Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Vyriausybės pažadų metras

Vyriausybės programos įgyvendinimo
priemonių plane numatyti darbai 2016–2020 m.

2017

2018

2019

2020