Dabar populiaru
Publikuota: 2012 vasario 29d. 14:43

Viktoras Uspaskichas su bendražygiais suka galvas, kaip toliau vilkinti jau 4 metus tempiamą „juodosios buhalterijos“ bylą

Vilniaus apygardos teisme
Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Vilniaus apygardos teisme

Darbo partijos prezidiumas reikšmingai praneša, kad spręs dėl partijos atstovo teisme įgaliojimų. „Darbiečiai“ įtaria, kad bylos vilkinimo išvengti siekiantiems teisėjams paskyrus partijai valdišką advokatą, kuriam partiečiai nėra suteikę jokių įgaliojimų, esą galėjo būti pažeisti kai kurie teisės aktai.

Darbo partijos informacijos centro atstovai trečiadienį išplatino specialų pranešimą žiniasklaidai, kad šiandien, vasario 29 d., 18 val., Vilniuje vyks Darbo partijos prezidiumo posėdis, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo paskirto Darbo partijos atstovo baudžiamojoje byloje Nr. 1-7-495/2012 įgaliojimų apimties.

Teigiama, kad Darbo partijos nariams kelia abejonių Vilniaus apygardos teismo sprendimas skirti Darbo partijos atstovą teisme, nesuteikiant jam atitinkamų įgaliojimų iš pačios partijos.

„Darbiečiai“ mano, kad šis teismo sprendimas gali prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

15min.lt primena, kad kaltinamieji šioje „juodosios buhalterijos“ byloje yra „darbiečių“ lyderis Viktoras Uspaskichas, Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys, Marina Liutkevičienė ir Darbo partija, kaip juridinis asmuo.

2012 02 21 ir 2012 02 23 nutartimis, siekiant išvengti neįtikėtinai užsitęsusio bylos vilkinimo,  visiems penkiems kaltinamiesiems teismo iniciatyva buvo paskirti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinkti valstybės gynėjai. Viena iš aplinkybių, privertusių teisėjų kolegiją griebtis tokios gudrybės – ši rezonansinė byla per pastaruosius beveik 4 metus teisme ne itin pasistūmėjo.

Kol „darbiečiai“ ieško priešnuodžių teisėjų sumanymui, naujienų portalas 15min.lt skelbia Vilniaus apygardos teismo atstovų parengtą apžvalgą apie itin lėtą Darbo partijos (DP) ir jos narių bylos chronologiją.

DP bylos chronologija

2008 04 14 baudžiamoji byla gauta teisme.

2008 04 15 teismo pirmininko patvarkymu, nagrinėti baudžiamąją bylą paskirta teisėjų kolegija.

2008 04 29 priimta teismo nutartis kaltinamajam V. Uspaskich paskirtą kardomąją priemonę – namų areštą pakeisti į užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

2008 05 06 teismo nutartimi kaltinamajam juridiniam asmeniui – Darbo partijai – laikinai apribotos nuosavybės teisės į 2008 m. balandžio 14 d. skirtą valstybės biudžeto dotaciją – 2 542 490,72 Lt.

2008 05 07 teismo nutartimi kaltinamajam juridiniam asmeniui – Darbo partijai – laikinai apribotos nuosavybės teisės į 2007 m. balandžio 6 d. skirtą valstybės biudžeto dotaciją – 1 907 230,37 Lt.

2008 05 29 teismo nutartimi byla perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje 2008 06 18 d. 9 val. LR BPK 240 str. numatyti bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminai pratęsti.

2008 06 12 teismo nutartimi kaltinamajam juridiniam asmeniui – Darbo partijai – nuo 2008 m. birželio 1 d. pratęstas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į 2007 m. rugsėjo 6 d. skirtą valstybės biudžeto dotaciją – 1 903 616,86 Lt.

2008 06 18 teisiamasis posėdis atidėtas 2008 10 13, patenkinus kaltinamojo V. Gapšio prašymą leisti pilnai susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga. Teismas proceso dalyviams siūlė posėdžius skirti 2008 m. rugsėjo mėn., tačiau adv. V. Kaupas ir L. Gasiūnas dėl užimtumo kitose bylose bei suplanuotų atostogų nurodytu laiku dalyvauti negalėjo.

2008 07 23 teismo nutartimi kaltinamajam juridiniam asmeniui – Darbo partijai – laikinai apribotos nuosavybės teisės į 2008 m. liepos 22 d. skirtą valstybės biudžeto dotaciją – 2 542 490,72 Lt.

2008 09 23 teismo nutartimi kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją, prašant sutikimo rinkimų agitacijos metu, taip pat iki pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio, kaltinamuosius Viktorą Uspaskichą ir Vytautą Gapšį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jų laisvę.

2008 10 13 teismo posėdis atidėtas 2008 11 10, dėl ligos neatvykus kaltinamajai M. Liutkevičienei.

2008 11 10 teismo posėdis atidėtas 2008 11 13, suteikiant proceso dalyviams laiko susipažinti su pateiktais prašymais bei išsakyti teismui savo poziciją.

2008 11 13 teismo posėdis atidėtas 2008 11 26, neatvykus kaltinamojo V. Gapšio gynėjui adv. V. Kaupui dėl užimtumo kitoje byloje.

2008 11 19 teismo nutartimi kreiptasi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl sutikimo Seimo narius kaltinamuosius Viktorą Uspaskichą ir Vytautą Gapšį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jų laisvę (taikyti jiems paskirtas kardomąsias priemones), pavedant Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui pristatyti Seimui pranešimą dėl nurodytų Seimo narių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir kitokio jų laisvės suvaržymo.

2008 11 26 teismo posėdis atidėtas, iki bus priimtas Lietuvos Respublikos Seimo sprendimas dėl kaltinamųjų V. Uspaskicho ir V. Gapšio teisinio imuniteto panaikinimo.

2008 12 09 priimtos LR Seimo rezoliucijos dėl kaltinamųjų V. Uspaskich ir V. Gapšio leidimo patrauki juos baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jų laisvę.

2008 12 10 teismo posėdis paskirtas 2009 01 14.

2009 01 14 teismo posėdyje spręsti prašymai dėl kardomųjų priemonių V. Uspaskichui ir V. Gapšiui bei kaltinamojo juridinio asmens – Darbo partijos – atstovo adv. V. Bužinsko prašymas baudžiamąją bylą grąžinti prokurorui dėl kaltinamojo akto neatitikimo LR BPK 219 str. reikalavimų bei kaltinamojo V. Gapšio gynėjo prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą dėl konstitucinių nuostatų atitikimo baudžiamojo kodekso normoms, kurios reglamentuoja juridinio asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybėn. Teisėjų kolegija nutarė įpareigoti proceso dalyvius raštu išdėstyti prašymo argumentus dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą. Teismo posėdis atidėtas 2009 02 10, kadangi suplanuotame 2009 01 15 teismo posėdyje dėl užimtumo kitose bylose negalėjo dalyvauti adv. V. Kaupas. Be to, paskirti kiti posėdžiai – 2009 m. vasario 27; kovo 23, 27; gegužės 4, 6, 7, 8, 14–15; birželio 8, 15–16.

2009 02 10 teismo posėdyje svarstyti proceso dalyvių pateikti prašymai dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, 2009 02 27 paskelbta nutartis kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Baudžiamojo kodekso 20 str. 1, 2, 3 dalių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 daliai, 31 str. 1, 2, 4, 5, 6 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui bei Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio 5 dalies (Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 (Valstybės Žinios, 2004 m. liepos 13 d., Nr.: 108 Publikacijos Nr.: 4030) redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. 1, 2 dalims, 29 str. 1 daliai, 31 str. 1, 2, 4 dalims, 46 str. 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinė valstybės principui, Baudžiamojo kodekso 43 str. 4 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 daliai, 31 str. 4 daliai, konstituciniam teisinės valstybė principui. Baudžiamosios bylos nagrinėjimas atidėtas, kol bus gautas Konstitucinio Teismo nutarimas.

2009 06 04-08 teismo posėdyje išnagrinėtas kaltinamojo V. Uspaskicho prašymas dėl kardomųjų priemonių panaikinimo.

2009 06 09 teisme gautas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 06 08 nutarimas.

2009 06 22 pateiktas Generalinės prokuratūros prašymas dėl kreipimosi į Europos Parlamentą dėl Europos Parlamento nario, kaltinamojo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje V. Uspaskicho teisinio imuniteto panaikinimo.

2009 06 29 teismo nutartimi Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui pavesta kreiptis Europos Parlamentą dėl Europos Parlamento nario, kaltinamojo baudžiamojoje byloje Viktoro Uspaskicho teisinio imuniteto panaikinimo, leidžiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir suvaržyti jo laisvę, taikant jam paskirtą kardomąją priemonę – užstatą.

2009 09 15 teismo posėdyje išnagrinėtas kaltinamojo V.Gapšio prašymas dėl kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti – panaikinimo.

2010 09 24 iš Generalinės prokuratūros gauti dokumentai dėl Europos Parlamento sprendimo panaikinti V. Uspaskicho teisinį imunitetą.

2010 09 27 paskirtas teismo posėdis 2010 10 11.

2010 10 11 teismo posėdis atidėtas neatvykus gynėjams adv. V. Sviderskiui (kaltinamojo V. Uspaskicho gynėjui) – dėl ligos; adv. A. Petrauskui (kaltinamosios V. Vonžutaitės gynėjui) – pateiktas prašymas atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą dėl užimtumo kitose bylose, tuo pačiu nurodant užimtas datas 2010 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2011 m. dėl dalyvavimo kituose teismo posėdžiuose (pateikti dokumentai). Teismo posėdis atidėtas 2010 12 21, atsižvelgiant į kitų proceso dalyvių užimtumą kitose bylose. Be to, numatyti teismo posėdžiai – 2011 m. sausio 6, 20, 27; vasario 3, 10, 17, 24; kovo 3, 10, 17, 24, 31; balandžio 7, 14, 21, 28; gegužės 5, 12, 19, 26; birželio 2, 9, 16, 23, 30.

2010 12 21 teismo posėdis atidėtas 2011 01 27 dėl kaltinamosios V. Vonžutaitės neatvykimo. Pateiktas dokumentas dėl jos ligos (paskutinis nėštumo mėnuo, planuojamas gimdymas 2011 m. vasario mėn.).

2010 12 21 teismo posėdyje išnagrinėtas kaltinamojo V. Uspaskicho prašymas dėl kardomosios priemonės – užstato panaikinimo. 2011 01 10 paskelbta teismo nutartis.

2011 01 27 teismo posėdis atidėtas 2011 02 17 neatvykus kaltinamajai V. Vonžutaitei dėl ligos, dokumentas pateiktas.

2011 02 07 teismo nutartimi kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl sutikimo iki galutinių rinkimų į savivaldybės tarybos narius rezultatų įsigaliojimo kaltinamąjį V. Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir suvaržyti jo laisvę, taikant jam paskirtą kardomąją priemonę – užstatą.

2011 02 17 teismo posėdis atidėtas 2011 03 03 kaltinamajai V. Vonžutaitei neatvykus į teismo posėdį dėl ligos, dokumentas pateiktas (negali atvykti nuo 2011 02 14 iki 2011 02 28).

2011 03 03 teismo posėdis atidėtas 2011 03 24 kaltinamajai V. Vonžutaitei neatvykus į teismo posėdį dėl ligos, dokumentas pateiktas (negali atvykti nuo 2011 03 01 iki 2011 03 22). Be to, paskirti kiti teismo posėdžiai – 2011 m. rugsėjo 5, 19, 26; spalio 17, 24; gruodžio 5, 12, 19. 2011 m. lapkričio mėn. teismo posėdžiai nepaskirti dėl vieno iš teisėjų kasmetinių atostogų.

2011 03 24 teismo posėdis atidėtas 2011 03 31 dėl kaltinamosios V. Vonžutaitės ligos (dokumente pateikti) bei vieno iš teisėjų ligos.

2011 03 31 teismo posėdis atidėtas 2011 04 07 kaltinamajai V. Vonžutaitei neatvykus į teismo posėdį dėl ligos, dokumentas pateiktas (negali atvykti nuo 2011 03 29 iki 2011 04 04).

2011 04 07 teismo posėdis atidėtas 2011 04 28 kaltinamajai V. Vonžutaitei neatvykus į teismo posėdį dėl ligos, dokumentai pateikti (negali atvykti nuo 2011 04 04 iki 2011 04 22).

2011 04 07 teismas užklausė Baltijos ir Amerikos kliniką, UAB Aušros medicinos centrą dėl informacijos apie V. Vonžutaitės sveikatos būklę, dėl kurios ji nurodytu laikotarpiu negali dalyvauti teismo posėdžiuose, pateikimo.

2011 04 11 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patvarkymu, byloje paskirtas atsarginis teisėjas.

2011 04 19 teisme gauti V. Vonžutaitės medicininiai dokumentai.

2011 04 27 teismui pateiktas kaltinamosios V. Vonžutaitės gynėjo adv. V. Petrausko prašymas atidėti bylos nagrinėjimą nuo 2011 04 26 iki 2011 05 20, kadangi V. Vonžutaitė dėl ligos negali atvykti teismo posėdžius, dokumentas pateiktas.

2011 04 27 teismo pateiktas užklausimas Baltijos ir Amerikos klinikai skubiai pateikti duomenis, kurių pagrindu gydytojai padarė išvadą, jog V. Vonžutaitė dėl jai taikomo ambulatorinio gydymo negali dalyvauti teismo posėdžiuose.

2011 04 28 gauta klinikos informacija.

2011 04 28 teismo posėdis atidėtas 2011 05 26 neatvykus kaltinamajai V. Vonžutaitei dėl ligos. Nutarta papildomai užklausti kliniką apie šios kaltinamosios sveikatos būklę bei ligos eigą.

2011 05 24 gauti medicininiai dokumentai.

2011 05 26 teismo posėdyje pateiktas prokuroro prašymas skirti kaltinamajai V. Vonžutaitei teismo psichiatrinę ekspertizę. Skelbiama pertrauka iki 2011 06 02 dėl prokuroro prašymo.

2011 06 02 paskelbta teismo nutartis, kuria V. Vonžutaitei paskirta ambulatorinė kompleksinė teismo psichologijos-psichiatrijos ekspertizė, baudžiamosios bylos nagrinėjimas atidėtas, iki bus atlikta ekspertizė.

2011 09 05 bylos nagrinėjimas atidėtas 2011 09 19, teismo ekspertams negrąžinus baudžiamosios bylos su ekspertizės išvada. Be to, nustatytos posėdžių datos laikotarpiui nuo 2012 m. sausio iki birželio mėn., tai yra sausio 9, 16, 23, 30; vasario 6, 13, 20, 27; kovo 5, 12,19, 23; balandžio 2, 16, 23, 30; gegužės 7, 14, 21, 28; birželio 4, 11, 18.

2011 09 12 teisme gauta baudžiamoji byla su ekspertizės aktu.

2011 09 19 teismo posėdis atidėtas 2011 09 26 neatvykus kaltinamajai M. Liutkevičienei (dokumentai, pateisinantys neatvykimą, nepateikti). Priimta nutartis M. Liutkevičienei pakeisti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – į suėmimą.

2011 09 19 gautas kaltinamojo V. Uspaskicho prašymas leisti nedalyvauti 2011 10 10 teismo posėdyje, suteikiant galimybę jam dalyvauti Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto posėdyje, kuriame bus svarstomas jo prašymas dėl teisinio imuniteto sugrąžinimo.

2011 09 26 teismo posėdyje išnagrinėtas klausimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo termino nustatymo kaltinamajai M. Liutkevičienei ir jai paskirta kardomoji priemonė pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

2011 09 26 teismo posėdis atidėtas 2011 10 17, suteikiant teisę kaltinamajam 2011 10 10 V. Uspaskichui dalyvauti Europos Parlameno komiteto posėdyje. Be to, šiame teismo posėdyje kaltinamoji M. Liutkevičienė atsisakė savo gynėjo adv. L. Gasiūno. Gynėjo atsisakymas priimtas, kaltinamoji įpareigota iki spalio 3 d. pateikti teismui dokumentus apie sudarytą susitarimą su kitu gynėju. Tuo pačiu įpareigojo naujai į bylą įstojusį gynėją įspėti, jeigu jis tris dienas iš eilės negalės dalyvauti teismo iš anksto paskirtuose posėdžiuose, bus sprendžiamas klausimas dėl valstybės gynėjo paskyrimo.

2011 10 04 teismui pateiktas adv. R. Kurlavičienės orderis ginti Mariną Liutkevičienę.

2011 09 26 teismo posėdyje išnagrinėtas kaltinamojo juridinio asmens – Darbo partijos – prašymas leisti i dalies disponuoti piniginėmis lėšomis, kurioms taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Teismo nutartis paskelbta 2011 10 17.

2011 10 17 atmestas gynėjos adv. R. Kuralvičienės prašymas leisti jai susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga ir atidėti bylos nagrinėjimą iki 2012 01 27. Pradėtas įrodymų tyrimas, skelbiamas kaltinamasis aktas. Pertrauka iki 2011 10 24.

2011 10 24 tęsiamas įrodymų tyrimas, prokuroras toliau skaito kaltinamąjį aktą. Baigus skaityti kolegijos pirmininkė paklausė kaltinamųjų, ar šie supranta, kuo yra kaltinami bei ar prisipažįsta kaltais. Kaltinamieji V. Gapšys, M. Liutkevičienė pareiškė, kad jie savo poziciją dėl pareikštų kaltinimų turi suderinti su savo gynėjais. Be to, M. Liutkevičienė nurodė, kad jos gynėjai nebuvo sudaryta galimybė pilnai susipažinti su bylos medžiaga. Skelbiama pertrauka iki 2011 12 05. Nustatyti papildomi teismo posėdžiai 2012 m. sausio-birželio mėnesiais, skiriant posėdžius kiekvieną penktadienį.

2011 12 05 tęsiamas įrodymų tyrimas. Gynėja adv. R. Kurlavičienė pakartotinai pareiškia prašymą leisi pilnai susipažinti su byla ir daryti pertrauką iki 2012 01 27. Prašymas atmestas. Kaltinamieji išsako poziciją dėl pareikštų kaltinimų, tačiau sutinka paaiškinimus dėl pareikštų kaltinimų duoti tik apklausus byloje visus liudytojus. Kolegija nutaria daryti pertrauką iki 2011 12 12 ir į tą posėdį kviesti apklausai liudytojus.

2011 12 05, po teismo posėdžio, adv. V. Kaupas raštu teismui pateikia prašymą 2011 12 12 suplanuotą teismo posėdį paskirti kitu laiku, motyvuodamas tuo, kad jis tuo metu turi dalyvauti nagrinėjant kitą bylą.

2011 12 08 teisme gautas Vilniaus apygardos administracinio teismo raštas, informuojantis, jog teismo posėdis, kuriame 2012 12 12 9 val. turėjo dalyvauti adv. V. Kaupas, perkeltas į 2012 01 30.

2011 12 12 teismo posėdyje kaltinamasis V. Gapšys teismui pateikė savo gynėjo adv. V. Kaupo pranešimą dėl 2008 04 28 teisinės pagalbos nutraukimo. Nurodytas esminis motyvas ją nutraukti – advokatui „nepriimtinas šios bylos sureikšminimas kitų teismuose nagrinėjamų bylų atžvilgiu“. Paskelbta pertrauka iki 2012 01 30. Kaltinamasis V. Gapšys įpareigotas iki 2011 12 27 informuoti teismą apie naujai pasirinktą gynėją ir tuo pačiu suteikta galimybė naujai į bylą įstosiančiam gynėjui susipažinti su baudžiamąja byla iki 2012 01 30. Taip pat informuota, jog tuo atveju, jei kaltinamojo V. Gapšio naujai pasirinktas gynėjas negalės dalyvauti teismo posėdžiuose pagal nustatyt grafiką, bus sprendžiamas klausimas dėl valstybės gynėjo paskyrimo.

2011 12 12 teisėjų kolegija raštu kreipėsi į Lietuvos advokatų tarybos pirmininką, prašydama pagal Lietuvos advokatų etikos kodeksą bei kitas teisės normas, reglamentuojančias advokato profesinę veiklą, įvertinti adv. V. Kaupo veiksmus nutraukiant teisinės pagalbos sutartį su kaltinamuoju V. Gapšiu. Apie susidariusią situaciją šioje baudžiamojoje byloje informuotas ir Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas V. Dovidaitis.

2011 12 28 advokatas Saulius Juzukonis teismui pateikė orderį dėl kaltinamojo Vytauto Gapšio gynimo šiame procese.

2012 01 30 teismo posėdyje adv. S. Juzukonis pareiškė prašymą suteikti papildomai laiko susipažinti su baudžiamąja byla. Kaltinamasis V. Gapšys, palaikydamas gynėjo prašymą, išsakė poziciją, jog teismui netenkinus prašymo, jis nutrauks teisinės pagalbos sutartį su šiuo gynėju. Prašymas patenkintas iš dalies, paskelbta pertrauka iki 2012 02 20, suteikiant laiko naujai įstojusiam į bylą gynėjui pilnai susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga.

2012 02 20 posėdyje dėl kaltinamosios M. Liutkevičienės gynėjos adv. M. Kurlavičienės ligos paskelbta pertrauka iki vasario 27 d.

2012 02 20 nutartimi, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 51 str. 2, 3 d.,
kaltinamiesiems, tarp jų ir juridiniam asmeniui Darbo partijai, paskirti valstybės gynėjai.

2012 02 21 ir 2012 02 23 nutartimis kaltinamiesiems paskirti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinkti valstybės gynėjai.

2012 02 27 teismo posėdyje buvo paskelbtos nutartys dėl kaltinamiesiems paskirtų valstybės gynėjų, kurie posėdyje dalyvavo kartu su savo kolegomis, su kaltinamaisiais sudariusiais sutartis dėl atstovavimo teisme. Teismo posėdyje apklausti penki liudytojai.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Rusijos saugumo tarnybos taikosi į Krymo totorius kaip į islamistinius teroristus

Gazas

„Drifto“ varžybose Palangoje – per plauką tragedija nepasibaigusi „Nissan“ avarija

Aktualu

Norėjo nuraminti, bet sužalojo: anūką globojanti klaipėdietė pasijuto įbauginta

Pasaulis kišenėje

Kretingos rajone palangiškis sukūrė didžiausią Europoje japonišką sodą

Gazas

Greičiausiai TCR komandai vadovaujantis M.Varža: „Tikslas – laimėti klasėje, bet apetitas auga“

Vardai

Valdovų rūmų kiemas netikėtai virto Vokiečių gatve: „G&G Sindikatas“ pakartojo projektą „Unplugged“

Aktualu

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas: išrašome ir 100 eurų baudas

24sek

Po klubą sukrėtusių permainų – „Raptors“ vadovo atsiprašymas

XX a. pradžioje veikusio žmonių zoologijos sodo likučiai Prancūzijoje

Vardai

Kourtney Kardashian mylimasis iškėlė viešą pavydo sceną dėl seksualios nuotraukos

Sportas

Kroatijos puolėjas atsisakė pasaulio čempionato sidabro

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyvė 77-erių Elena gėlėmis džiugina visą daugiabutį

24sek

LaMelo ir LiAngelo pelnė 96 taškus, bet kritika tęsiasi: „Tai laiko švaistymas“

Gazas

Palangos lenktynės tapo tikru „raliu“: tenka dardėti žvyrkeliais

Gyvenimas

Kodėl imituodamos orgazmą šiandien dėl to pasigailėsite rytoj?

Pasaulis kišenėje

Su meškomis namie susidūrę lietuviai: „Prasivėrė durys, o ten stovėjo meška ir žiūrėjo“

Vardai

Kaune – baleto šokėjų A.Mikalajūnaitės ir V.Osadčenko vestuvės: pirmiausia įsimylėjo kūno kalbą

Verslas

Automobilių pramonė prašo D.Trumpą susilaikyti nuo tarifų

Sportas

Su trenksmu – Kenijos bėgikė įspūdingai pagerino pasaulio rekordą

Aktualu

Masinė avarija sostinėje: po sunkvežimiu palindo automobilis, žuvo žmogus, yra ir sužeistų

Naujienos

Aktualu

Rusijos saugumo tarnybos taikosi į Krymo totorius kaip į islamistinius teroristus

Gazas

„Drifto“ varžybose Palangoje – per plauką tragedija nepasibaigusi „Nissan“ avarija

Aktualu

Norėjo nuraminti, bet sužalojo: anūką globojanti klaipėdietė pasijuto įbauginta

Pasaulis kišenėje

Kretingos rajone palangiškis sukūrė didžiausią Europoje japonišką sodą

Gazas

Greičiausiai TCR komandai vadovaujantis M.Varža: „Tikslas – laimėti klasėje, bet apetitas auga“

Vardai

Valdovų rūmų kiemas netikėtai virto Vokiečių gatve: „G&G Sindikatas“ pakartojo projektą „Unplugged“

Aktualu

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas: išrašome ir 100 eurų baudas

24sek

Po klubą sukrėtusių permainų – „Raptors“ vadovo atsiprašymas

Verslas

Automobilių pramonė prašo D.Trumpą susilaikyti nuo tarifų

Sportas

Su trenksmu – Kenijos bėgikė įspūdingai pagerino pasaulio rekordą

Aktualu

Masinė avarija sostinėje: po sunkvežimiu palindo automobilis, žuvo žmogus, yra ir sužeistų

Gazas

Netikėta žinia: „Skuba Racing Team“ traukiasi iš Palangos lenktynių, „Big Daddy“ neatlaikė

Sportas

Kroatijos puolėjas atsisakė pasaulio čempionato sidabro

Aktualu

JAV teisėsauga gavo D.Trumpą kompromituojantį pokalbio įrašą: kalbama apie meilės romaną

Vardai

Garsenybės pasibaisėjo cirko vadovo N.Zobovo elgesiu su meška: „Išgelbėkit gyvūną iš velnio namų“

Patikrinta 15min Gyvūnų klubas

Tiesa ar melas? N.Zobovas įsitikinęs, kad meškos nėra mėsėdės: „Nevalgo iš tikrųjų. Nevalgo“

Aktualu

S.Gentvilas meta iššūkį V.Grubliauskui Klaipėdos mero rinkimuose

Aktualu

„Novičiok“ apsinuodijęs Charlie Rowley išrašytas iš ligoninės

Verslas

Lietuvoje sulaikytas sukčius iš grupuotės, padariusios 18 milijonų eurų žalą

Pasaulis kišenėje

Motociklininkai Asta ir Linas beveik po 2 metų kelionės grįžta į Vilnių: „Bus keista turėti grafiką“

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min