Apie projektą

Patikrinta 15min“ – pirmasis Lietuvoje faktų tikrinimo projektas, gyvuojantis nuo 2016 m. rugpjūčio. „Patikrinta 15min“ yra Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (International Fact Checking Network – IFCN) tikrasis narys ir laikosi šios pasaulinės organizacijos kokybės, skaidrumo, nepriklausomumo bei nuoseklumo kriterijų.

Projekte „Patikrinta 15min“ patyrę 15min žurnalistai, remdamiesi viešai prieinama informacija, vertina, ar socialiniuose tinkluose ir kitur internete platinama teisinga informacija, ar politikai, visuomenės veikėjai, kiti žinomi asmenys skelbia tiesą. Pagrindiniai „Patikrinta 15min“ principai yra nepriklausomumas, skaidrumas, sąžiningumas ir atvirumas, redakciniai standartai ir darbo principai išdėstyti Etikos kodekse.

Tikrindami faktus žurnalistai atmeta savo politinius įsitikinimus, visiems tikrinamiems asmenims ir organizacijoms taiko vienodas taisykles ir vertina tik faktus. 15min žurnalistai negali būti politinių partijų nariai, o savo privačius interesus privalo deklaruoti pagal įmonėje nustatytą tvarką.

„Patikrinta 15min“ tikslas yra skelbti objektyvią, nešališką ir tikslią informaciją. Tikriname konkrečius paskelbtus faktus, kuriuos įmanoma patikrinti, ne nuomones ar įsitikinimus. Paaiškiname, kaip ieškome atsakymo, kad skaitytojai patys galėtų nueiti tą patį kelią, ir kodėl pateikiame vieną ar kitą įvertinimą.

Daugiausia dėmesio skiriame aktualioms, visuomenei svarbioms temoms, ypač – klaidinančiai informacijai, kuri gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, pakenkti demokratiniams procesams.

Analizuojame ir mažiau pastebėtus įrašus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos tam tikriems procesams. Nevengiame ir klaidinančių lengvesnio pobūdžio įrašų ar straipsnių, jei jie susiję su plačiai nuskambėjusiais įvykiais, žinomais žmonėmis ir sulaukia didelio dėmesio bei sukelia daug diskusijų.

Tie patys faktų tikrinimo metodai naudojami nepriklausomai nuo paskelbto turinio ar jį paskelbusio žmogaus politinių pažiūrų.

Jei norėtumėte pasiūlyti viešai paskelbtą teiginį, kurį galima patikrinti, kviečiame rašyti tiesiogiai patikrinta@15min.lt.

 

„Patikrinta 15min“ nepriklausomumas

"Patikrinta 15min" publikacijų neredaguoja kas nors kitas nei mūsų redakcijos komanda. Nesame kontroliuojami valstybės, politinės partijos ar kurio nors politiko, neskiriame dėmesio vienos konkrečios politinės partijos ar politinio spektro pusės tyrimams.

Projekte nedirba joks asmuo, užimantis apmokamą ar svarbų postą politinėje partijoje, valdžios institucijose ar valstybinėje įmonėje, tiesiogiai kontroliuojamoje politinės partijos ar Vyriausybės. Mes neagituojame skaitytojų balsuoti už jokias politines partijas, kandidatus į valstybės postus ar politikus.

„Patikrinta 15min“ nesudaro jokių susitarimų ar partnerystės su politinėmis partijomis ir nurodys bet kokį pagrįstą cituojamų ekspertų ar organizacijų interesų konfliktą ar politinę priklausomybę

„Patikrinta 15min“ įspėja žurnalistus nedaryti politinių pareiškimų įmonės vardu, nepriimti jokių dovanų ar paslaugų, kurios susijusios su darbu ir viršija įprastą mandagumą.

 

Akcininkai ir organizacinė struktūra

„Patikrinta 15min“ yra naujienų portalo 15min, kurį valdo bendrovė tokiu pačiu pavadinimu, dalis.

Nors pagrindinis UAB „15min“ pajamų šaltinis yra reklama, su „Patikrinta 15min“ ženklu neišvysite reklaminių straipsnių, partnerių turinio.

„15min“ yra nepolitinė, nesusijusi su jokia konfesija ar ideologija, ekonomiškai nepriklausoma, pelno siekianti žiniasklaidos organizacija.

Bendrovės akcininkai (daugiau informacijos pateikiama čia) - UAB „4 Bees“, valdoma Tomo Balžeko, Martyno Basoko, Gabrielės Burbienės ir Tomo Bindoko.

UAB „15min“ vadovauja generalinis direktorius (šiuo metu – Tomas Balžekas), portalui 15min – vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis.

„Patikrinta 15min“ yra portalo 15min Aktualijų skyriaus dalis (čia galima rasti organizacinę struktūrą, o čia – kontaktus).

 

IFCN Garbės kodekso signatarai ir partnerystė su „Meta“

2018 m. lapkričio 20 d. projektas „Patikrinta 15min“ pirmasis iš Baltijos šalių žiniasklaidos priemonių buvo pripažintas Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (International Fact Checking Network – IFCN).

IFCN kiekvieną žiniasklaidos priemonę vertina pagal 12 skaidrumo ir atskaitomybės kriterijų. „Patikrinta 15min“ atitiko šiuos ypač griežtus kriterijus ir įsipareigojo jų toliau laikytis. „Patikrinta 15min“ buvo įvertintas kaip patikimas ir kokybiškas naujienų šaltinis.

Esame pasirašę IFCN darbo principų kodeksą, vadovaujamės Europos faktų tikrinimo standartų tinklo (European Fact-Checking Standards Network) principais. Tai reiškia, kad laikomės nešališkumo ir sąžiningumo, šaltinių skaidrumo, finansavimo ir organizavimo skaidrumo, metodikos skaidrumo ir atviros bei sąžiningos pataisų politikos. Jei manote, kad projekte nesilaikoma šių principų, IFCN informuoti tiesiogiai čia.

Dėl to galima kreiptis ir į Europos faktų tikrinimo standartų tinklą (European Fact-Checking Standarts Network, EFCSN), užpildžius čia pateiktą formą.

„Patikrinta 15min“ taip pat yra „Facebook" trečiųjų šalių faktų tikrinimo programos dalis. Daugiau informacijos apie šį bendradarbiavimą pateikiama čia.

 

„Patikrinta 15min“ vystymas ir finansavimas

UAB „15min“ prisiima visišką atsakomybę už „Patikrinta 15min“ vystymą ir veikimą. Projekto veiklos pagrindinis finansavimo šaltinis – nuosavos UAB „15min“ lėšos.

Finansinė informacija apie „15min“ pateikiama Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) ir tinklalapyje rekvizitai.lt.

„Patikrinta 15min“ gali būti remiamas ir kitų organizacijų, juridinių asmenų, kurie palaiko projekto tikslus. Rėmėjas jokiomis aplinkybėmis nedaro įtakos projekto turiniui.

Rėmėjais negali būti politinės partijos, politikai, valstybinės organizacijos ar su politikais susijusios įmonės, organizacijos.
Apie projektui paskirtą paramą paskelbiama viešai šioje skiltyje.

„Patikrinta 15min“ gauna finansavimą iš kompanijos „Meta“ per specialią faktų tikrinimui skirtą programą, apie kurią daugiau informacijos pateikiama čia.

2020 m. projektas buvo įvertintas Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (IFCN) – redakcijos projektas kovai su dezinformacija sulaukė tarptautinės paramos. IFCN kartu su „Meta“ skyrė 1 mln. JAV dolerių faktų tikrintojams visame pasaulyje, „Patikrinta 15min“ per šį projektą gavo 48 tūkst. JAV dolerių.

 

Taisymo politika 

„Patikrinta 15min“ žurnalistai informaciją renka ir tikrina kruopščiai, atidžiai bei atsakingai. Nepaisant to, išlieka klaidos tikimybė.

Padarę faktinę klaidą, ją ištaisysime ir tai nurodysime straipsnyje: apačioje bus parašyta „PATAISYMAS“, nurodyta pakeitimo esmė, data ir paaiškinimas. Jei klaida yra reikšminga, pavyzdžiui, keičia paties teksto esmę, jį išimsime ir  paaiškinsime aplinkybes, dėl kurių ji galėjo atsirasti.

Analogiškai nurodome ir paaiškiname papildomą informaciją, kuri pridedama po straipsnio publikavimo.

Suklydę ten, kur pataisymas negalimas, pavyzdžiui, tam tikruose socialiniuose tinkluose, klaidingą įrašą ištrinsime ir paskelbsime pataisymą tame pačiame kanale.

Jei manote, kad publikacijoje padarėme faktinę klaidą, kreipkitės į mus nurodytais kontaktais, aprašykite klaidą ir pateikite paaiškinimą, kodėl ji yra klaidinga. Išnagrinėsime visą pagrįstą kritiką ir, jei reikės, straipsnis bus pataisytas bei papildytas paaiškinimu.

Nereikšmingos korektūros, gramatinės ar stiliaus klaidos taisomos be atskiro informavimo.

Esame pasirašę Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (IFCN) darbo principų kodeksą ir vadovaujamės Europos faktų tikrinimo standartų tinklo (EFCSN) principais. Jei manote, kad projekte nesilaikoma šių principų, dėl to galima kreiptis į IFCN (čia) bei EFCSN (čia).

 

Kiti įgyvendinti projektai

„Vyriausybės pažadų metras“ – 2017 m. pradžioje startavęs portalo 15min projektas, kuriuo gyventojams buvo padedama sekti, ar Vyriausybė laikosi duotų pažadų. „Vyriausybės pažadų metras“ buvo paremtas Vyriausybės programos įgyvendinimo planu. Jame buvo nurodyta, kuriais metais kokį darbą Vyriausybė įsipareigojo atlikti.

„Vyriausybės pažadų metre“ nurodyti ne visi, o svarbiausi ir konkretūs Vyriausybės darbų planai. Įrankis leido skaitytojams matyti, kiek įgyvendinant darbus buvo nuveikta, kas padaryta. Taip pat – jei Vyriausybė pakeitė nuomonę arba pažado atsisakė.

„15min primena“ – 15min projektas, kuriame buvo primenama, ką politikas ar visuomenės veikėjas tam tikra tema yra sakęs, žadėjęs anksčiau. Neretai atsitinka taip, kad politikai pakeičia nuomonę arba pamiršta praeityje kalbėję visai ką kita. Tokiais atvejais ženkliukais „15min primena“ pažymėtose publikacijose buvo sudaryta galimybė atsiminti praeitį ir palyginti pašnekovų minčių pokyčius.