Dabar populiaru
2014.11.11
Panevėžio regionas – Energetika
AB „Vilniaus degtinė“
1 AB „Vilniaus degtinė“

Projektas: Žlaugtų panaudojimas elektros energijos gamybai
Vykdytojas: AB „Vilniaus degtinė“ 
Bendra projekto vertė: 19 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 9,9 mln. Lt) 

Projektu siekta sumažinti išlaidas energetinių resursų poreikiui bei išspręsti gamybinio proceso atliekų (žlaugtų) tolesnio panaudojimo problemą. Pagaminama šilumos energija bus perduodama Obelių spirito varyklos aprūpinimo šiluma sistemai, planuojamas pardavimo pajamų padidėjimas, gamtinių dujų suvartojimo ir taršos sumažėjimas, skysto kuro poreikio Obelių spirito varyklos katilinėje sumažėjimas. AB „Vilniaus degtinė“ veikla – alkoholinių gėrimų gamyba.

Balsų: 16 / 17%
Balsų: 16 / 17%
Jotainių socialinės globos namai
2 Jotainių socialinės globos namai

Projektas: Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1 renovavimas. II etapas 
Vykdytojas: Jotainių socialinės globos namai
Bendra projekto vertė: 3,9 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 3,9 mln. Lt) 

Projekto tikslas – didinti energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą pensionato pastatuose. Apšiltintos dienos, stogo rekonstrukcija, vėdinimo sistemos rekonstrukcija leis sutaupyti iki 42,3 proc. šiuo metu suvartojamų energetinių išteklių. Jotainių socialinės globos namuose paslaugas teikia socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir slaugos, aptarnavimo ir ūkio padaliniuose dirbantys darbuotojai.

Balsų: 14 / 15%
Balsų: 14 / 15%
Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla
3 Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla

Projektas: Panevėžio raj. Miežiškių pagrindinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir vidaus inžinerinių sistemų modernizavimas 
Vykdytojas: Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla
Bendra projekto vertė: 2,6 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 2,5 mln. Lt) 

Projekto tikslas – didinti Panevėžio raj. Miežiškių pagrindinės mokyklos pastato ir inžinerinių sistemų energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą. Apšiltintos dienos, stogo rekonstrukcija, pakeisti langai ir išorės durys, apšiltintos grindys ant grunto, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų bei elektros ir apšvietimo sistemos rekonstrukcija leis sutaupyti vidutiniškai apie 49 proc. šiuo metu suvartojamos šilumos energijos. Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas.

Balsų: 46 / 48%
Balsų: 46 / 48%
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
4 Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Projektas: Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas
Vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
Bendra projekto vertė: 3,9 mln. Lt (iš jų ES lėšos – 3,7 mln. Lt) 

Projekto tikslas – sumažinti Pandėlio gimnazijos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. Renovavus pastatus, reikės mažiau šilumos energijos, pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyviam įstaigos darbui.

Balsų: 20 / 21%
Balsų: 20 / 21%
Viso balsavo: 96

Susiję straipsniai

2014.11.17 11:13

Panevėžio regionas - balsuoti

2007-2013 m. laikotarpiu Lietuvai skirta daugiau kaip 23 milijardai litų Europos Sąjungos (ES) paramos. Iš visų Lietuvoje ES paramą administruojančių institucijų Lietuvos Respublikos ūkio ministerija minėtu laikotarpiu administravo daugiausia ES struktūrinės paramos keturiose srityse: verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo, energetikos. Skaitykite daugiau...

Naujausios apklausos

Kuris interjeras gražiausias?

2017.05.05
Balsavo: 380

Geriausias dizaino darbas?

2017.04.21
Balsavo: 3686