Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas.

Įvykdyta