Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Pasirenkamos nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programos parengimas bendrojo ugdymo mokykloms.

Įvykdyta
  • 2017-11-28 Ministrės įsakymu „Dėl nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“ patvirtinta programa. Numatyta, kad pamokos bus pasirenkamosios, skirtos vidurinių mokyklų arba gimnazijų mokiniams.