Dabar populiaru
Publikuota: 2013 liepos 17d. 14:27

EK steigia Europos prokuratūrą

Europos Komisijos būstinė
AFP/„Scanpix“ nuotr. / Europos Komisijos būstinė

Išimtinė Europos prokuratūros kompetencija – tirti ES biudžetui kenkiančius nusikaltimus, vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus užtikrinti, kad jie būtų nuteisti (valstybių narių teismuose). Europos prokuratūra bus nepriklausoma institucija, kurios atžvilgiu vykdoma demokratinė priežiūra.

Jose-Manuelis Baroso
Jose-Manuelis Baroso

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą įsteigti Europos prokuratūrą, pažadėtą mano 2012 m. kalboje apie Sąjungos padėtį. Ši iniciatyva patvirtina Komisijos įsipareigojimą saugoti teisinę valstybę. Ji labai pagerins mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą ir leis veiksmingai kovoti su sukčiavimu naudojantis ES fondais. Taip pat Komisija tesi savo įsipareigojimą stiprinti ir griežtinti OLAF procedūras, taikomas užtikrinant procesines garantijas – jos suderinamos su procesinėmis garantijomis, kurias taikys Europos prokuratūra.“

BFL/Vyginto Skaraičio nuotr./Europos Komisijos vicepirmininke Viviane Reding
BFL/Vyginto Skaraičio nuotr./Europos Komisijos vicepirmininke Viviane Reding

„Šiandieniniu pasiūlymu Europos Komisija tesi savo pažadą vykdyti visiško nepakantumo sukčiavimui ES biudžeto atžvilgiu politiką. Svarbus kiekvienas mokesčių mokėtojų euras, ypač dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Nusikaltėliai, pasisavinantys mokesčių mokėtojų pinigus dėl teisinio reglamentavimo spragų, negali likti nenubausti vien dėl to, kad neturime tinkamų priemonių patraukti juos atsakomybėn. Todėl naujoji Europos prokuratūra užtikrins, kad tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas visose valstybėse narėse būtų vykdomi veiksmingai ir nuosekliai, deramai ginant ES finansinius interesus. Pripažinkime – jei neapsaugosime savo bendrojo biudžeto patys, to nepadarys niekas. Kviečiu valstybes nares ir Europos Parlamentą susitelkti įgyvendinant šį svarbų projektą, kad 2015 m. sausio 1 d. Europos prokuratūra pradėtų veikti.“

Algirdas Šemeta
Algirdas Šemeta

„Europos prokuratūra užtikrins, kad ES biudžeto apsauga visoje Europoje taptų deramu prioritetu. Ji užpildys spragas, atsirandančias dėl valstybių narių baudžiamosios teisės sistemų skirtumų ir todėl, kad jos įgaliotos veikti tik savo šalies teritorijoje, o Sąjungos institucijos baudžiamųjų tyrimų vykdyti negali, – sakė už kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta. – Kol kas OLAF tęs svarbią kovos su sukčiavimu veiklą tose srityse, kurios nepatenka į naujosios institucijos kompetenciją. Įgyvendinus šiandien pateiktus pasiūlymus dar pagerinti šios tarnybos valdymą, taip pat neseniai atliktą reformą, ji taps veiksmingesnė ir atskaitingesnė. Tai leis mums daug geriau kovoti su sukčiavimu ES lėšomis ir nuo jo atgrasyti.“

Europos prokuratūros idėja pasiūlyme išdėstyta paprastai: jeigu yra bendrasis biudžetas, kurio lėšos surenkamos iš visų ES valstybių narių ir kuris tvarkomas pagal bendras taisykles, reikia ir bendrųjų priemonių, kuriomis šis biudžetas visoje Sąjungoje veiksmingai saugomas. Apsauga ir vykdymo užtikrinimas kovojant su sukčiavimu ES lėšomis įvairiose ES šalyse šiuo metu yra labai skirtingo lygio. Išaiškintų nusikaltimų ES biudžeto atžvilgiu skaičius įvairiose šalyse labai skiriasi, tačiau ES vidurkis tesiekia 42,3 proc. (žr. priedą). Dažnai pasitaiko, kad baudžiamasis persekiojimas iš viso nevykdomas, paliekant sukčiautojams galimybę pasinaudoti teisinio reglamentavimo spragomis ir pasisavinti piliečių pinigus. Net kai baudžiamasis persekiojimas vykdomas, labai skiriasi įvairiose valstybėse priimamų apkaltinamųjų nuosprendžių dėl nusikaltimų ES biudžeto atžvilgiu skaičius.

Europos prokuratūra užtikrins, kad kiekviena byla dėl įtariamo sukčiavimo ES biudžeto atžvilgiu būtų išnagrinėta ir išspręsta – nusikaltėliai turi žinoti, kad bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir privalės atsakyti teisme. Tai turės stiprų atgrasomąjį poveikį.

ES sutartyse numatyta, kad Danija nedalyvaus Europos prokuratūros veikloje. Jungtinė Karalystė ir Airija taip pat nedalyvaus šiame projekte, nebent pačios aiškiai pareikštų norinčios prisijungti.

Kartu su pasiūlymu įsteigti Europos prokuratūrą Komisija pateikia pasiūlymą reformuoti Europos teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose agentūrą (Eurojustą) ir komunikatą dėl ES kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) valdymo.

Decentralizuota ir ekonomiška struktūra

Europos prokuratūra bus decentralizuotos struktūros – ji bus integruota į nacionalines teisės sistemas. Deleguotieji Europos prokurorai tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą vykdys savo valstybėje narėje, padedami nacionalinių institucijų darbuotojų ir vadovaudamiesi nacionaline teise. Jų veiklą koordinuos Europos prokuroras – taip bus užtikrintas nuoseklumas visoje ES, o tai ypač svarbu tarpvalstybinėse bylose. Europos prokuratūros veikla bus grindžiama jau turimais ištekliais, todėl reikšmingesnių papildomų išlaidų kilti neturėtų.

Nacionaliniai teismai atliks Europos prokuratūros sprendimų teisminę peržiūrą – tai reiškia, kad Europos prokuroro sprendimus galima apskųsti nacionaliniuose teismuose. Taip pat pasiūlymu labai sustiprinamos įtariamųjų Europos prokuratūros atliekamuose tyrimuose procesinės teisės.

Dešimties prokurorų kolegija, kurią sudarys Europos prokuroras, keturi jo pavaduotojai ir penki deleguotieji Europos prokurorai, užtikrins sklandžią ES ir nacionalinių sistemų sąveiką – be kita ko, priimdama bendras taisykles dėl bylų pasiskirstymo.

Šiuo pasiūlymu asmenims, susijusiems su Europos prokuratūros vykdomais tyrimais, garantuojama geresnė procesinių teisių apsauga nei dabartinėse valstybių narių teisės sistemose. Tai, pavyzdžiui, teisė į vertimą žodžiu ir raštu, teisė gauti informaciją ir susipažinti su bylos medžiaga ar teisė turėti gynėją sulaikymo atveju.

Be to, siekiant kuo tvirtesnės procesinių teisių apsaugos, nuostatomis dėl Europos prokuratūros steigimo nustatomos ir kitos, ES teisės aktuose dar nesuderintos, teisės. Tai, pavyzdžiui, teisė tylėti, teisė į nekaltumo prezumpciją, teisė gauti teisinę pagalbą, teisė pateikti įrodymų ir išklausyti liudytojus.

Pasiūlyme taip pat nustatomos aiškios suderintos taisyklės dėl tyrimo priemonių, kurias vykdydama savo tyrimus gali naudoti Europos prokuratūra, taip pat nuostatos dėl įrodymų rinkimo ir naudojimo.

OLAF valdymo gerinimas ir procesinių garantijų stiprinimas

Komisija siūlo dar pagerinti OLAF valdymą ir sustiprinti per jos atliekamus tyrimus taikomas procesines garantijas, suderinant jas su būsimomis Europos prokuratūros garantijomis. Numatytos dvi pagrindinės iniciatyvos. Pirma, siekiant pagerinti OLAF tyrimo priemonių teisinės peržiūros procedūrą, bus įsteigta nepriklausomo procesinių teisių kontrolieriaus pareigybė. Antra, nustatoma specialioji procesinės apsaugos priemonė – kontrolieriaus leidimas taikyti ypač intervencines tyrimo priemones (kratas biuruose, dokumentų paėmimą ir pan.), kurių OLAF gali tekti imtis ES institucijose.

OLAF vaidmuo pasikeis ir dėl Europos prokuratūros įsteigimo.

Ši tarnyba ir toliau vykdys administracinius tyrimus srityse, nepriklausančiose Europos prokuratūros kompetencijai. Tai, be kita ko, ES finansiniams interesams kenkiantys pažeidimai ir ES institucijų darbuotojų padaryti finansinio poveikio neturintys sunkūs pažeidimai ar nusikaltimai.

OLAF nebevykdys administracinių tyrimų dėl ES sukčiavimo ar kitų nusikaltimų, kenkiančių ES finansiniams interesams. Taip yra todėl, kad įsteigus Europos prokuratūrą šie nusikaltimai pateks į jos išimtinę kompetenciją. Jei OLAF kils įtarimų dėl tokių nusikalstamų veikų, ji privalės kuo greičiau apie tai pranešti Europos prokuratūrai. Nors OLAF nebevykdys tyrimų šioje srityje, Europos prokuratūros prašymu ji toliau teiks jai paramą (kurią ji ir dabar teikia nacionalinėms prokuratūroms). Šios permainos leis pagreitinti tyrimo procesą ir padės išvengti dubliavimosi vykdant administracinius ir baudžiamuosius tyrimus dėl tų pačių faktų. Tai padidins sėkmingo baudžiamojo persekiojimo tikimybę.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Permainos Šiaulių universitete artėja: atleidimo lapelius gaus visa administracija?

Aktualu

Partizanų vadą žudiku apskelbęs V.Titovas: „Radau informaciją LTSR teismo nutartyje“

Aktualu

Atliekų kambarys ant ratų Aplinkos ministerijos pasirinktai įmonei veža pusę milijono eurų

Aktualu

Į Seimą grįžti siekiančiam M.Basčiui prognozuoja sunkų kelią: įrodyti, kad yra švarus, bus sunku

Kaip KT užkirto kelią politiniams konfliktams, atskleisdamas valstybės valdymo formą

Aktualu

Savaitgalis keliuose: žmonių žūtys Vilniuje, „nematomi“ pėstieji, neblaivus jaunimas

Pekino botanikos sodas po lietaus

Mokesčių reforma Verslas

Kaupti ar nekaupti pensijai po reformos – išbandykite 15min skaičiuoklę

Aktualu

Kaune vėl sulaikytas nužudymu kaltinamas M.Mažeika-Asilas: vengė teismo paskirto suėmimo

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija kaip Lietuvos Konstitucijos apsauga

Vardai

Sūnaus gimtadienį atšventę Oksana ir Simas Jasaičiai: „Geriausia dovana – kad tėveliai yra kartu“

Aktualu

Vilniuje demaskuota nusikalstama grupuotė: rasta kokaino už 240 tūkst. eurų

Gyvenimas

Juodųjų serbentų lapų arbata: kodėl ją verta išmėginti?

Vardai

Futbolo žvaigždė Garethas Bale'as atšaukė vestuves: nuotakos šeimoje nesibaigia bėdos su teisėsauga

Maistas

Baklažanai – ir mėgstantiems paprastumą, ir įmantresnius derinius: 15 receptų

Vardai

Tarptautine afera apkaltintas šokėjas Andrius Kandelis neteko licencijos: prasideda teismai

Sportas

Su Vokietijos rinktine atsisveikinantis M.Ozilas: „Kai laimime – aš vokietis, kai pralaimime – imigrantas“

24sek

Maskvos CSKA pasikvietė puolėją iš NBA

Verslas

LAT: Kaunas neteisėtai nutraukė Aleksoto tilto koncesijos sutartį su „Kamesta“

24sek

Izraelis sensacingai triumfavo Europos jaunimo čempionate

Naujienos

Aktualu

Permainos Šiaulių universitete artėja: atleidimo lapelius gaus visa administracija?

Aktualu

Partizanų vadą žudiku apskelbęs V.Titovas: „Radau informaciją LTSR teismo nutartyje“

Gazas

Balys Bardauskas patvirtino: bandys 2019 m. Dakare lenktyniauti motociklu sunkiausioje klasėje

Aktualu

Atliekų kambarys ant ratų Aplinkos ministerijos pasirinktai įmonei veža pusę milijono eurų

Kaip KT užkirto kelią politiniams konfliktams, atskleisdamas valstybės valdymo formą

Aktualu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketina nutraukti sutartį su J.Pagojaus įmone

Pekino botanikos sodas po lietaus

Aktualu

Į Seimą grįžti siekiančiam M.Basčiui prognozuoja sunkų kelią: įrodyti, kad yra švarus, bus sunku

Mokesčių reforma Verslas

Kaupti ar nekaupti pensijai po reformos – išbandykite 15min skaičiuoklę

Aktualu

Kaune vėl sulaikytas nužudymu kaltinamas M.Mažeika-Asilas: vengė teismo paskirto suėmimo

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija kaip Lietuvos Konstitucijos apsauga

Vardai

Sūnaus gimtadienį atšventę Oksana ir Simas Jasaičiai: „Geriausia dovana – kad tėveliai yra kartu“

Aktualu

Vilniuje demaskuota nusikalstama grupuotė: rasta kokaino už 240 tūkst. eurų

Gyvenimas

Juodųjų serbentų lapų arbata: kodėl ją verta išmėginti?

Vardai

Futbolo žvaigždė Garethas Bale'as atšaukė vestuves: nuotakos šeimoje nesibaigia bėdos su teisėsauga

Maistas

Baklažanai – ir mėgstantiems paprastumą, ir įmantresnius derinius: 15 receptų

Vardai

Tarptautine afera apkaltintas šokėjas Andrius Kandelis neteko licencijos: prasideda teismai

24sek

Maskvos CSKA pasikvietė puolėją iš NBA

Verslas

LAT: Kaunas neteisėtai nutraukė Aleksoto tilto koncesijos sutartį su „Kamesta“

Aktualu

Savaitgalis keliuose: žmonių žūtys Vilniuje, „nematomi“ pėstieji, neblaivus jaunimas

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min