Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Brandos darbo baigiamojoje klasėje, kaip galimybės įvertinti bendrąsias kompetencijas, įdiegimas.

Įvykdyta