Dabar populiaru
Publikuota: 2013 vasario 12d. 10:24

Gruodžio mėnesį einamosios sąskaitos balanso perviršis sudarė 161,4 mln. litų

Šimtas litų
BFL nuotr. / Šimtas litų

2012 m. gruodžio mėnesį, palyginti su lapkričio mėnesiu, nors ir mažėję pertekliniai užsienio prekybos, paslaugų ir einamųjų pervedimų balansai atsvėrė mažėjusį pajamų balanso deficitą ir nulėmė gruodžio mėnesio 161,4 mln. litų einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršio susidarymą, rašoma Lietuvos banko pranešime spaudai.

Per 2012 m. sausio–gruodžio mėn. perviršinis ESB užfiksuotas septintą kartą. Neigiamą 2012 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balansą (–89,7 mln. Lt) lėmė didėjantis tiesioginių ir portfelinių investicijų užsienio turtas.

Einamoji sąskaita. 2012 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanso ESB perviršis sudarė 161,4 mln. litų (lapkričio mėn. – 339,5 mln. Lt). Išankstiniais vertinimais, 2012 m. spalio–gruodžio mėn. ESB perviršis sudarė apie 490,9 mln. litų, arba 1,7 procento BVP, o sausio–gruodžio mėn. – apie 1 mlrd.  litų deficitas, arba sudarė –0,9 procento BVP. 2011 m. sausio–gruodžio mėn. užfiksuotas beveik 4 mlrd. litų ESB deficitas.

Prekės. 2012 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanse susidarė 260,5 mln. litų užsienio prekybos balanso perteklius ir, palyginti su lapkričio mėn., jis sumažėjo 8,3 mln. litų, arba 3,1 procento. Nors 2012 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekybos eksporto ir importo apimtys mokėjimų balanse mažėjo, tačiau lyginamuoju laikotarpiu sparčiau mažėjęs prekių importas (9,1 %) už eksportą (8,9 %) ir nulėmė prekybos balanso perteklių.

2012 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 14,4 ir 9,2 procento. Dėl spartesnio prekių eksporto augimo už importą prekybos balanso deficitas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo beveik 3 mlrd. litų, arba 48,8 procento.

Paslaugos. 2012 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., dėl labiau didėjusio paslaugų importo (14,7 %) ir mažėjusio paslaugų eksporto (4,1 %), paslaugų balanso perviršis sumažėjo 184,4 mln. litų, arba 68,4 procento. Palyginti su 2011 m. gruodžio mėn., dėl spartesnio paslaugų importo (20,3 %) augimo už eksportą (7,2 %) lyginamuoju laikotarpiu paslaugų balanso perviršis sumažėjo 101,5 mln. litų, arba 54,4 procento. 2012 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, užfiksuotas paslaugų eksporto, importo ir balanso didėjimas panašia proporcija, ir tai sudarė atitinkamai 18,8, 18,4 ir 19,7 procento.

Pajamos. Bendras gruodžio mėn. pajamų balanso deficitas buvo 415,5 mln. litų (investicijų pajamų balanso deficitas – 420,1 mln., darbo pajamų balanso perviršis – 4,6 mln. Lt). Palyginti su lapkričio mėn., bendras pajamų balanso deficitas sumažėjo 83,4 mln. litų (16,7 %), o, palyginti su 2011 m. gruodžio mėn., deficitas taip pat mažėjo ir tai sudarė 281,4 mln. litų, arba 40,4 procento. 2012 m. gruodžio mėn. bendram pajamų balanso deficito mažėjimui įtakos turėjo mažėjęs tiesioginių investicijų pajamų balanso deficitas.

2012 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, bendras pajamų balanso deficitas padidėjo 437,3 mln. litų, arba beveik 9 procentais, ir sudarė 5,3 mlrd. litų (2011 m. sausio–gruodžio mėn. deficitas – 4,9 mlrd. Lt). Lyginamojo laikotarpio deficito augimą nulėmė beveik

2 kartus didėjęs kitų investicijų pajamų ir 40,9 procento padidėję portfelinių investicijų balansų deficitai (neigiamas pokytis sudarė atitinkamai 225,4 mln. ir 488,8 mln. Lt). Minėtų deficitų augimą atsvėrė 764,6 mln. litų (18,9 %) mažėjęs tiesioginių investicijų pajamų balanso deficitas, kurio mažėjimui įtakos turėjo 1,7 karto padidėjusios tiesioginių investicijų pajamos.

Einamieji pervedimai. 2012 m. gruodžio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 231,3 mln. ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 68,7 mln. litų. 2012 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, einamųjų pervedimų balanso perviršis (3,4 mlrd. Lt) sumažėjo 316,9 mln. litų, arba 8,6 procento.

Pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų 2012 m. gruodžio mėn. sudarė 246,5 mln., o privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 318,4 mln. litų. Palyginti su lapkričio mėn., pervedimai iš ES paramos fondų padidėjo 4,5, o privačių asmenų pervedimai sumažėjo 9,3 procento. 2012 m. sausio–gruodžio mėn. pervedimai iš ES paramos fondų ir privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė po 3,6 mlrd. litų. Palyginti su 2011 m. sausio–gruodžio mėn., pervedimai iš ES paramos fondų padidėjo 17,6, o privačių asmenų pervedimai iš užsienio sumažėjo 10,3 procento.

2012 m. gruodžio mėn. apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarė 113,2 mln., o per dvylika mėn. – 1,2 mlrd. litų. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos gruodžio mėn. sudarė 238,7 mln., o sausio–gruodžio mėn. – 2,7 mlrd. litų. Lietuvos įmokos į ES biudžetą ir privačių asmenų pervedimai 2011 m. sausio–gruodžio mėn. sudarė atitinkamai 1,1 mlrd. ir 2,3 mlrd. litų.

Kapitalo sąskaitos balansas (parodantis neatlygintinių kapitalo pervedimų į Lietuvą srautą) 2012 m. gruodžio mėn. sudarė 179,7 mln., o 2012 m. sausio–gruodžio mėn. – 2,5 mlrd. litų. 2011 m. gruodžio ir sausio–gruodžio mėn. šių pervedimų srautas buvo atitinkamai 123,4 mln. ir 2,6 mlrd. litų.

Finansinė sąskaita. 2012 m. gruodžio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, grynasis užsienio investicijų nutekėjimas sudarė 43,7 mln. litų. Šį nutekėjimą lėmė grynasis tiesioginių ir portfelinių investicijų nutekėjimas. 2012 m. sausio–gruodžio mėn. taip pat susidarė grynasis investicijų nutekėjimas į užsienį (436 mln. Lt), nes grynosios tiesioginių ir portfelinių investicijų įplaukos neatsvėrė mažėjusių kitų investicijų įsipareigojimų nerezidentams.

2012 m. gruodžio mėn. užsienio investicijų teigiamas 505,4 mln. litų srautas Lietuvoje rodo jų įplaukas, o per dvylika mėn. šių investicijų įplaukų srautas į Lietuvą sudarė 1,3 mlrd. litų. (2011 m. sausio–gruodžio mėn. – 6,4 mlrd. Lt).

2012 m. gruodžio mėn. ir sausio–gruodžio mėn. užfiksuoti neigiami Lietuvos investicijų užsienyje srautai sudarė atitinkamai –549,1 mln. ir –1,7 mlrd. litų, ir tai rodo investicijų didėjimą. Palyginimui:

2011 m. gruodžio mėn. teigiamas 2,2 mlrd. litų investicijų srautas užsienyje rodė jų mažėjimą, o sausio–gruodžio mėn. neigiamas (–305,4 mln. Lt) srautas rodo investicijų užsienyje didėjimą.

Tiesioginės investicijos. 2012 m. gruodžio mėn. grynasis neigiamas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas sudarė –18,6 mln. litų ir rodė jų nutekėjimą, o sausio–gruodžio mėn. teigiamas 2,4 mlrd. litų srautas – jų įplaukas į Lietuvą. 2011 m. gruodžio mėn. ir sausio–gruodžio mėn. grynosios TUI sudarė atitinkamai 540,4 mln. ir 3,5 mlrd. litų, ir tai buvo įplaukos.

2012 m. gruodžio mėn. ir sausio–gruodžio mėn. teigiami TUI srautai į Lietuvą rodė investicijų įplaukas ir sudarė atitinkamai 239 mln. ir 2,7 mlrd. litų. Gruodžio mėn. įplaukas nulėmė didėjusios reinvesticijos Lietuvoje, o dvylikos mėn. – kito kapitalo įplaukos. 2012 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, TUI įplaukos į Lietuvą sumažėjo 875,7 mln. litų dėl sumažėjusių reinvesticijų.

Šalies ūkio subjektų tiesioginių investicijų užsienyje neigiami 2012 m. gruodžio mėn. ir sausio–gruodžio mėn. srautai sudarė –257,7 mln. ir –302,6 mln. litų, ir rodė tiesioginių investicijų užsienyje didėjimą. Gruodžio mėn. investicijų užsienyje didėjimui įtakos turėjo padidėję TUI kito kapitalo reikalavimai nerezidentams, o sausio–gruodžio mėn. – didėjusios investicijos į nerezidentų akcinį kapitalą. Palyginti su 2011 m. sausio–gruodžio mėn., tiesioginių investicijų srautas užsienyje padidėjo 165,3 mln. litų dėl investicijų į nerezidentų akcinį kapitalą.

Portfelinės investicijos. 2012 m. gruodžio mėn. grynųjų portfelinių investicijų neigiamas srautas sudarė –29 mln. litų ir tai rodė investicijų nutekėjimą, gautą Lietuvos subjektams investavus į nerezidentų ilgalaikius skolos vertybinius popierius užsienyje. Sausio–gruodžio mėn. grynojo teigiamo 3,1 mlrd. litų portfelinių investicijų įplaukų srauto susidarymui įtakos turėjo išplatintos Vyriausybės obligacijų emisijos. 2011 m. gruodžio ir sausio–gruodžio mėn. grynieji portfelinių investicijų įplaukų srautai buvo atitinkamai 1,1 mlrd. ir 4,2 mlrd. litų.

Kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių grynosios įplaukos į Lietuvą gruodžio mėn. sudarė apie 4 mln., o sausio–gruodžio mėn. užfiksuotas grynasis neigiamas beveik 6 mlrd. litų nutekėjimas. 2011 m. palyginamaisiais laikotarpiais užfiksuotas nutekėjimas, kuris sudarė atitinkamai 880,2 mln. ir 1,6 mlrd. litų. Šių investicijų įplaukoms gruodžio mėn. didžiausią įtaką darė didėję PFI sektoriaus įsipareigojimai nerezidentams, o sausio–gruodžio mėn. – labiau mažėję PFI sektoriaus įsipareigojimai nerezidentams.

2012 m. gruodžio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų neigiamas (–46 mln. Lt) srautas mokėjimų balanse reiškia, kad jos didėjo.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką