Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota: 2020 rugsėjo 10d. 09:03

Vartotojų teisių tarnyba dalį A.Landsbergienės darželio ir tėvų sutarties sąlygų pripažino nesąžiningomis

Austėja Landsbergienė
Josvydo Elinsko / 15min nuotr. / Austėja Landsbergienė
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išanalizavo privataus darželio „Vaikystės sodas“ sutartį su klientais ir ne vieną jos punktą pripažino nesąžiningu tėvų atžvilgiu. Tarnybos atstovai teigia, kad po tokio jų sprendimo darželio klientai gali kreiptis dėl žalos atlyginimo. Tačiau „Vaikystės sodo“ atstovai su tokiu vertinimu nesutinka ir ketina kreiptis į VVTAT, kad sprendimas būtų pakeistas. Jie teigia, kad tarnyba nutarimą surašė neišklausiusi argumentų.

Į VVTAT dėl vaiko priežiūros ir ugdymo sutarties kreipėsi vilnietės Indrės šeima, su kuria „Vaikystės sodas“ kovo pabaigoje nutraukė sutartį, šią istoriją aprašė 15min.

Registrų centro duomenimis, „Vaikystės sodo“ akcininkė yra įmonė „Kibirkštis“, o šios akcininkė – Austėja Landsbergienė.

Kaip 15min teigė Indrė, skundas buvo pateiktas dėl to, kad darželis, vienašališkai nutraukęs sutartį, nesutiko grąžinti vaiko stojamojo mokesčio.

Tarnybai šeima pateikė sutarties bei jos priedų kopijas, o VVTAT sudaryta komisija vertino ne tik punktus, kuriuose kalbama apie stojamąjį mokestį, bet išanalizavo visą sutartį su priedais.

Ji paskelbė, kad 11 sutarties punktų ir 2 sutarties priedo punktai iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

Dar kelias sąlygas tarnyba pripažino atitinkančiomis Civiliniame kodekse numatytus sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus, nes šios darželiui suteikė teisę vienašališkai, be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas.

Taip pat jomis nustatyta neproporcingai didelė tėvų civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, netinkamai panaikinama arba apribojama tėvų teisė verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Tuo metu darželio atstovai tikina, kad visos standartinės sutarties sąlygos yra sąžiningos ir jie gali tai pagrįsti.

Kainą galima keisti esant pakankamam pagrindui

„Vaikystės sodo“ sutartyje su tėvais numatoma, kad paslaugų, stojimo mokesčius darželis kiekvieniems mokslo metams nustato atskirai ir apie tai praneša prieš 2 mėnesius iki mokslo metų pradžios.

Sutartyje įtvirtinta bendrovės teisė vienašališkai nustatyti ir keisti ugdymo, kitų paslaugų mokestį, mokėjimo tvarką.

Tačiau, pasak VVTAT, Civilinis kodeksas numato, jog po sutarties sudarymo paslaugų kaina gali būti keičiama tik esant pakankamam pagrindui, kuris turi būti numatytas sutartyje.

„Vartotojas privalo apmokėti padidėjusią paslaugų kainą tik tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas įrodo, kad kainą padidinti buvo neišvengiama norint tinkamai įvykdyti sutartį ir kad tai negalėjo būti numatyta sutarties sudarymo momentu“, – pabrėžia VVTAT, nusprendęs, jog nuostata iš esmės pažeidžia vartotojo teises ir interesus.

Sauliaus Žiūros nuotr./Vaikų darželis. Asociatyvinė nuotr.
Sauliaus Žiūros nuotr./Vaikų darželis. Asociatyvinė nuotr.

Sutartyje taip pat numatyta, kad nesutikęs su mokesčio pakeitimais, klientas gali nutraukti sutartį pranešęs prieš 30 dienų.

Jei klientas nepasirašo atnaujintos sutarties su nauju mokesčiu, laikoma, kad jis nesutinka su pakeitimais, todėl „Vaikystės sodas“ gali nutraukti sutartį, įspėjęs prieš 14 dienų.

Darželis pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių, įspėjęs prieš 7 dienas.

Darželis sau numatė žymiai trumpesnius įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminus nei vartotojui.

VVTAT vertinimu, sutarties šalys įgijo nevienodas galimybes bei teises, nes darželis sau numatė žymiai trumpesnius įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminus nei vartotojui.

„Pažymėtina ir tai, kad sutartis yra parengta paslaugų teikėjo iš anksto, vienašališkai, nederinant jos sąlygų su vartotoju, todėl nustatant sutarties nutraukimo taisykles, šiuo atveju – įspėjimo terminą, vartotojas neturėjo galimybės derėtis su paslaugų teikėju“, – pabrėžė tarnyba.

VVTAT pabrėžė, kad Civilinis kodeksas numato galimybę sutartį nutraukti tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju paslaugų teikėjas turi visiškai atlyginti kliento nuostolius.

„Atsižvelgiant į tai, kad sutarties vienašališkas nutraukimas ugdymo įstaigos iniciatyva gali sukelti itin sunkias neigiamas pasekmes vartotojui ir jo vaikui, kriterijai, kuriais vadovaudamasis ugdymo įstaiga galėtų realizuoti šią vienašališko sutarties nutraukimo teisę, vartotojui turėtų būti aiškūs, apibrėžti ir atitikti pakankamo pagrindo kriterijų“, – teigiama nutarime.

Nutraukus sutartį mokesčiai negrąžinami

Sutartyje numatyta, kad per 5 dienas nuo jos pasirašymo vaiko tėvai sumoka negrąžinamą stojamąjį mokestį, o nutraukus sutartį nei stojamasis, nei sumokėtas ugdymo mokestis, nei kiti sumokėti mokesčiai, nėra grąžinami.

Stojamojo mokesčio dydis – 300 eurų.

VVTAT atkreipė dėmesį, kad gali nutikti taip, jog tėvai sutartį nutrauks dėl darželio kaltės.

„Tokiu atveju vartotojas neturi patirti jokių papildomų nuostolių“, – pabrėžiama nutarime. Tarnybos komisija vertina, kad iš sutarties neaišku, kaip būtų tokiu atveju, o taip esą pažeidžiama paslaugos teikėjo ir vartotojo teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai.

Negalėjo numatyti baudų?

Sutartyje numatyta, kad jei tėvai nutrauks sutartį neįspėję prieš mėnesį, jie privalės sumokėti vieno mėnesio ugdymo mokesčio baudą.

Tačiau, anot tarnybos, Civilinis kodeksas numato, kad paslaugų gavėjui nutraukus sutartį, paslaugų gavėjas, šiuo atveju – tėvai, privalo sumokėti paslaugų teikėjui (darželiui) kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas paslaugų teikėjo patirtas išlaidas.

Siekiama ne kompensuoti paslaugų teikėjo nuostolius, bet nubausti vartotoją, o tai yra draudžiama Lietuvos teisės aktais.

„Civiliniame kodekse baudinių netesybų nėra numatyta ir netesybomis siekiama tik kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (...) Sutartyje numačius, kad nutraukus sutartį, neįspėjus prieš 1 mėnesį, vartotojas privalo sumokėti baudą, kurios dydis lygus 1 mėnesio ugdymo mokesčiui, t. y. 479 eurams, siekiama ne kompensuoti paslaugų teikėjo nuostolius, bet nubausti vartotoją, o tai yra draudžiama Lietuvos teisės aktais“, – rašoma nutarime.

VVTAT nutarime rašoma, kad darželis numatė sau teisę taikyti nuolaidas, tačiau nedetalizavo, kokiais kriterijais vadovausis, todėl, tarnybos vertinimu, darželiui „Vaikystės sodas“ iš esmės suteikiama teisė nuolaidas taikyti kiekvienu atveju skirtingai, tuo galbūt piktnaudžiaujant savo padėtimi bei teisėmis.

Sauliaus Žiūros nuotr./Vaikų darželis. Asociatyvinė nuotr.
Sauliaus Žiūros nuotr./Vaikų darželis. Asociatyvinė nuotr.

Jau sumokėtų pinigų negrąžina

Tarnybai taip pat užkliuvo sutarties punktai, kurie numato, jog vaikui nelankant darželio dėl ligos, dėl išvykimo su šeima atostogauti ar kitų priežasčių, tėvai neatleidžiami nuo ugdymo mokesčio ir mokesčių už kitas užsakytas paslaugas, o jau sumokėti pinigai negrąžinami.

Sutarties su Indrės šeima priede nustatytas 479 eurų ugdymo mokestis, kurį, kaip nustatė tarnyba, be kita ko, sudaro vaiko visos dienos ugdymas.

Sprendime VVTAT cituoja Civilinį kodeksą, kuriuo vartotojas įpareigojamas sumokėti tik už jam faktiškai suteiktas paslaugas.

„Nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis paslaugos teikėjas sutartimi įtvirtina, jog vaikui susirgus ar nelankant mokyklos dėl kitų priežasčių, ugdymo mokestis nėra mažinamas“, – nutarime rašo vartotojų teisių sargai ir pabrėžia, kad tai pažeidžia paslaugos teikėjo ir vartotojo teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

Neapdraudus vaiko gresia išmetimas iš darželio

VVTAT taip pat atkreipė dėmesį, kad sutartyje numatyta, jog tėvai įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai to paprašo „Vaikystės sodas“, savo sąskaita apdrausti vaiką civilinės atsakomybės draudimu dėl kitiems asmenims padarytos žalos atlyginimo, jo buvimo ugdymo įstaigoje metu, „Vaikystės sodo“ naudai, jeigu vaiko elgesys, kelia realią, akivaizdžią ir nuolatinę grėsmę paties ugdytinio ir/ar kitų darželio bendruomenės narių saugumui ar sveikatai.

Tėvams to nepadarius darželis pasilieka galimybę vienašališkai nutraukti sutartį.

Tarnyba konstatavo, jog toks susitarimas turi būti individualiai aptartas ir suderintas, o įsipareigojimas dėl draudimo – savanoriškas, ko šiuo atveju, anot VVTAT, nebuvo.

Vartotojų teisių sargai atkreipė dėmesį, kad, pagal šią sutartį, vaikui padarius žalą kitiems asmenims, ne tik „Vaikystės sodui“ ir įvykus draudiminiam įvykiui, išmoką turi teisę gauti „Vaikystės sodas“, o ne tie, kam žala buvo padaryta,

Tarnyba konstatavo, kad ši sąlyga pažeidžia paslaugos teikėjo ir vartotojo teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

VVTAT: patyrę žalą klientai gali kreiptis dėl jos atlyginimo

Ar po tokio VVTAT sprendimo darželis privalo pakeisti sutarties sąlygas? Ką dabar daryti „Vaikystės sodui“ ir tėvams?

Anot tarnybos atstovės spaudai Natalijos Jarmulkovič, pagal teisės aktus, VVTAT kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.

Pasak jos, VVTAT komisijai įvertinus įmonės sutarties sąlygas nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų požiūriu ir nustačius sutartyje nesąžiningų sąlygų vartotojų atžvilgiu, VVTAT siūlo pardavėjui arba paslaugos teikėjui šias sąlygas pakeisti, panaikinti arba jų nebetaikyti pasirašant sutartis su vartotojais.

Jei įmonė neatsižvelgia į VVTAT siūlymus, VVTAT turi teisę kreiptis į teismą.

„Tokiu atveju įprastai vykdomas sutarties derinimo procesas su įmone, kuri informuoja apie tolimesnius savo veiksmus. Jei įmonė neatsižvelgia į VVTAT siūlymus, VVTAT turi teisę kreiptis į teismą dėl nesąžiningos sąlygos ar sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo“, – paaiškino atstovė.

Pasak N.Jarmulkovič, vartotojai, patyrę žalą dėl vartojimo sutarties sąlygų, kurios VVTAT komisijos nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, turi teisę dėl patirtos žalos atlyginimo kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

„Vaikystės sodo“ atstovė: visos sąlygos sąžiningos, mes galime tai pagrįsti

O ką ketina daryti darželis?

„Vaikystės sodo“ rinkodaros vadovė Rita Meilūnaitė 15min atsiųstame atsakyme pabrėžė, kad darželis nesutinka su VVTAT komisijos nutarimu.

„Apmaudu, kad išvados surašytos nesuteikus mums galimybės pateikti komisijai savo argumentus. Visos standartinės sutarties sąlygos yra sąžiningos ir mes galime tai pagrįsti. Šiuo metu rengiame komisijai atsakymą su detaliais argumentais bei lauksime atnaujinto jų išaiškinimo“, – pabrėžė ji.

Norėdamas tęsti – užsiregistruok

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Metas rinktis

Mėgaukis šiandien

Rūpintis aplinka – paprasta

Video

00:46
00:40
00:49

Esports namai

Sveikos ir gražios kojos

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie 15min