Dabar populiaru
15min be reklamos
Publikuota 2022 08 12, 15:49

Egidijus Kieras: Ar vartotojai gali priversti „Perlas energiją“ vykdyti sutartis?

Nepriklausomas elektros tiekėjas „Perlas Energija“ pranešė, jog keičia visas elektros energijos teikimo sutartis, kurios sudarytos su fiksuota kaina.
Egidijus Kieras
Egidijus Kieras / „Avocad“ nuotr.

Pažymėtina, jog vartotojų su „Perlas Energija“ sudarytų sutarčių sąlygos dėl galimybės vienašališkai keisti sutartį yra prieštaraujančios viena kitai. Viename iš sutarties punktu nurodyta, jog tiekėjas sutartis gali keisti tik su Vartotojų sutikimu. Kitame punkte jau teigiama, kad galimas ir vienašalis keitimas.

Ar galimas tokių sutarčių vienašalis keitimas, galima nustatyti tik analizuojant galiojančius teisės aktus.

Energijos pirkimo–pardavimo sutartyje abonentas yra fizinis asmuo, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams (vartotojas), tokia sutartis yra vartojimo sutartis (CK 1.39 straipsnis), todėl jai taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios vartojimo sutartis ir vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis (CK 6.383 straipsnio 4 dalis).

Iš vartojimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties kylantiems teisiniams santykiams greta specialiųjų turi būti taikomi ir bendrieji teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai.

Sutarčių laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytos sutarties sąlygas, kad jos atitiktų tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei, šalių lygiateisiškumo ir bendriesiems teisės principams, taip pat sudarytos sutarties esmei ir tikslui. Pagal CK 6.233 straipsnį sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, o joms nepavykus susitarti – teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu. CK 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vienos šalies reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu: 1) kita sutartis šalis iš esmės pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų numatytais atvejais.

Šiuo atveju, teisiškai „Perlas Energija“ pranešimą apie sutarties keitimą galima vertinti kaip siūlymą vartotojam bendru sutarimu keisti sutarties sąlygas ir tos sąlygos gali būti pakeistos tik tokiu atveju, jei vartotojai patvirtins jų keitimą. Jei vartotojai per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateiks savo nesutikimą dėl Sutarties keitimo, sutartis nebus pakeista ir ji turės būti vykdoma tokia pačia apimtimi, kokia buvo sutarta.

Sutarties sąlyga dėl vienašalio sutarties keitimo laikytina nesąžininga vartotojo atžvilgiu tiek kitų sutarties sąlygų kontekste, tiek vertinant ją bendrų teisės normų kontekste. Civilinis kodeksas numato, jog, kai kyla abejonių dėl vartojimo sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai.

Ko gali tikėtis vartotojai, nesutikę keisti sąlygų ir nenutraukę sutarties?

„Perlas Energija“ teiks elektros tiekimo paslaugas ir toliau, tačiau tikėtina, jog sąskaitas vartotojai gaus jau didesniu kintamu tarifu. Nepaisant to, kokio dydžio sąskaitos būtų išrašomos, vartotojui neturėtų kilti pareiga apmokėti jas nauju tarifu. Vartotojai turėtų pagal Sutartimi sutartą kainą apskaičiuoti už elektros energiją mokamą sumą ir ją sumokėti Tiekėjui.

Ko gali tikėtis vartotojai, nesutikę keisti sąlygų ir nenutraukę sutarties?

Ką gali daryti tiekėjas? Tiekėjas gali kreiptis į teismą ir prašyti priteisti skolą, tačiau jis negalės jos pagrįsti, nes, kilus ginčui teisme, teismas turi vadovautis galiojančios sutarties nuostatomis, o ne vienašališkai tiekėjo pakeistomis sutarties sąlygomis, kurios neįsigaliojo.

Taigi, elektros energija toliau tiekiama, tačiau tiekėjas negauna norimos padidintos kainos. Kas gali įvykti? Realiausias scenarijus, kad tiekėjas dėl kilusių finansinių sunkumų gali tapti nemokus, bankrutuoti ar restruktūrizuotis. Tokiu atveju elektros tiekimo sutartys galiausiai nutrūks, vartotojams teks ieškotis naujo tiekėjo. Panikuoti dėl to nereikėtų, nes rinkoje yra nepriklausomų tiekėjų, su kuriais sudaryti sutartis nėra sudėtinga.

Problema kyla tik ta, kad, tiekėjui bankrutavus, tikėtina, vartotojų patirtos žalos jau niekas neatlygins ir kainų padidėjimo, pasirinkus naują tiekėją, nuostoliai liks patiems vartotojams.

Kita situacija, kuri gali susiklostyti – vartotojai per 30 dienų informuoja tiekėją, jog nesutinka su Sutarties keitimu ir nieko nelaukdami iš karto nutraukia sutartį. Kas atsitinka tokiu atveju? Vartotojai, pasirinkę kitą tiekėją, patiria žalą tarp elektros energijos kainų skirtumo, kuri laikoma vartotojo nuostoliais. Vartotojas gali kreiptis į teismą ir reikalauti iš buvusio tiekėjo žalos atlyginimo, tačiau tokiu atveju kyla klausimas, ar teismas tokią žalą priteis, juk sutartį nutraukė pats vartotojas, o ne atsisakė ją keisti ir neprašė toliau jos vykdyti.

Žalai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei žalą). Pačiam vartotojui inicijavus sutarties nutraukimą įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas gali būti sudėtinga, nebent nutraukimas būtų tuomet, kai tiekėjas pažeis sutarties sąlygas. Kol kas tokio pažeidimo nėra, nes tiekėjas tik pateikė pranešimą apie sutarties keitimą, kurį teisiškai galima laikyti kaip pasiūlymą, kurio vartotojai gali atsisakyti ir reikalauti toliau vykdyti sutartis.

„Perlas Energija“ veiksmai šioje situacijoje ganėtinai gudrūs tuo, kad ji kol kas dar neatliko nieko neteisėto apart dviprasmiškai suformuluoto pasiūlymo/pranešimo apie sutarčių keitimą. Tikėtina, toks žingsnis yra skirtas tam, kad vartotojai patys nutrauktų sutartis. Iš esmės tiekėjo neteisėti veiksmai vartotojų atžvilgiu prasidėtų tuomet, kai jis ims nevykdyti sudarytų sutarčių ir išrašys sąskaitas padidinta kaina.

Tai paaiškės suėjus nurodytam terminui. Iki tol, tikėtina, bus nemažai vartotojų, kurie patys bus nutraukę sutartis, dalis jų gal net sutiks dėl didesnio tarifo taikymo, o likę tiekėjui bus probleminiai, dėl kurių jis spręs, ir kurie lems tolesnį jo gyvavimą šioje rinkoje.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką