Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

20 vaikų darželių modernizavimas (edukacinių erdvių pritaikymas įvairesnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui).