Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Savarankiško gyvenimo namų koncepcijos įdiegimas, derinant su teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis vyresnio amžiaus asmenims (vyresniems kaip 65 m.), taikant mobilias komandas ir medicinines technologijas.