Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

E. recepto sistemos naudojimo pagerinimas ir perėjimas prie visiško elektroninio receptų išrašymo ir vaistų išdavimo proceso.

Vykdoma