Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Teritorinių darbo biržų ir jų skyrių veiklos optimizavimas.

Įvykdyta