Dabar populiaru
Publikuota: 2020 spalio 12d. 12:39 , Atnaujinta: 2020 spalio 12d. 15:29

Tėvai skundžiasi, kad vaikai suvaryti į nedezinfekuotas mokyklos, kurioje vyko balsavimas, patalpas

Lietuvoje prasidėjo LR Seimo rinkimai
Žygimanto Gedvilos / 15min nuotr. / Nemažai mokyklų sekmadienį buvo virtusios balsavimo apylinkėmis rinkimai

Pirmadienio rytą Vilniaus Jeruzalės progimnazijos moksleiviai valandą praleido stoviniuodami lauke, iki galėjo įžengti į savo klasę. Priežastis, dėl ko pamokos prasidėjo vėliau, – nespėtos dezinfekuoti patalpos po sekmadienį vykusių Seimo rinkimų – Jeruzalės progimnazija buvo vienas rinkimų apylinkės centrų, kur buvo galima ateiti balsuoti. Vienas tėvų, kreipęsis į portalą 15min, sakė iš vaiko sužinojęs, kad į mokyklą jie buvo įleisti tuo pačiu metu, kai atvyko patalpas dezinfekuoti turėjęs asmuo. Progimnazijos direktorius tvirtino, kad moksleiviai į mokyklą buvo suleisti, kai patalpos jau buvo dezinfekuotos pačių mokyklos darbuotojų. Panaši situacija ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje – redakcija sulaukė skundo, kad pamokos vyko tuo pačiu metu, kai mokyklos patalpos buvo dezinfekuojamos.

„Suvarė vaikus, nors patalpos neišdezinfekuotos“

Į redakciją paskambinęs vieno Vilniaus Jeruzalės progimnazijos moksleivių tėtis piktinosi, kad pirmadienio rytą vaikai buvo priversti valandą praleisti lauke, iki galėjo patekti į mokyklą, o galiausiai suleisti, jo žodžiais, į neišdezinfekuotas mokyklos patalpas.

„Vaikams pamokos prasideda 8 val. ryto, bet į mokyklą ateinama anksčiau, taigi vaikai prie mokyklos buvo jau 7.45 val. Jie iki 9 val. pralaukė lauke, nes nebuvo išdezinfekuotos patalpos – nebuvo atvykę asmenys, kurie turėjo tai padaryti, – pasakojo vienas tėvų.

– Vaikas skambino dar prieš devynias, sakė, kad tebestovi lauke, o paskui parašė žinutę, kad jau atvažiavo dezinfekuoti patalpų, bet juos jau taip pat suleido į mokyklą. Taigi patalpos dar nebuvo išdezinfekuotos, o vaikus vis tiek suvarė į mokyklą.“

Paklaustas, ar tik tada, kai vaikai buvo susėdę klasėse, imta dezinfekuoti patalpas, vieno moksleivių tėtis atsakyti negalėjo:

„Nežinau, kaip tiksliai viskas buvo, nes vaikui buvo prasidėjusi pamoka, jis daugiau nieko neberašė.

Parašė žinutę, kad jau atvažiavo dezinfekuoti patalpų, bet juos jau taip pat suleido į mokyklą.

Žinote, keistai, kai vaikai per pertraukas turi vaikščioti su kaukėmis, nes stengiamasi visus apsaugoti, o galiausiai suvaromi į aplinką, kur sekmadienį balsuoti buvo suėjęs visas rajonas. Tai čia su logika viskas prasilenkia. Kitos mokyklos buvo susiorganizavusios pirmadienį padaryti nedarbo dieną, per ją išdezinfekuoti patalpas – tai galėjo taip padaryti.“

Direktorius: patalpas išdezinfekavome patys

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos direktorius Linas Vasarevičius, paklaustas, kokia situacija mokykloje, ar tikrai vaikai buvo suleisti į ją neišdezinfekavus patalpų, patvirtino, kad vaikams teko palaukti lauke, bet buvo suleisti į patalpas, kurias išdezinfekavo patys mokyklos darbuotojai.

„Buvo svarstymų pirmadienį pamokas vykdyti nuotoliniu būdu, bet pasitarėme su administracija, pasižiūrėjome savivaldybės grafiką, kada turėtų atvykti dezinfekuoti patalpų, nutarėme, kad laisvai spėtume dirbti ir įprastu būdu.

Tačiau rinkimų komisijos šiek tiek užtruko ir mes pirmą pamoką dirbome lauke, o mūsų darbuotojai dezinfekavo patalpas, kuriomis vaikščiojo rinkėjai. Bet visur buvo atitvertos teritorijos. Taigi tas patalpas sutvarkėme ir vaikus suleidome.

Ir tada, kai vaikai buvo klasėse, atvažiavo dezinfekuoti patalpų. Ten yra viena uždara laiptinė, tiesiog perėjo ją su įprastu dezinfektantu, kuriuo mes kiekvieną dieną plaunam, ir kitur dar papurškinėjo, ir išvažiavo“, – sakė direktorius L.Vasarevičius.

Pasiteiravus, kokia jo nuomonė, kad vienu metu pastate ir vaikai, ir vyksta dezinfekcijos darbai, progimnazijos direktorius atsakė:

„Blogai, o ką padarysi? Taip išėjo. Kai kurie vaikai jau pradėjo šalti. Nenorėjome jų suleisti į mokyklą 8 val., nes bijojome, kad nebūtų kokia COVID-19 bakterija įnešta, mes nežinome, kas čia per rinkėjai buvo atėję. Todėl patys išdezinfekavome ir tik tada suleidome.

O šiaip mes kiekvieną dieną tokiais pat dezinfektantais per pertraukas valome patalpas, čia jokia naujiena. Tas dezinfekuoti patalpų atvažiavęs vyrukas perėjo tą uždarą laiptinę, dar koridorius, vaikai jau buvo klasėse, tai praktiškai jie neturėjo, kaip uostyti.“

Pasiteiravus apie pačias klases, direktorius teigė, kad jose pašaliniai asmenys nesilankė, o jos, pašnekovo tvirtinimu, mokyklos valytojų plaunamos ir dezinfekuojamos kiekvieną dieną. Koridoriai, L.Vasarevičiaus teigimu, kuriais moksleiviai pirmadienio rytą ėjo iki savo klasių, taip pat buvo išdezinfekuoti, išvalyti mokyklos darbuotojų, dar iki suleidžiant vaikus.

Pakvėpavome tyru oru, išvalėme mokyklą, vaikai atėjo ir nematau čia problemų.

Dėl pamokų nuotoliniu būdu Jeruzalės progimnazijos direktorius sakė: „Pasirinkome tą paprastą būdą, nes dėl nuotolinio būdo labai nepatenkinti būna pradinukų tėvai, ypač pirmų ir antrų klasių, nes neturi, kur palikti vaikų, jiems darbas. Pasižiūrėjome grafikus, manėme, kad tilpsime. Na, ir kas čia tokio atsitiko, kad valandėlę pabuvome lauke? Pakvėpavome tyru oru, išvalėme mokyklą, vaikai atėjo ir nematau čia problemų.“

Nespėjo dezinfekuoti patalpų iki pamokų pradžios

Redakcija pirmadienį sulaukė ir anoniminio laiško, kuriame – pasipiktinimo klausimai, adresuoti Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos, tapusios rinkimų apylinkės centru, direktorei Linai Viršilienei.

Laiške klausiama, kodėl pirmadienį direktorė leido vykti pamokoms, „susirinkti mokiniams ir mokytojams į patalpas žinant, kad yra potenciali ir didesnė rizika dėl COVID-19 po savaitgalinio žmonių antplūdžio vykusiuose rinkimuose“?

Pasak siuntėjo, mokyklos patalpos pirmadienį turėjo būti dezinfekuojamos, tad pamokos turėjo vykti nuotoliniu būdu. Laiške taip pat klausiama, kaip direktorė vertina „faktą, kad mokiniai ir mokytojai turėjo būti klasėse, kai prasidėjo patalpų dezinfekcija, o kita dalis mokytojų – stovėti lauke“?

Su Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktore L.Viršiliene susisiekti nepavyko, viena mokyklos darbuotojų atsakė, jog direktorė ruošiasi renginiui ir šiandien neturės laiko. Situaciją sutiko pakomentuoti pavaduotoja ugdymui Lina Kilčiauskaitė.

Paklausta, ar tiesa, kad moksleiviai ir mokytojai susirinko į mokyklą, kurios patalpos iki tol nebuvo dezinfekuotos ir dezinfekavimo darbai vyko jau vykstant pamokoms ir mokiniams bei mokytojams esant klasėse, L.Kilčiauskaitė nušvietė situaciją:

„Buvo sutarta, kad „Švara“ pas mus atvyks dezinfekuoti šiandien 7 val. ryto. Tokį susitarimą turėjome nuo spalio 6 d., nes, kai prasidėjo kalba apie rinkimus, mes tiesiogiai susisiekėme su mūsų apygardos rinkimų komisijos primininke, kuri tai patvirtino. Kaip tik iš ministerijos buvome gavę anketą, kurią turėjome užpildyti, kokiu principu mes dirbame, kadangi mus patikino, kad mokykla bus dezinfekuojama 7 val. ryto ir pagal visas tas instrukcijas, kurias buvome gavę, supratome, kad mūsų pamokos nuo 8.30 val. gali normaliai prasidėti.

Ketvirtadienį, kai buvo atėjusi pirmininkė dar atsispausdinti likusių biuletenių, apžiūrėti patalpas, kur bus užtverta, kur tik komisijai priklauso būti, kad nevaikščiotų po visą mokyklą, mes stengiamės viską koncentruoti pirmame aukšte, kad į kuo mažesnę teritoriją patektų iš išorės atėję asmenys.

Šįryt atvykus į darbą, pati mokykloje buvau gal 7.10 val., rinkimų komisija dar dirbo ir dezinfekavimas buvo nepradėtas. Jis buvo pradėtas 9.40 val.“

Mus patikino, kad mokykla bus dezinfekuojama 7 val. ryto ir pagal visas tas instrukcijas supratome, kad pamokos nuo 8.30 val. gali normaliai prasidėti.

Įspėjo atsidaryti langus kabinetuose

Pavaduotoja ugdymui patvirtino, kad, kai prasidėjo patalpų dezinfekcija, kabinetuose jau vyko pamokos.

„Mus „Švaros“ vyrai, kurie atvyko dezinfekuoti, įspėjo, jog informuotume visus mokytojus, kad būtų kabinetuose atsidarę langus. Jie sakė, kad čia nieko tokio, atsidarysite langus, išsivėdinsite ir klasėse bus galima dirbti. Mes iš karto kreipėmės į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ir paprašėme, kad mums atsiųstų informaciją, kokie produktai buvo naudoti dezinfekuojant patalpas ir koks yra poveikis pagal esamą situaciją. Mums atsiuntė tokį aprašymą, bet jau po fakto“, – pasakojo pavaduotoja ugdymui.

Pasiteiravus, kas nurodoma tame aprašyme, L.Kilčiauskaitė sakė: „Yra įrašyta, kad gali dirginti odą ir pažeisti akis. Kadangi visose klasėse turime kriauklytes, prašėme visų vaikų nusiplauti rankas. Ir paprašėme visos bendruomenės (mokyklos – aut.), kad, jei tik pasijus blogai, mus informuotų. Kol kas tokios informacijos, kad kas nors būtų pasijutęs blogai, neturime.“

Paklausta, kodėl pamokos pirmadienį nevyko nuotoliniu būdu, pašnekovė teigė, kad iš pat pradžių buvo apsvarstyti visi variantai, bet, L.Kilčiauskaitės teigimu, gavus patikinimą, kad mokykla iki pamokų pradžios bus dezinfekuota ir bus galima ramiai dirbti, buvo nuspręsta pamokas rengti įprastu būdu.

Vaikai buvo suleisti pro atskirus įėjimus

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pavaduotojos ugdymui L.Kilčiauskaitės teigimu, vaikai į mokyklą pirmadienio rytą buvo suleisti pro įėjimus, kur savaitgalį ėję balsuoti rinkėjai nesilankė.

„Turime papildomus tris atskirus įėjimus, per kuriuos suėjo vaikai pagal mūsų COVID-19 burbulus, kuriuos esame susidėlioję, kad klasių vaikai nesimaišytų. Tai pradinukai turėjo vieną atskirą įėjimą, per kurį rinkėjai buvo neleidžiami, penktokai – kitą, o šeštos–aštuntos klasės įėjo pro dar vieną vidinį kiemo įėjimą, kur irgi nebuvo jokio sąlyčio su rinkėjais“, – dėstė pašnekovė ir pridūrė, kad būtent dėl šios priežasties dalis mokytojų buvo lauke ir padėjo valdyti moksleivių srautus.

„Kokio nors kito varianto, kad mokytojai būtų lauke dėl susiklosčiusios situacijos, tikrai nebuvo“, – teigė L.Kilčiauskaitė.

Pavaduotoja ugdymui stebėjosi, kad nesulaukė jokios žinutės ar skambučio iš mokyklos bendruomenės narių dėl pirmadienio rytą įvykusios situacijos:

„Keista, kad kreipėsi į jus, nes nesulaukiau jokio skambučio, mano kolegės taip pat nesulaukė, iki nepaskambinote jūs. Labai gaila, kad nesikreipia tiesiogiai, nes tai yra mūsų bendruomenės dalis, būtų smagiau, kad kreiptųsi“, – sakė L.Kilčiauskaitė.

NVSC: Patalpas dezinfekuojant, neturi būti žmonių

Pasiteiravus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), ar saugu būti pastate tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, kai tuo pačiu metu dezinfekuojamos ir greta esančios patalpos, kokios NVSC rekomendacijos dėl patalpų dezinfekavimo, kokios dezinfekavimo priemonės naudojamos, kiek laiko turėtų praeiti po patalpų dezinfekcijos, kad jose būtų saugu lankytis žmonėms, NVSC Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Razmienė raštu atsakė:

„Kai patalpos yra dezinfekuojamos, jose ir gretimose patalpose bei patalpose, kurios yra sujungtos vėdinimo kanalais, neturi būti žmonių.

Kaip dezinfekcines medžiagas naudoti (šluostant, purškiant), ar būtina jas panaudojus paviršius nuplauti vandeniu, kiek laiko po panaudojimo reikia vėdinti patalpas, nurodo šių medžiagų gamintojas. Neturime duomenų, kokias dezinfekcines medžiagas naudojo minėta mokykla (Vilniaus Jeruzalės progimnazija – aut.), tačiau pažymėtina, kad ne visos dezinfekcinės medžiagos, kurios yra skirtos paviršių valymui, tinkamos purkšti į orą.

Kai patalpos yra dezinfekuojamos, jose ir gretimose patalpose bei patalpose, kurios yra sujungtos vėdinimo kanalais, neturi būti žmonių.

Siekiant maksimalios apsaugos nuo cheminių medžiagų poveikio, panaudojus dezinfekcines medžiagas, paviršiai turėtų būti nuvalomi drėgnu būdu su vandeniu, patalpos išvėdinamos (jei vėdinant sudaromas skersvėjis, pakanka 20–30 minučių) ir tik tada leidžiama naudotis žmonėms.

Pažymėtina, kad Pasaulio sveikatos organizacija nerekomenduoja dezinfektantų purškimo ar paskleidimo rūko pavidalu dėl akių, odos, kvėpavimo takų dirginimo. Kai kurie paviršiai ( tekstilė, knygos, minkšti baldai) netinkami dezinfekcijai cheminėmis medžiagomis.“

Komentarai: 12

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Vardai

Praktiškai su „Norfa“

Skanumėlis

Video

15:15
01:01:04
06:27

Esports namai

URBAN˙/

Parašykite atsiliepimą apie GYVENIMO rubriką