Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Rekomendacijos baidarių žygių organizatoriams

Baidarės
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Baidarės
Šaltinis: www.rupi.lt
0
A A

Apie žygius baidarėmis sakoma, kad kartą išbandęs – plauksi ir vėl. Kiekvienas regionas turi ką pasiū­lyti baidarių mėgė­jams. Vieni ieško mažiau žinomų upių, kiti renkasi poil­si­au­tojų pamėg­tas upes, kurios vasarą tampa autostradomis.

Tačiau pasi­bai­gus šilta­jam sezonui, kai poil­si­au­tojų atmintyje lieka mal­onūs vasaros prisi­min­i­mai, upių ir ežerų pakran­tėse — matomas neigia­mas žmogaus poveikis aplinkai.

Žygeiviai pastebi, kad Lietuva gali pasi­girti sav­itu ir unikaliu gam­tos grožiu. Švari upių ir pakrančių aplinka poil­si­au­to­jams garan­tuos koky­bišką poilsį gam­toje, baidarių nuo­mo­to­jams — atsakingus ir lojal­ius klien­tus, o žemių savininkams — tvark­ingą aplinką.

Rekomen­daci­jos baidarių žygių organizatoriams

Vis dau­giau keli­au­tojų pabrėžia, kad jiems svar­bus ne tik plauki­mas baidarėmis, bet ir švari aplinka, kuri garan­tuoja koky­bišką poilsį gam­toje.

Vis dau­giau keli­au­tojų pabrėžia, kad jiems svar­bus ne tik plauki­mas baidarėmis, bet ir švari aplinka, kuri garan­tuoja koky­bišką poilsį gam­toje.

Po išvykos baidarėmis poil­si­au­to­jai prisimins ne tik baidarių nuo­mos per­son­alo mandagumą, inven­to­riau kokybę, gam­tos grožį, bet ir upių bei poil­si­aviečių švarą.

Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės išlaikyti upes ir pakrantes švaresnėmis:

 • Keli­au­to­jus iš anksto supažindinkite (tin­klalapyje, elek­tron­iniu paštu išsi­unčiant užsakymo patvir­tin­imą, gyvai) su draugiško aplinkai elge­sio rekomen­daci­jomis (pateiki­ame žemiau). Ben­drau­dami su keli­au­to­jas akcen­tuokite, kad jums rūpi švari gamta.
 • Keli­au­to­jus iš anksto infor­muokite apie tra­soje esamas įreng­tas poil­si­avi­etes, kuriose patogu pail­sėti nesiveržiant į lauk­inę gamtą.
 • Tra­sos pabaigoje pato­gioje vietoje padėkite šiukšlių (rūši­av­imo) kon­teiner­ius.
 • Du kar­tus per metus orga­nizuokite (nemoka­mus) žygius, kurių tik­slas ne tik mėgautis poil­siu gam­toje, bet ir daryti gerą darbą — surinkti tra­soje esančias šiukšles. Apie švaros žygius keli­au­to­jus infor­muokite socialin­iuose tin­klu­ose.
 • Jei vis dėlto paskat­inti elgtis atsakingai nepavyk­sta, rekomen­duo­jama rinkti ekologinį užs­tatą. Jis moka­mas prieš išplaukiant ir grąži­na­mas, kai po plaukimo keli­au­to­jas atid­uoda šiukšlių maišus.

Rekomen­daci­jos kaimo tur­izmo sodybų, žemių savininkams

Kaimo tur­izmo sodybų, žemės savininkai, kurie yra įsikūrę poil­si­au­tojų pamėg­tose vietose, dži­au­giasi ne tik pop­u­liarumu, bet ir augančiu šiukšlių kiekiu. Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės išsaugoti švarią gamtą:

 • Kad prie upių esanti gamta būtų apsaugota ir poil­si­au­to­jai neliptų kur sugalvoję, rekomen­duo­jama įrengti tra­soje esančias poil­si­avi­etes, kuriose būtų prižiūrima švara, reg­u­liariai išvežamos šiukšlės.
 • Plaukiant upe įrenkite ženklus, kurie infor­muotų, koks ats­tu­mas liko iki būsi­mos poil­si­avi­etės.
 • Poil­si­avi­etėse statykite šiukšlinti draudžiančius ženklus.

Jei plaukiant baidarėmis niekas nešiukšlins, tai niekam nereikės tų šiukšlių rinkti.

Rekomen­daci­jos keli­au­to­jantiems baidarėmis

Rinkdamiesi kelionės baidarėmis maršrutą ne tik įverti­name trą­sos sraunumą, ats­tumą, kurį reikės įveikti, bet ir apylinkių grožį bei švarą. Nėra mal­onu plaukti, kai aplink mėtosi plas­tikiniai buteliai, paukščių čiulbesį keičia garsūs muzikos gar­sai. Tačiau tam, kad plauki­mas baidarėmis būtų mal­onus mums ir draugiškas aplinkai, tereikia laikytis keleto paprastų rekomendacijų.

 • Vietoje plas­tikinio bute­lio į žygį pasi­imkime daugkart­inę ger­tuvę su van­de­niu.
 • Atsisakykime vienkar­tinių maisto pakuočių, taip sumažin­site kelionės šiukšlių kiekį. Maistą pakuokime daugkar­tini­u­ose indeli­u­ose.
 • Į žygį pasi­imkite šiukšlių maišą. Neterškite aplinkos nei van­denyje, nei ant kranto.
 • Sus­to­ji­mams ir išky­loms rinkitės tik įreng­tas poil­si­avi­etes, o šiukšles visuomet pasi­imkite su sav­imi.
 • Ger­bkime lauk­inę gamtą: nešerkite paukščių, negąs­dinkite gyvūnų, nesi­braukite į lauk­inės gam­tos kam­pelius.
 • Mėgauk­itės gam­tos gar­sais ir kelionės baidarėmis metu atsisakykite gar­sios muzikos.
 • Surink­tas šiukšles kelionės pabaigoje išmeskite į rūši­av­imo kon­teiner­ius. Jei tokių kon­teinerių galu­tini­ame taške nėra, nepat­ingėkite kreip­tis į baidarių nuo­mos punktą, vietos savi­valdybę, taip paskatin­site teigia­mus pokyčius ir atkreip­site dėmesį į opias problemas.

Jei plaukiant baidarėmis niekas nešiukšlins, tai niekam nereikės tų šiukšlių rinkti. Mėgaukimės švaria ir unikalia Lietu­vos gamta ir patirkime tikrąjį poilsį su mažiau triukšmo ir šiukšlių.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos Jūsų gyven­imo koky­bei, bet poveikis aplinkai bus milžiniškas.

Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min