Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Kasmet ne mažiau kaip po 500 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas.