Dabar populiaru
Publikuota: 2013 lapkričio 12d. 12:06

Koks Lietuvos mokėjimų balansas buvo 2013 m. rugsėjį

Pinigai
Šarūno Mažeikos/BFL nuotr. / Pinigai

2013 m. rugsėjo mėn. perteklinis paslaugų balansas ir didėjęs, palyginti su rugpjūčio mėn., einamųjų pervedimų balanso perteklius negalėjo atsverti deficitinių prekybos ir pajamų balansų, todėl minėtu laikotarpiu susidarė 25,9 mln. litų einamosios sąskaitos balanso (ESB) deficitas.

Neigiamą 2013 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydį (–196,1 mln. Lt) nulėmė grynųjų portfelinių ir kitų investicijų nutekėjimas.

Einamoji sąskaita. 2013 m. rugsėjo mėn. deficitinis šalies mokėjimų balanso ESB sudarė 25,9 mln. litų. Jo susidarymui lemiamą įtaką turėjo didėję prekybos ir pajamų balansų deficitai. Išankstiniais vertinimais, 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. ESB buvo perteklinis ir sudarė 584,6 mln. litų, arba 0,7 procento BVP, o per dvylika mėn. (2012 m. spalio–2013 m. rugsėjo mėn.) – 1,5 mlrd. litų, arba 1 procentą BVP.

Prekės. Užsienio prekybos deficitas 2013 m. rugsėjo mėn. šalies mokėjimų balanse sudarė 410 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., jis padidėjo 305,3 mln. litų. 2013 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., prekių eksportas ir importas išaugo atitinkamai 2,5 ir 6,7 procento.

2013 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas ir importas didėjo atitinkamai 10,4 ir 8,8 procento. Dėl spartesnio už importo augimą prekių eksporto augimo prekybos balanso deficitas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 639,5 mln. litų, arba 18,8 procento.

Paslaugos. 2013 m. rugsėjo mėn. paslaugų balanso perviršis sudarė 336 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas mažėjo sparčiau (5,1 %) už paslaugų importą (1,8 %), todėl paslaugų balanso perviršis sumažėjo 57,7 mln. litų, arba apie 14,7 procento. Palyginti su 2012 m. rugsėjo mėn., truputį sumažėjo tiek paslaugų eksportas (0,3 %), tiek importas (1 %), todėl lyginamuoju laikotarpiu paslaugų balanso perviršis padidėjo tik 7,5 mln. litų, arba 2,3 procento. Per devynis šių metų mėnesius, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, paslaugų importas didėjo (16,5 %) sparčiau už paslaugų eksportą (13,4 %), paslaugų balanso perviršis padidėjo 5,6 procento.

Pajamos. Bendras rugsėjo mėn. pajamų balanso deficitas buvo 470,7 mln. litų (investicijų pajamų balanso deficitas sudarė 476,7 mln., darbo pajamų balanso perviršis – 6 mln. Lt). Palyginti su rugpjūčio mėn., bendras pajamų balanso deficitas padidėjo 7,2, palyginti su 2012 m. rugsėjo mėn., sumažėjo 1,3 procento.

2013 m. sausio–rugsėjo mėn. bendras pajamų balanso deficitas sudarė apie 4,2 mlrd. litų.

(2012 m. sausio–rugsėjo mėn. – apie 3,7 mlrd. Lt). Deficito padidėjimą lėmė padidėjęs tiesioginių investicijų pajamų balanso deficitas (pokytis sudarė 663,6 mln. Lt).

Einamieji pervedimai. 2013 m. rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 518,9 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., jis padidėjo 197,4 mln. litų. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis (3,9 mlrd. Lt), palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, padidėjo 1,1 mlrd. litų, arba 37 procentais.

Pervedimai iš ES paramos fondų 2013 m. rugsėjo mėn. sudarė 245,3 mln. litų, o privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 526,3 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., pervedimai iš ES paramos fondų padidėjo 1,8 karto, o privačių asmenų pervedimai – 22,7 procento. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 3,1 mlrd. litų, privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 3,3 mlrd. litų. Palyginti su 2012  m. sausio–rugsėjo mėn., pervedimai iš ES paramos fondų sumažėjo 0,9 procento, o privačių asmenų pervedimai iš užsienio padidėjo 28 procentais.

2013 m. rugsėjo mėn. apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarė 106,9 mln., o per devynis šių metų mėnesius – 1,2 mlrd. litų. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos rugsėjo mėn. sudarė 155,3 mln., o sausio–rugsėjo mėn. – 1,3 mlrd. litų. Praėjusių metų sausio–rugsėjo mėn. minėti srautai sudarė atitinkamai 938,6 mln. litų ir 1,9 mlrd. litų.

Neatlygintinių kapitalo pervedimų srautas į Lietuvą (jį sudaro ES paramos fondų lėšos investiciniams projektams finansuoti) šių metų rugsėjo  mėn. sudarė 337,2 mln. litų, o sausio–rugsėjo mėn. – 2,2 mlrd. litų. 2012 m. sausio–rugsėjo  mėn. šių pervedimų srautas sudarė 2,1 mlrd. litų.

Finansinė sąskaita. 2013 m. rugsėjo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, grynosios užsienio investicijos buvo neigiamos ir sudarė 43,8 mln. litų, o tai reiškia investicijų nutekėjimą iš Lietuvos. Šį investicijų nutekėjimą lėmė grynųjų kitų investicijų ir portfelinių investicijų nutekėjimas. Šių metų sausio–rugsėjo mėn. nustatytas 4,2 mlrd. litų grynųjų investicijų nutekėjimas į užsienį, jį minėtu laikotarpiu daugiausia nulėmė mažėję portfelinių investicijų įsipareigojimai nerezidentams.

2013 m. rugsėjo mėn. užsienio investicijų Lietuvoje teigiamas srautas sudarė 308,5 mln. litų. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. neigiamas 2,2 mlrd. litų investicijų srautas Lietuvoje rodo įsipareigojimų nerezidentams mažėjimą. 2012 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. užsienio investicijų įplaukos į Lietuvą sudarė atitinkamai 1,3 mlrd. ir 1,1 mlrd. litų.

Lietuvos investicijų užsienyje 2013 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. neigiami srautai sudarė atitinkamai 352,3 mln. ir 2 mlrd. litų, o tai rodo, kad jų daugėjo. Praėjusių metų rugsėjo mėn. Lietuvos investicijos užsienyje mažėjo 112 mln. litų, o sausio–rugsėjo mėn. jų daugėjo ir neigiamas srautas buvo 2,5 mlrd. litų.

Tiesioginės investicijos. 2013 m. rugsėjo mėn. grynųjų tiesioginių užsienio investicijų (TUI) įplaukos sudarė 301,9 mln., o sausio–rugsėjo mėn. – 1,8 mlrd. litų (2012 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. grynosios TUI rodė atitinkamai 773,5 mln. Lt ir 631,4 mln. Lt įplaukas).

2013 m. rugsėjo mėn. užfiksuotas teigiamas TUI srautas į Lietuvą, kuris sudarė 478,1 mln. litų, (sausio–rugsėjo mėn. TUI įplaukos Lietuvoje buvo 1,8 mlrd. Lt). Rugsėjo mėn. įplaukos į Lietuvą padidėjo dėl likusių reinvesticijų Lietuvoje ir dėl nerezidentų investicijų į kitą kapitalą, o sausio–rugsėjo mėn. įplaukas nulėmė reinvesticijų įplaukos. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. TUI įplaukų srautas į Lietuvą, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 178,6 mln. litų, o tai nulėmė didėjusios reinvesticijų įplaukos Lietuvoje.

2013 m. rugsėjo mėn. šalies ūkio subjektų tiesioginių investicijų užsienyje didėjimas sudarė 176,2 mln. litų. Jį nulėmė padidėjusios investicijos į nerezidentų kitą kapitalą. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. užfiksuotas 22,9 mln. litų tiesioginių investicijų užsienyje mažėjimas, jį lėmė kito kapitalo mažėjimas. 2012 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. tiesioginių investicijų srautas užsienyje didėjo atitinkamai 27 mln. ir 970,9 mln. litų. Rugsėjo mėn. investicijų srauto užsienyje didėjimą nulėmė didėjusios investicijos į nerezidentų kitą kapitalą, o sausio–rugsėjo mėn. – didėjusios reinvesticijos ir išaugusios investicijos į akcinį kapitalą.

Portfelinės investicijos. 2013 m. rugsėjo mėn. grynųjų portfelinių investicijų nutekėjimas sudarė 199,7 mln., o sausio–rugsėjo mėn. – 3,4 mlrd. litų. Rugsėjo mėn. grynųjų portfelinių investicijų nutekėjimą lėmė didėjusios investicijos į nerezidentų ilgalaikius skolos vertybinius popierius, taip pat mažėję šių vertybinių popierių įsipareigojimai. 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. grynųjų investicijų nutekėjimą didino valdžios sektoriaus įsipareigojimų nerezidentams, investavusiems į skolos vertybinius popierius, sumažėjimas. Palyginimui: 2012 m. rugsėjo mėn. ir sausio–rugsėjo mėn. užfiksuotos grynųjų portfelinių investicijų įplaukos sudarė atitinkamai 583,8 mln. ir 3,4 mlrd. litų.

2013 m. rugsėjo mėn. grynųjų kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių nutekėjimą (146 mln. Lt) lėmė kito sektoriaus didėjusios investicijos užsienyje. Sausio–rugsėjo mėn. užfiksuoto 2,6 mlrd. litų nutekėjimo susidarymui įtakos turėjo didėjusios kito sektoriaus investicijos užsienyje bei mažėję pinigų finansinių institucijų sektoriaus įsipareigojimai nerezidentams. 2012 m. rugsėjo mėn. grynųjų kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių įplaukos sudarė 82,1 mln., o sausio–rugsėjo mėn. užfiksuotas 5,3 mlrd. litų investicijų nutekėjimas.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Vardai

„Daugiau šypsenos“

Grąžinti verta

Kuriu ir apsaugau

„Susitikime lauke“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie VERSLO rubriką