Partnerystė su „Meta“

2019 m. balandžio 25 d. naujienų portalas 15min pirmasis Baltijos šalyse tapo „Meta“, valdančios socialinį tinklą „Facebook“, partneriu kovoje su melagingomis naujienomis.

Socialinio tinklo partneriais tapti gali tik akredituoti Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (International Fact Checking Network – IFCN) nariai.

Tapusi „Meta“ partnere, portalo 15min redakcija specialioje platformoje mato vartotojų iš Lietuvos šiame socialiniame tinkle platinamą turinį, kuris algoritmų atrenkamas kaip galimai melagingas.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ ir nepriklausomų faktų tikrintojų partnerystę – čia.

Kova su melagingomis naujienomis

Siekdamas sumažinti melagingų naujienų sklaidą, „Facebook“ taiko šias priemones:

 • Melagingų naujienų identifikavimas. Remiantis socialinio tinklo vartotojų vertinimais, siekiama nustatyti naujienas, kurios kelia įtarimą. Tačiau faktų tikrintojai gali peržiūrėti turinį, atsirinkti ir aprašyti savo nuožiūra.
 • Turinio patikra. Faktų tikrintojai gali tikrinti įtartiną turinį, patikrinti pateikiamus faktus ir įvertinti pateikiamą turinį socialinio tinklo nustatytais reitingais (žr. žemiau).
 • Klaidinančios informacijos sklaidos mažinimas. Jei faktų tikrintojai įvertina turinį esant klaidingą, jo sklaida socialiniame tinkle mažėja, turinys vartotojų naujienų sraute bus rodomas žemiau. „Meta“ teigimu, tokios priemonės pastebimai sumažina melagingo turinio sklaidą.
 • Kova su pakartotinais pažeidėjais. „Facebook“ puslapiai ir tinklalapiai, kurie nuolat skelbia melagingas naujienas, gali susidurti su tam tikrais apribojimais, pavyzdžiui, turinio sklaidos sumažinimu. Pakartotiniai pažeidėjai taip pat gali prarasti galimybę užsidirbti iš skelbiamo turinio, netekti galimybės pirkti reklamą ir prarasti galimybę savo puslapį pristatyti kaip žiniasklaidos priemonę.

„Meta“ partneriai neturi jokių techninių galimybių blokuoti asmeninių ar komercinių socialinio tinklo anketų, pašalinti „Facebook“ skelbiamą turinį ar riboti prieigą prie jo. Tokių priemonių gali imtis nebent pati įmonė.

Jei buvo suspenduota asmeninė anketa ar pašalintas skelbtas turinys, greičiausiai skelbėte „Facebook“ bendruomenės standartų neatitinkančią informaciją. „Meta“ – privati įmonė, savo vartotojams taikanti tam tikrus naudojimosi platforma standartus. Apie juos galite paskaityti čia.

„Meta“ partneriai tegali stebėti, kuriose socialinio tinklo grupėse turinys skelbiamas, kiek kartų juo buvo pasidalinta, kiek kartų turinys buvo parodytas socialinio tinklo naujienų sraute ir „Facebook“ pateikiamą orientacinį turinio patikimumo vertinimą.

Įvertinimas

„Facebook“ taisyklės partneriams leidžia tikrinti bet kokį viešai skelbiamą turinį, įsidėmėtinus įrašus, reklamas, nuotraukas ir vaizdo įrašus. Įvertinę šį turinį, faktų tikrintojai jį priskiria vienai iš kelių kategorijų:

 • Melas. Turinys nepagrįstas faktais. Tai – griežčiausias įvertinimas, taikomas socialiniame tinkle skelbiamam turiniui, kuris yra faktiškai klaidingas ir/ar melagingas.
 • Iš dalies melas. Turinyje esama faktinių netikslumų. Toks reitingas taikomas įrašams, kuriuose skelbiamas tikros ir melagingos informacijos mišinys, pagrindinis įrašo teiginys yra klaidinantis, faktai iškraipyti.
 • Trūksta konteksto. Pateikiant teisingus faktus, autentišką citatą ar pan., bandoma įteigti klaidingą žinią. Ji skelbiama, to tiesiogiai nepasakant. Be papildomo konteksto toks įrašas socialiniame tinkle ar straipsnis gali klaidinti. 
 • Nuotrauka / vaizdo įrašas pakeisti arba sukurti pasitelkus dirbtinį intelektą. Nuotrauka arba vaizdo įrašas buvo pakeisti siekiant ne aiškumo ar kokybės, o suklaidinti. Tai apima nuotraukų ar vaizdo įrašų sujungimą, dirbtinio intelekto programomis sukurtiems vaizdams, bet netaikoma žiniasklaidos transliuojamos ištraukoms.
 • Satyra. Turinyje naudojama ironija, hiperbolizavimas ar absurdas siekiant sukritikuoti ar informuoti, ypač politiniais, religiniais ar socialiniais klausimais, tačiau iš karto tai nepastebima.
 • Tiesa. Šis reitingas suteikiamas turiniui, kuris yra faktiškai teisingas, jame nėra netikslios ar klaidinančios informacijos.

Reitingai „melas“ ir „iš dalies melas“ turi įtakos skelbiamo turinio sklaidai socialiniame tinkle - jį pamato mažiau žmonių.

Pataisymai ir ginčai

Reitingo po faktų patikrinimo sulaukę turinio skleidėjai gali tiesiogiai kreiptis į jį suteikusius „Facebook“ partnerius, jei:

 • pataisė klaidingą turinį ir nori, kad suteiktas reitingas būtų pakeistas;
 • siekia įrodyti, kad faktų tikrintojų suteiktas reitingas yra netikslus.

Daugiau apie tai galite paskaityti čia.

Siekdami pakeisti faktų tikrintojo suteiktą reitingą, informacijos skleidėjai privalo aiškiai ištaisyti skelbtą turinį, bet patį įrašą palikti. Ištrynus įrašą, prarandamos techninės galimybės pakeisti reitingą.

Įrašą pataisyti galima taip:

 • tekstą - klaidingą informaciją pakeiskite teisinga arba pašalinkite (ne patį įrašą). Nurodykite, kad įrašas buvo atnaujintas, paaiškinkite pakeitimus. Prie įrašo galima pridėti papildomos informacijos, pavyzdžiui, nuorodą į susijusius faktus tikrinančių organizacijų straipsnius;
 • nuotraukas / vaizdo įrašus - aiškiai nurodykite pataisymą nuotraukos / vaizdo įrašo aprašyme, paaiškinkite padarytus įrašo pakeitimus. Prie įrašo galima pridėti papildomos informacijos, pavyzdžiui, nuorodą į susijusius faktus tikrinančių organizacijų straipsnius;
 • tinklalapyje paskelbtą straipsnį, kuriuo buvo pasidalyta „Facebook“, - teksto pradžioje nurodykite, kad pirminėje versijoje buvo paskelbta neteisinga informacija, ir paaiškinkite pakeitimus bei netikslumus. Pataisykite straipsnio pavadinimą taip, kad jame nebūtų neteisingos informacijos, ir jame nurodykite, kad straipsnis buvo pataisytas. Pataisymus nurodykite ir „Facebook“ paskelbtame pavadinime / aprašyme, paaiškinkite, kokie pakeitimai padaryti.

Ištaisę įrašą ar straipsnį, užpildykite 15min pataisymo praišką ir informuokite mus apie pakeitimus. Peržiūrėsime pataisymus ir, jei jie atitiks reikalavimus, pakeisime „Facebook“ platformoje turiniui suteiktą reitingą. Apie tai būsite informuoti asmeniškai.

Prašymą dėl pataisymo galite siųsti ir adresu patikrinta@15min.lt. Elektroniniu paštu siunčiamame rašytiniame prašyme pateikite visą klausiamą informaciją.

Dėl reitingo pataisymo

Norėdami užginčyti suteiktą reitingą, informacijos skleidėjai privalo aiškiai nurodyti, kodėl, jų manymu, suteiktas reitingas buvo netikslus.

Kaip tai padaryti, paaiškinta čia, taip pat galima užpildyti šią formą. Taip pat galite kreiptis adresu patikrinta@15min.lt

Jei reitingas sėkmingai pakeistas, turinio sklaidai taikomi „Facebook“ apribojimai bus panaikinti. Kad algoritmai vėl leistų turiniui nekliudomai sklisti socialiniame tinkle, gali prireikti kelių dienų nuo reitingo pakeitimo.

Pats įrašas turi likti. Ištrynus įrašą, prarandamos techninės galimybės pakeisti reitingą.

Kreipimaisi neprisistačius ar naudojantis melagingu vardu nėra priimami. Asmeninės žinutės publikacijų autoriams nelaikomos tinkamu kreipimusi dėl reitingo pakeitimo. Kreiptis galima tik dėl per pastarąsias 7 dienas suteiktų reitingų.