Dabar populiaru
2014.11.11
Klaipėdos regionas – Energetika
AB „Klaipėdos kartonas“
1 AB „Klaipėdos kartonas“

Projektas: AB „Klaipėdos kartonas“ esamos dujinės katilinės modernizavimas panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius 
Vykdytojas: AB „Klaipėdos kartonas“
Bendra projekto vertė: 12 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 6 mln. Lt)

Projekto tikslai – gamybos sąnaudų mažinimas, apsirūpinant šilumos energija konkurencinga kaina, ir į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimas. Biokuro katilas pagamins apie 63,2 % šilumos energijos, reikalingos įmonės gamybos procesams, padės mažinti gamybos sąnaudas, panaikins priklausomybę nuo dujų vartojimo. AB „Klaipėdos kartonas“ yra didžiausia kartono gamybos ir popierinių pakuočių perdirbėja Pabaltijo regione.

Balsų: 18 / 12%
Balsų: 18 / 12%
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Projektas: Klaipėdos „Varpo" gimnazijos pastato šiluminė renovacija
Vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bendra projekto vertė: 3 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 3 mln. Lt)  

Projekto tikslas – sumažinti Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos pastato suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, prailginti pastato naudingo tarnavimo trukmę, sukurti komfortiškas ir higienos normas atitinkančias mokymosi ir darbo sąlygas. Tai leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Balsų: 72 / 46%
Balsų: 72 / 46%
AB „Amber Grid“
3 AB „Amber Grid“

Projektas: Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba
Vykdytojas: AB „Amber Grid“
Bendra projekto vertė: 142 mln. Lt (skirtas finansavimas – 71 mln. Lt)

Projekto tikslai – užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimų palaikymą ir dujų perdavimo į tolimiausius taškus patikimumą, sudaryti galimybę konkurso tvarka dujofikuoti kitus miestus, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaryti galimybes prijungti naujus vartotojus, įgyvendinti Nacionalinėje energetikos strategijoje dujų sektoriui numatytus tikslus. AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Balsų: 14 / 9%
Balsų: 14 / 9%
Lietuvos dailės muziejus
4 Lietuvos dailės muziejus

Projektas: „Prano Domšaičio galerijos, esančios Liepų g. 33, Klaipėdoje, pastatų komplekso renovacija“ 
Vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus 
Bendra projekto vertė: 2,7 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 2,3 mln. Lt) 

Projekto tikslas – pagerinti Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso energetines charakteristikas, atlikti išorės sienų ir stogų šiltinimą, šilumos punkto modernizavimą, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemų rekonstrukciją, užtikrinant suvartojamos energijos sąnaudų mažinimą ir efektyvų energijos vartojimą. Be kitų reikšmingų rezultatų, projektas prisidės prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo.

Balsų: 18 / 12%
Balsų: 18 / 12%
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
5 VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Projektas: VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pastatų 1D4p ir 2D4p (be priestato 8d4b), esančių S. Nėries g. 3, Klaipėdoje, vidaus šildymo ir elektros sistemų modernizavimas
Vykdytojas: VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Bendra projekto vertė: 3,1 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 3,1 mln. Lt) 

Projekto tikslas - siekti padidinti energijos suvartojimo efektyvumą ligoninės pastatuose 1D4p ir 2D4p. Taip bus užtikrintos norminės vidaus patalpų komforto sąlygos, pagerės pacientų gydymo sąlygos bei ligoninėje dirbančio personalo darbo sąlygos, padidės suvartojamos energijos efektyvumas. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė – gydymo įstaiga, teikianti daugiaprofilines stacionarines ir ambulatorines, skubias ir planines sveikatos priežiūros paslaugas, puoselėjanti ilgametes visapusiškos medicinos pagalbos šiaurės vakarų Lietuvos gyventojams tradicijas.

Balsų: 33 / 21%
Balsų: 33 / 21%
Viso balsavo: 155

Susiję straipsniai

2014.11.17 11:13

Klaipėdos regionas - balsuoti

2007-2013 m. laikotarpiu Lietuvai skirta daugiau kaip 23 milijardai litų Europos Sąjungos (ES) paramos. Iš visų Lietuvoje ES paramą administruojančių institucijų Lietuvos Respublikos ūkio ministerija minėtu laikotarpiu administravo daugiausia ES struktūrinės paramos keturiose srityse: verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo, energetikos. Skaitykite daugiau...

Naujausios apklausos

Kuris interjeras gražiausias?

2017.05.05
Balsavo: 380

Geriausias dizaino darbas?

2017.04.21
Balsavo: 3686