Žemiau rasite Nacionalinės viktorinos taisykles. Pagrindinės Nacionalinės viktorinos taisyklės išlieka tokios pačios kaip anksčiau. 

Norintys dalyvauti viktorinoje dalyviai turi užsiregistruoti iš anksto. Išimtis – jei dalyvis nori dalyvauti tik internetinėje Nacionalinėje viktorinoje. Tuomet registracija nebūtina. Internetinės viktorinos dalyvių asmeniniai rezultatai nebus skelbiami viešai, jos dalyviai nepretenduos į titulus .

Dalyviams susirinkus, žaidimo vedėjas kiekviename mieste jiems paaiškina taisykles ir išdalina lapus su klausimais. Viktorina yra individuali – tartis negalima, jokios komandinės įskaitos nėra. 

Viktoriną sudaro du kėliniai po 60 minučių. Abiejų kėlinių metu žaidėjai turi atsakyti į po 120 raštu pateiktų klausimų iš 4 temų. Taigi, iš viso viktoriną sudaro 240 klausimų iš 8 temų.

Atsakymus žaidėjai turi įrašyti į klausimų lapus: greta kiekvieno klausimo yra palikta vietos atsakymui. 

Į klausimus galima atsakinėti bet kokia eilės tvarka. Už teisingą atsakymą į klausimą yra skiriamas 1 taškas. Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. Pusės, ketvirčio taškų ir panašiai gauti neįmanoma – atsakymas yra arba teisingas, arba ne.

Už neteisingus atsakymus taškai nėra atimami, tad net tiksliai nežinant atsakymo verta bandyti spėti.

Atsakinėjant į klausimus griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis (kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir t. t.), bet kokia literatūra, užrašais. Taip pat draudžiama nusirašinėti nuo kitų dalyvių, jų klausinėti ar jiems trukdyti. Kitaip tariant, pasikliauti dalyviai turi tik savo protu ir žiniomis.

Tiek pirmam, tiek antram kėliniui pasibaigus, vedėjas ir jo asistentai surenka dalyvių atsakymų lapus. Tada skelbiami atsakymai į to kėlinio klausimus.

Kol vyksta atsakymų skelbimas, vieni kitų atsakymus taiso, o ištaisę taškus suskaičiuoja patys dalyviai. Vedėjai bei jų padėjėjai prižiūri šį procesą ir esant reikalui sprendžia ginčus.

Prieš antrąjį kėlinį, paskelbus pirmojo kėlinio atsakymus, yra trumpa pertrauka.

Paskelbus antrojo kėlinio atsakymus, Nacionalinė viktorina baigiasi. Viktorinos vedėjai susirenka atsakymų lapus ir preliminariai apskaičiuoja kiekvieno žaidėjo galutinį rezultatą.

Kiekvieno žaidėjo galutinis rezultatas taškais apskaičiuojamas iš jo teisingų atsakymų skaičiaus atėmus temos, kurioje jam prasčiausiai sekėsi, teisingų atsakymų skaičių. Pavyzdys: jei žaidėjas atsakė į 90 klausimų iš 240, o prasčiausiai jam sekėsi sporto temoje, kur teisingai atsakė tik 5 klausimus iš 30, jis iš viso gaus 85 taškus (90-5).

Tuomet viktorinos vedėjai perduoda geriausiai savo mieste pasirodžiusių dalyvių atsakymų lapus viktorinos organizatoriams. Viktorinos organizatoriai per kelias dienas po viktorinos pertikrina geriausiai Lietuvoje, kiekviename mieste ir kiekvienoje temoje pasirodžiusių žaidėjų atsakymus ir patvirtina galutinius rezultatus.

Daugiausia taškų kiekviename mieste surinkęs dalyvis tampa savo miesto čempionu. Daugiausia taškų kiekvienoje atskiroje temoje surinkęs dalyvis tampa temos čempionu. Daugiausia taškų Lietuvoje surinkęs dalyvis tampa Nacionalinės viktorinos čempionu.

Nugalėtojai ir galutiniai dalyvių rezultatai bus paskelbti kovo 11 d., per Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Prizų laimėtojams apie sėkmę taip pat pranešama asmeniškai.

Portalas 15min pasilieka teisę keisti viktorinos taisykles.