Dabar populiaru
15min ŽIŪRĖK

TV programa

 
DABAR ŠIANDIEN TV KANALAI
Sekmadienis, Gegužės 26 d.
Ankstesnės
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
 
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
 
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
 
07:00 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė
 
07:30 Klausimėlis.lt.
 
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. Ved
 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
 
09:00 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved
 
09:45 Pradėk nuo savęs. Ved. Dalia Juočerytė
 
10:10 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)
 
10:40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Ved. Robertas Petrauskas
 
11:35 Mūsų gyvūnai. Rasa Eilunavičienė.
 
12:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
 
12:30 Stop juosta
 
13:00 Misija – Pasaulio Lietuva. Ved. Andrius Mamontovas
 
13:45 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus
 
14:35 Kosto Smorigino autorinis vakaras
 
15:25 Klausimėlis.lt.
 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
 
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
 
16:50 Dainuoju Lietuvą
 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
 
18:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
 
19:30 Panorama
 
19:52 Sportas. Orai.
 
20:00 Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų II turo ir Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Tiesioginė transliacija iš Daukanto aikštės. Vedėjai N. Pumprickaitė ir E. Jakilaitis.
 
Parašykite atsiliepimą apie 15min