15min be reklamos

Keliautojų pora Amerikoje išvydo Lietuvą: didingą lietuvių istoriją čia mena milžiniški pastatai

Pensilvanijoje (JAV) yra seniausia lietuvių bendruomenė už Lietuvos ribų. Pensilvanijos Anglies regione, vadinamame „Mažąja Lietuva“, lietuviai pradėjo kurtis dar 1869 m.
Aistės ir Augustino Žemaičių kelionės akimirkos
Aistės ir Augustino Žemaičių kelionės akimirkos / Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr.

Čia išleistas pirmasis pasaulyje romanas lietuvių kalba, įsikūrė pirmieji lietuviški orkestrai, pastatytos dešimtys lietuvių bažnyčių, lietuvių klubų, lietuvių kapinių... Jau daug metų paskyrėme visa tai atrasti: sudarėme www.gabaleliailietuvos.lt enciklopediją ir www.tikslasamerika.lt žemėlapį.

2022 m. Pensilvanijoje praleidome daugiau laiko nei kada seniau (kelias savaites), turėdami galimybę ne tik aplankyti pastatus, bet ir įrašyti interviu bei aplankyti vietines šventes, tarp jų – garsiąsias Pensilvanijos lietuvių dienas: seniausią kasmetinę tautinę šventę visoje Amerikoje, kuri vyksta kasmet nuo 1914 m.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 1. Prie atminimo lentos „Mažoji Lietuva“
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 1. Prie atminimo lentos „Mažoji Lietuva“

1. Mes prie atminimo lentos „Mažoji Lietuva“ Šenandoa (Shenandoah), vadintame Amerikos Vilniumi. Apie 12 proc. žmonių iki šiol miestelyje – lietuvių kilmės, nors imigracija čia vyko dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 2. Edwardas Timins (Timinskas) rekonstruoja Lietuvos partizanų kovas
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 2. Edwardas Timins (Timinskas) rekonstruoja Lietuvos partizanų kovas

2. Pensilvanijos lietuvių dienose Edwardas Timins (Timinskas) rekonstruoja Lietuvos partizanų kovas. Nors jis gimęs Amerikoje, o jo šeima emigravo dar prieš partizaninį karą Lietuvoje, lietuviška kilmė jį kaip reikiant paskatino susidomėti Lietuvos pokario partizanais.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 3. Maunt Karmelio miestelio lietuvių mokykla
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 3. Maunt Karmelio miestelio lietuvių mokykla

3. Maunt Karmelio miestelio Pensilvanijoje lietuvių mokykla (įsteigta 1923 m.) su Vyčiu fasade ir lietuvišku užrašu. Tokių mokyklų dėka Amerikoje gimę lietuviai išlaikydavo lietuvybę.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 4. Carol Luschas
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 4. Carol Luschas

4. Carol Luschas Pensilvanijos lietuvių dienose. Jos protėviai imigravo iš Lietuvos dar XIX a., tačiau ji moka lietuviškai.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 5. Vanamio miesto senosiose lietuvių kapinėse
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 5. Vanamio miesto senosiose lietuvių kapinėse

5. Vanamio miesto senosiose lietuvių kapinėse. Pensilvanijoje lietuvių antkapių epitafijos – labai ilgos ir parašytos senąja lietuvių kalba, kai dar nebuvo šiuolaikinės rašybos.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 6. Pensilvanijos Anglies regione įprasta pagerbti veteranus tokiais pranešimais ant stulpų
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 6. Pensilvanijos Anglies regione įprasta pagerbti veteranus tokiais pranešimais ant stulpų

6. Pensilvanijos Anglies regione įprasta pagerbti veteranus tokiais pranešimais ant stulpų. Daug pavardžių čia – lietuviškos. Tiesa, taip atpažinsi toli gražu ne visus lietuvius: ši bendruomenė atsirado dar tada, kai nebuvo standartizuotos lietuvių kalbos, todėl didelė dalis lietuvių savo pavardes rašė lenkiškai, angliškai ar kitaip.

Nufotografuotose dviejose lentelėse paminėti žmonės galėjo būti lietuviai (pvz., Bačkų ir Stinskų kilmės), bet tiksliai sužinai tik pakalbėjęs su jų giminėmis.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 7. Filadelfijos Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 7. Filadelfijos Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia

7. Bėgant metams, lietuvių bendruomenės judėjo iš Anglies regiono į Pensilvanijos didmiesčius. Čia – 1893 m. įsteigta Filadelfijos Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, prie kurios iki šiol nuolat plazda trispalvė, vienintelė tokia Filadelfijoje.

Parapija didžiuojasi istorija: dar ir kai darėme šią nuotrauką 2022 m. vasarą tebekabojo transparantas apie 2018 m. švęstas 125-ąsias metines.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 8. Filadelfijos Lietuvių muzikos salės fasado fragmentas
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 8. Filadelfijos Lietuvių muzikos salės fasado fragmentas

8. 1908 m. statytos Filadelfijos Lietuvių muzikos salės (tais laikais lietuviškai vadintos Lietuvių muzikališkąja svetaine) fasado fragmentas. Tik pagalvokite – ji senesnė už pačią Lietuvos Respubliką!

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 9. M.K.Čiurlionio salė Filadelfijos „Lithuanian Music Hall“ viršutiniame aukšte
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 9. M.K.Čiurlionio salė Filadelfijos „Lithuanian Music Hall“ viršutiniame aukšte

9. M.K.Čiurlionio salė Filadelfijos „Lithuanian Music Hall“ viršutiniame aukšte. Čia daugiau nei 100 metų vyksta lietuviški renginiai – priešingai nei pačioje Lietuvoje, to niekada nenutraukė jokios okupacijos ar karai.

Kaip pasakojo vietos lietuviai, langai užmūryti per Antrąjį pasaulinį karą, kai trūko stiklo.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 10. 2022 m. Pensilvanijoje vykusi Amerikos lietuvių šokių šventė
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 10. 2022 m. Pensilvanijoje vykusi Amerikos lietuvių šokių šventė

10. 2022 m. Pensilvanijoje (Filadelfijoje) vykusi Amerikos lietuvių šokių šventė, sutraukusi tūkstančius lietuvių šokėjų iš visos Amerikos. Ji lietuvių klubuose netilpo, todėl buvo užsakyta didelė krepšinio arena.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 11. Nebeveikiantys Lietuvių namai Filadelfijoje
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 11. Nebeveikiantys Lietuvių namai Filadelfijoje

11. Kiti Lietuvių namai Filadelfijoje – deja, šie jau nebeveikia, bet pastatas ir bareljefai liko.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 12. Filadelfijos Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčia
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 12. Filadelfijos Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčia

12. Pensilvanijos lietuvių bendruomenės didingą istoriją labiausiai atskleidžia milžiniškos bažnyčios, kuriose vyksta ir pasaulietinė veikla.

Filadelfijos Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčia žvelgiant iš drono. Tai – tik viena trijų veikiančių lietuvių bažnyčių Filadelfijos mieste. Joje veikia ir lietuvių savaitgalinė mokykla, kur mokoma lietuvių kalbos.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 13. 2014 m. uždaryti Lietuvių namai Pitsberge
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 13. 2014 m. uždaryti Lietuvių namai Pitsberge

13. Deja, kas bebūtų lietuviško Pensilvanijoje dabar, buvo laikai, kai lietuvybė čia buvo daug kartų stipresnė. Einame pro 2014 m. uždarytus Lietuvių namus JAV plieno pramonės sostinėje Pitsberge, kurių lietuviški ženklai jau blunka.

Pastatas statytas 1870 m., perstatytas 1908 m., uždarytas 2014 m.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 14. Elaine Luschas
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 14. Elaine Luschas

14. XIX a. emigrantų iš Lietuvos palikuonė Elaine Luschas rodo senas nuotraukas iš Pensilvanijos Anglies regiono lietuvių gyvenimo.

Moteris laiko nuotrauką, kurioje – laikraščio „Saulė“ redakcija. Šis laikraštis XIX ir XX a. sandūroje galimai buvo didžiausiu tiražu leidžiamas lietuviškas laikraštis pasaulyje. Deja, redakcijos pastatas neišliko, nors 2017 m. paskutinį redakcijos pastatą dar matėme...

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 15. Pitsbergo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 15. Pitsbergo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse

15. Lietuvių vienuolių kapų eilės Pitsbergo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Greta paminklo – lietuvių vienuolyno kertinis akmuo. Vienuolynas 2017 m. nugriautas ir simboliškai „palaidotas“ čia.

Lietuvės vienuolės Pensilvanijoje buvo itin svarbios, nes jos be atlyginimo mokė lietuvius vaikus, slaugė ligonius, rūpinosi lietuvių šachtininkų našlėmis.

Tų vienuolių buvo šimtai, ištisi Amerikos lietuvių ordinai, vieno štabas buvo čia, Pitsberge. Tačiau kai JAV atsirado nemokamas valstybinis švietimas, tokių lietuvių parapijų mokyklų reikšmė sumenko, jos nunyko, nematydamos vienuolių mokytojų pavyzdžio mergaitės nebestojo į vienuolynus. Taip pamažu sunyko ir lietuvių vienuolynai – geriausias simbolis tos lietuviškos didybės, kurios jau nebėra.

Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 16. Lietuviškos vietos Pensilvanijos žemėlapyje
Aistės ir Augustino Žemaičių nuotr. / 16. Lietuviškos vietos Pensilvanijos žemėlapyje

16. Lietuviškos vietos Pensilvanijos žemėlapyje (pagal mūsų sudarytą ir 2022 m. papildytą www.tikslasamerika.lt svetainę).

Žaliais ir žalsvais ženklais pažymėtos lietuvių kapinės ir klubai, raudonais ir rausvais – lietuvių bažnyčios ir vienuolynai, geltonais – paminklai.

Regionas, kur ženklų daugiausia, jie „lipa“ vienas ant kito taip, kad net negali visų pamatyti – tai Pensilvanijos Anglies regionas. Kitos didesnės lietuvių salos: Pitsbergas (pietvakariuose), Filadelfija (pietryčiuose). Pavienių „lietuviškų miestų“ yra ir kitur valstijoje.

Ši fotoistorija yra keliautojų konkurso „Kolumbas LT 2023“ nominantė. Daugiau apie konkursą galite sužinoti čia.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Kaip inicijuoti daugiabučio renovaciją?
Reklama
Prasmingai ateičiai: 5 populiariausios vasaros stovyklos jūsų vaikui
Reklama
Iš Kauno į Dominikos Respubliką – studijuoti informatikos
Reklama
Šaltibarščiai pietums – nors ir kasdien: „Iki“ jungiasi prie festivalio ir skelbia specialių pasiūlymą skaniausiam vasaros valgiui
Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką