Dabar populiaru
Publikuota: 2019 sausio 3d. 10:10

Studijų kokybės įtaka rinkos konkurencingumui nekelia abejonių

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr. / Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Klaipėdos valstybinės kolegijos veikla neapsiriboja vien tik būsimų specialistų rengimu. Vykdydama tarptautinius ir savivaldybės inicijuotus projektus kolegija stiprina studijų kokybę, vysto mokslo taikomąją veiklą ir stiprina įtaką regionui. Pedagoginę ir projektinę veiklą jungia viena bendra idėja – užtikrinant europinę studijų kokybę, visapusiškai prisidėti prie regiono darnaus vystymo.

Technologijos sparčiai tobulėja

Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK) projektų skyriaus vadovė Eglė Brezgytė akcentuoja vieną svarbiausių kolegijos vykdomų projektų – „Technologijos ir biomedicinos mokslų infrastruktūros modernizavimas, tenkinant Vakarų Lietuvos regiono poreikius“. Šio projekto metu numatoma modernizuoti KVK biomedicinos ir technologijų studijų infrastruktūrą – tai ir pastato remontas, ir biomedicinos bei technologijų studijų programoms reikalingų trijų laboratorijų įrengimas.

Pasak E. Brezgytės, atnaujinta, studijoms pritaikyta infrastruktūra leis užtikrinti kokybišką, atvirą ir modernų aukštąjį mokslą sparčiai populiarėjančių technologijų bei biomedicinos sričių mokslų studijoms.

Didina konkurencingumą rinkoje

Dar vienas svarbus projektas – „Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione“ skirtas geodezijai. E. Brezgytė teigia, kad šiuolaikiniame pasaulyje negalima ignoruoti GIS galimybių svarbos planavimo, valdymo ir įgyvendinamų veiklų stebėjimo srityse.

Šis projektas didina įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos mobilumą, plėtoja naujas GIS kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius regione. Specialistai įgis geresnius darbo su GIS sistemomis įgūdžius, pagerins savo konkurencingumą darbo rinkoje. „Regionas taps patrauklesne vieta dirbti ir įsikurti darbingo amžiaus žmonėms“, – sako projektų skyriaus vadovė.

Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Stiprina regiono verslumą

KVK skiria didelį dėmesį jaunimo verslumo, kūrybiškumo kompetencijoms ugdyti ir įgyvendina ne vieną projektą šioje srityje.

,,Regionų verslumo stiprinimas įgalinant bendradarbiavimą per sieną“ siekia skatinti verslumą Rietavo, Talsi, Saldus, Kuldygos ir Liepojos savivaldybėse, vykdyti gerosios patirties mainus ir išvystyti patyrusių Lietuvos ir Latvijos verslo paramos veikėjų tinklus. Penki skirtingi modeliai skatina verslumą nutolusiose vietovėse. „Šiame projekte kolegijos pagrindinė veikla – parengti „Gerosios praktikos knygą“, kuri pasitarnaus kaip metodologinė priemonė verslumui skatinti“, – akcentuoja E. Brezgytė.

Kartu su Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių valstybine kolegija ir Šiaulių universitetu vykdomas projektas „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ skirtas gerinti studijų kokybę tobulinant studentų bei dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas, vystant technologines idėjas, kuriant produktus bei paslaugas, kurios sprendžia senėjančios visuomenės socialines bei ekonomines problemas.

Regione vysto turizmą

Turizmas daro didelį poveikį ekonomikos augimui, žmonių užimtumui ir socialinei gerovei. Nors turizmas klesti didesniuose miestuose, smulkūs verslininkai regionuose susiduria su kliūtimis.

Projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių turizmo mokymasis – NordTourNet-2“ skirtas sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sukuriant naujas mokymo programas bei organizuojant turizmo verslui skirtus seminarus.

Turizmą vysto ir projektas „Neformalus suaugusiųjų mokymas skatinant kultūrinį turizmą Baltijos ir Šiaurės šalyse“, kuris skirtas stiprinti darbuotojų kompetencijas, kurti kultūriniais pėdsakais paremtus turistinius maršrutus.

Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Įgūdžius formuoja savanoriška veikla

Klaipėdos valstybinės kolegijos Viešųjų ryšių skyriaus vadovė Erika Breiterytė akcentuoja ir kolegijos vykdomą savanorystės veiklą socialinės, aplinkosaugos, kultūrinės veiklos, sporto, švietimo, bendruomenių religinės bei sveikatos priežiūros srityse.

Dėstytojai ir studentai savanoriauja Maltos ordino pagalbos tarnyboje, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Maisto banko akcijose, Klaipėdos dramos teatre, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje ir kt.

Pasak E. Breiterytės, į savanorišką veiklą yra įtraukiama visa bendruomenė – dėstytojai, studentai ir administracijos darbuotojai. Socialinio darbo katedros, Kineziterapijos katedros, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studentai vedini savo dėstytojų savanoriauja įvairiose organizacijose. Savanorystė skatina studentų saviraišką ir asmeninį tobulėjimą, moko bendrauti ir bendradarbiauti, praplėsti pažįstamų ratą, įgyti gebėjimų dirbti komandoje.

Organizuoja tradicinius renginius

„KVK organizuoja tradicinius renginius, į kuriuos kviečiami visi Klaipėdos miesto ir regiono gyventojai, stengiamasi megzti ir palaikyti glaudžius santykius“, – teigia E. Breiterytė. Jau gražia tradicija tapo Sausio 13-osios dienos minėjimas „Prie laisvės laužo“, kurio metu pagerbiami kovotojai už laisvę. Taip pat kasmet organizuojami minėjimo renginiai Vasario 16-osios dienos ir Kovo 11-osios dienos proga. Organizuojamas tradicinis talentų konkursas „Išlįsk į šviesą“, kuris šiais metais vyko visoje Klaipėdoje, o atsižvelgiant į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metų minėjimą pavadintas „Šimtmečio talentas 2018“. Taip pat kiekvienais metais organizuojamas tradicinis renginys Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, rengiama Tarptautinė savaitė, kurią aplanko daug svečių iš užsienio bei Vakarų regiono.

Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Skatina studentų idėjas

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje rengiama daug paskaitų, seminarų ir konferencijų, skirtų skatinti studentų verslumą ir iniciatyvumą. Šiais metais įvyko 94 renginiai, svarbiausi iš jų: Tarptautinis turizmo verslo „Nordic – Baltic interactive tourism: problems and opportunities“, Finansinių žinių protmūšis, Pasaulinės burnos sveikatos dienos minėjimo seminaras, Sveikatingumo savaitė, Tarptautinė savaitė „Verslo idėjų ringas“, konferencija „Įrodomais pagrįsta slaugos praktika 2018“, Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslas – verslas – visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos“, Europos kalbų diena, Tarptautinė konferencija „Darnus transportas: dabarties ir ateities perspektyvos“, Matematikos, statistikos ir ekonominių žinių konkursas „Išminčius“ ir kt. „Taip pat studentų idėjos ir verslumas skatinamas paskaitų, praktinių užsiėmimų bei išvykstamųjų paskaitų metu“, – pabrėžia E. Breiterytė.

Rūpinasi suaugusiųjų švietimu

Pasak E. Breiterytės, kolegija bemaž dešimt metų kryptingai dirba suaugusiųjų mokymo srityje. Kuriamos rinkos poreikių padiktuotos mokymo programos neformaliam ir tęstiniam suaugusiųjų mokymui. Ši veikla patikėta kolegijos padaliniui – Mokymo ir paslaugų centrui.

„Kolegijos pastangas įtraukti suaugusiuosius į neformalųjį švietimą ar tęstinį profesinį mokymąsi liudija iškalbinti skaičiai. 2017-aisiais Mokymo ir paslaugų centre kvalifikaciją įgijo ar patobulino bemaž pustrečio tūkstančio asmenų. Daugiau nei pusė jų – ne klaipėdiečiai. Tai rodo, kad kolegijos veikla svarbi ne tik uostamiesčio, Vakarų Lietuvos, o ir visos šalies organizacijoms, savo darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą patikinčioms Mokymo ir paslaugų centrui“, – teigia E. Breiterytė.

Šiame centre vedamus kursus dažnai pasirenka sveikatos priežiūros įstaigų atstovai: masažuotojai, slaugos, sveikos mitybos specialistai. Socialinių paslaugų teikėjams – socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams siūloma keliolika mokymosi programų. Auga susidomėjimas ir technologiniais bei techniniais mokymais: darbo sauga, energetika, IT technologijomis, statyba. Centro mokymus renkasi ir daug pedagogų bei valstybės tarnautojų.

Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Skaito paskaitas senjorams

Mokymo ir paslaugų centre didelis dėmesys skiriamas iš darbinės veiklos pasitraukusių asmenų užimtumui. Kolegijos lektoriai nuolat skaito paskaitas senjorams, lankantiems Trečiojo amžiaus universitetus įvairiuose Klaipėdos regiono miestuose.

„Kolegija užima lyderio pozicijas uostamiestyje tarp kitų suaugusiųjų mokymo paslaugas teikiančių institucijų. Jai buvo patikėta atlikti studiją apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio profesinio mokymo situaciją Klaipėdoje. Dvejus metus iš eilės Klaipėdos valstybinei kolegijai miesto savivaldybė skiria finansavimą suaugusiųjų švietimo programų rengimui ir įgyvendinimui“, – sako KVK Viešųjų ryšių skyriaus vadovė E. Breiterytė.

Kuria gerovės visuomenę

KVK Direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai doc. dr. Remigijus Kinderis pabrėžia, kad dėstytojai teikia specialiąsias paslaugas įvairioms socialinės atskirties grupėms. Konsultuojami ilgalaikiai bedarbiai dėl įsidarbinimo galimybių, taip pat socialinės rizikos šeimos dėl psichosocialinių problemų. Taip pat dėstytojai teikia konsultacijas ir regiono įmonėms bei organizacijoms: UAB „Telta“ (elektrotechninės ekspertizės klausimais), „Gilijos pradinė mokykla“ (teritorijos planavimo ir apželdinimo klausimais), UAB „Samogiatia LT“ (konsultavimas darbuotojų atrankos klausimais) ir kt.

Pasak R. Kinderio, kolegijos bendruomenės nariai prisideda prie socialinės atskirties grupių padėties gerinimo, visuomenės pakantumo didinimo, siekdami kurti gerovės visuomenę. KVK bendruomenė organizuoja ir dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, kraujo donorystės, ,,Maistas ant ratų“, ,,Vilties bėgimas“, „Vilties miestas“, „Judėk pirmyn su viltimi“, Maltos ordino paramos akcijose, savanoriauja vasaros stovyklose, kurios skirtos asmenims turintiems fizinę ar protinę negalią.

Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai
Organizatorių nuotr./Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai

Plėtoja strateginę partnerystę

KVK plėtoja bendradarbiavimą su įvairiomis įmonėmis ir įstaigomis. R. Kinderis akcentuoja pagrindines strategines kryptis: akademinės veiklos, taikomosios mokslinės veiklos, verslo santykių ir projektų, socialinės veiklos ir donorystės partnerystes. Bendradarbiavimo su strateginiais partneriais tikslai orientuoti į taikomosios mokslinės veiklos rezultatų komunikavimą bei perteikimą, studijų programų, suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugų kokybės gerinimą, konsultacinę veiklą.

Kolegijos partnerių tinklas užsienyje apima 29 šalis ir 180 aukštojo mokslo bei verslo organizacijas. Ypač svarbus studentų ir dėstytojų mainų platformos sukūrimas. Erasmus pasaulinės partnerystės programa leido išplėsti partnerių ratą tarp daugelio Europos šalių aukštųjų mokyklų. Studijų ir projektinės veiklos ryšiai su Azijos, Rytų partnerystės šalių studijų centrais yra svarbus kolegijos indėlis palaikant regiono ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Remiamas turinys

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Interviu

Ypatingos

02:14
08:43

Metas rinktis

Atradimai virtuvėje

Esports namai

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie 15min