balsų skaičiavimas
Roko Lukoševičiaus / 15min nuotr./Seimo rinkimai 2020, balsų skaičiavimas

Rinkimų diena:

Parengti aiškią vizualinę medžiagą, paaiškinančią, kaip balsadėžės turi būti plombuojamos, o kaip neturi (pavyzdžiai foto ar videoformatu). Užtikrinti, kad ši informacinė medžiaga pasiektų visas apylinkių rinkimų komisijas. Atkreipti rinkimų komisijų narių dėmesį, kad lipdukas, skirtas „balsadėžės plyšiui užklijuoti“ ir yra skirtas balsadėžės plyšiui užklijuoti, kai baigiasi balsavimas, o ne balsadėžei plombuoti. Informuoti rinkimų komisijas apie tai, kad rinkėjai turi teisę balsuoti bet kurioje apylinkėje savo rinkimų apygardoje, o rinkimų komisijų nariai negali išvyti rinkėjų į kitas apylinkes.

Pareikalauti apygardų rinkimų komisijų įsitraukimo, kad apylinkėms būtų paskirstoma pakankamas kiekis biuletenių. Užtikrinti, kad apylinkių rinkimų komisijos turėtų pasirengusios liudijimo dėl asmens tapatybės formas ir rinkėjams, neturintiems asmens dokumento, pasiūlytų pasinaudoti raštiško liudijimo galimybe. Pastebimos netinkamos praktikos, kai rinkėjams leidžiama balsuoti be asmens tapatybės dokumento ir paliudijimo arba rinkėjų prašoma grįžti namo ir pasiimti asmens tapatybės dokumentą.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Mėgaukis šiandien

Laimė jaustis saugiai

Video

26:32
00:48
26:34

Sodo ir daržo ekspertai

Mes turėsim kūdikį!

Esports namai

Puiki sveikata – mažiau išlaidų

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie 15min