Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Tikslinių dotacijų, skirtų pedagogams pritraukti, skyrimo savivaldybėms tvarkos, apimančios pedagogų ir jų šeimos narių įsikūrimo ir integravimo savivaldybėse priemones, patvirtinimas ir taikymas.

Sustabdyta