Dabar populiaru
Publikuota: 2018 kovo 22d. 21:05

Kalėjimų departamentas – apie kalinčiųjų algas: už valandos darbą nuteistasis gauna 1,05 euro

Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija

Paviešinus vieno Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje kalinčio vyro pasakojimą apie, jo žodžiais tariant, įteisintą vergiją įkalinimo įstaigoje, 15min nusprendė išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Ar nuteistieji išties privalo dirbti, kokią algą gauna ir kas jiems gresia atsisakius darbo? Į visus šiuos klausimus atsakė Kalėjimų departamentas.

Kovo mėnesio pradžioje 15min publikavo straipsnį, kuriame – vieno nuteistojo pasakojimas apie darbą įkalinimo įstaigoje. Vyras piktinosi, kad Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje įteisinta savotiška vergija – prastai apmokamo darbo atsisakyti nevalia, nes gausi nuobaudą ar pakliūsi į karcerį. Negana to, užkirsi sau kelią išeiti į laisvę anksčiau laiko. Mažai kas iš kalinčiųjų susigundo galimybe plušti kiaurą dieną ir gauti vos keletą eurų. Kokias išties algas gauna nuteistieji? Ar jos tesiekia eurą ar du per dieną?

Kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija.

Už atsisakymą dirbti sankcijų nenumatyta

Bausmių vykdymo kodeksas (BVK) reglamentuoja nuteistųjų darbą. Dėl tam tikrų klausimų — ir Darbo kodeksas. BVK numato, kad nuteistieji į darbą paprastai įtraukiami pataisos įstaigose ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų.

Pasak Kalėjimų departamento, kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti, jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos administracija. Neįgalūs, sulaukę pensinio amžiaus bei ribotai pakaltinami nuteistieji į darbą gali būti įtraukiami tik rašytiniu jų sutikimu, kai yra tam neprieštaraujanti gydytojų išvada ir laisvų darbo vietų, o areštą atliekantis nuteistasis gali dirbti, jei areštinės administracija pasiūlo darbą ir nuteistasis sutinka.

„Pataisos įstaigos administracija privalo užtikrinti, kad nuteistieji būtų įtraukiami į darbą atsižvelgiant į jų darbingumą ir, kiek galima, į turimą specialybę. BVK nenumato tikslios ir apibrėžtos laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų įdarbinimo tvarkos. Tai nustato vidiniai pataisos įstaigų bei valstybės įmonių teisės aktai. Paprastai nuteistieji skiriami į darbą direktoriaus įsakymu. Darbo sutartys nėra sudaromos. Nuteistiesiems darbą parenka pataisos įstaigos administracija, atsižvelgdama į laisvas pareigas ir darbo vietas“, – rašoma Kalėjimų departamento atsakyme.

BVK nenumato laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims atsisakymo nuo darbo galimybės, tačiau teisės aktuose nėra numatyta ir sankcijų, atsisakius dirbti.

pravieniskiu-pataisos-namai-atviroji-kolonija-5a6b13b9d885b
pravieniskiu-pataisos-namai-atviroji-kolonija-5a6b13b9d885b

Lygtinio paleidimo prašymo nagrinėjimo metu, vertinant nuteistojo asmenybę, jo elgesį bausmės atlikimo metu, gali būti atkreipiamas dėmesys į kalinčiojo požiūrį į darbą, mokymąsi bei kitus aspektus. Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl lygtinio paleidimo taikymo vis dėlto priima teismas.

Algą moka pataisos įstaiga

Pasak Kalėjimų departamento, VĮ „Mūsų amatai‘ nuteistieji įdarbinami baldų, medienos, metalo gaminių ir liejinių gamyboje, taip pat tokiose paslaugų sferose, kaip skalbimas, siuvimas, fasavimas, atliekų rūšiavimas, maisto gamyba, įvairūs pagalbiniai statybos darbai. Nuteistųjų ir suimtųjų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuteistiesiems taikomas valandinis, mėnesinis arba vienetinis darbo apmokėjimas. Kai darbo rezultatų negalima apskaičiuoti konkrečiais rodikliais, – darbo užmokestis mokamas taikant valandinį tarifinį atlygį.

Nuteistiesiems darbo užmokestį sumoka pataisos įstaigos, kurioje atlieka bausmę nuteistasis, administracija, o darbą suteikusi įmonė tik suskaičiuoja mokėtiną sumą. Pataisos įstaigoms pavesta daryti išskaitas iš nuteistojo darbo užmokesčio. BVK numato išskaitas į pataisos įstaigose sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems fondą. Taip pat iš nuteistojo bendros darbo užmokesčio sumos, išskyrus atviras kolonijas, atskaitomi 5 proc. į nuteistojo neliečiamąją asmeninės sąskaitos dalį, kurios naudoti nuteistasis neturi teisės. Ši suma nuteistajam išduodama tik paleidimo iš pataisos įstaigos metu.

Be to, iš likusios nuteistojo darbo užmokesčio sumos atskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus.

Dirba ne ilgiau kaip 8 val. per dieną

Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems nustatoma ne ilgesnė kaip 8 val. darbo diena. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atliekantiems laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems darbo dienos trukmę individualiai kiekvienam nuteistajam nustato gydytojų komisija.

Nuteistiesiems darbo užmokestį sumoka pataisos įstaigos, kurioje atlieka bausmę nuteistasis, administracija, o darbą suteikusi įmonė tik suskaičiuoja mokėtiną sumą.

Nuteistiesiems suteikiamos dvi poilsio dienos per savaitę. Nuteistieji negali būti skiriami dirbti švenčių ir poilsio dienomis, išskyrus darbo įstatymuose numatytus atvejus. Nepertraukiamai veikiančiose įmonėse, atskiruose cechuose, baruose, darbuose, kur yra pertraukiamasis darbo dienos (pamainos) režimas, taip pat darbuose, kur dėl techninių gamybos sąlygų negalima laikytis nuteistiesiems nustatytos kasdieninės ar kassavaitinės darbo trukmės, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą.

Nuteistiesiems, kurie įtraukiami į darbą poilsio arba švenčių dienomis, suteikiamas poilsis kitomis dienomis arba šios dienos pridedamos prie atostogų. Atvirose kolonijose ir nepilnamečių pataisos namuose atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų, taip pat nuteistųjų neįgaliųjų darbo ir poilsio laikas nustatomas bendrais pagrindais pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

239 nuteistiesiems – 22 527 eurų

Pasak Kalėjimų departamento, „Mūsų amatai“ įdarbinti nuteistieji atlieka maišų siuvimo darbus pagal įmonės ir UAB „Achempak“ suderintas maišų pasiuvimo normas.

Šiuo atveju nuteistiesiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas, kadangi yra nustatytos išdirbio normos ir įkainiai už pagamintos produkcijos vienetą. Darbo užmokestis priklauso nuo kiekvieno nuteistojo individualių darbo rezultatų. Nuteistajam priskaičiuoto atlygio suma gali keistis priklausomai nuo jo dirbtų dienų ir valandų skaičiaus bei normų įvykdymo.

Vis dėlto, vienos dienos minimalus nuteistojo atlygis, įvykdžius normas, yra 8,40 euro. Darbai, atlikti virš normos, apmokami 30 proc. padidintu įkainiu. Šių metų sausio mėnesio duomenimis, siuvykloje dirbo 239 nuteistieji, o jiems priskaičiuota bendra darbo užmokesčio suma sudarė 22 527,36 euro. Taigi vidutiniškai vienas siuvykloje maišus siuvantis nuteistasis per mėnesį uždirbo po 92 eurus?

„Teiginys, kad vidutiniškai vieno nuteistojo darbo užmokesčio suma yra 92 eurai per mėnesį, – netikslus. Darbo užmokestis priklauso nuo konkrečių darbo rezultatų – pagamintos produkcijos kiekio. Be to maišų detalių pasiuvimo normų ir įkainių, atsižvelgiant į maišų technines specifikacijas, pasiuvimo sudėtingumą, yra daug įvairių ir skirtingų. Be to, nuteistieji atlieka ne vienodas maišų detalių pasiuvimo operacijas, apmokamas skirtingais įkainiais.

Organizuojant nuteistųjų darbą, vyrauja tokia tendencija, kad nuteistojo darbo laikas per dieną nesudaro 8 val. ir įmonė negali to įtakoti. O išdirbtų valandų skaičius turi įtakos normų įvykdymui ir tuo pačiu darbo užmokesčio dydžiui“, – paaiškino Kalėjimų departamentas.

Nuteistojo vienos valandos atlygis yra 1,05 euro, o vieno asmens išlaikymui laisvės atėmimo vietų įstaigose 2017 metais buvo skiriama po 23,30 euro per dieną.

Pagal Vyriausybės nutarimą, nuteistojo vienos valandos atlygis yra 1,05 euro. Įdomu yra tai, kad vieno asmens išlaikymui laisvės atėmimo vietų įstaigose 2017 metais buvo skiriama po 23,30 euro per dieną.

15min pasakojimą pateikęs nuteistasis taip pat piktinosi tuo, kad dirbama nešildomose patalpose. Tačiau Kalėjimų departamentas tai paneigė, atsakydamas, kad „Mūsų amatai“ gamybiniai cechai žiemos sezonu yra šildomi (dažniausiais kietu kuru).

114 eurų limitas įvestas tik pernai

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija patvirtino kitą 15min publikacijoje nuteistojo išsakytą faktą: dirbantiems nuteistiesiems socialinio draudimo darbo stažas nesiskaičiuoja, nes nuteistieji nėra darbinami pagal Darbo kodeksą, jie nėra draudžiami socialiniu draudimu, išskyrus draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Nuteistieji nemoka ir PSD įmokų todėl, kad visavertė medicinos pagalba pataisos įstaigoje jiems teikiama iš valstybės biudžeto.

Teisus nuteistasis buvo ir dėl 114 eurų mėnesinio apsipirkimo nuteistųjų parduotuvėje limito paprastosios grupės laikymo sąlygomis kalintiems asmenims. Pasak įkalinimo įstaigos atstovų, šios lubos buvo įvestos 2017 m. BVK pakeitimuose, siekiant mažinti subkultūrą bei nuteistųjų socialinę atskirtį įkalinimo įstaigos viduje.

„Teisingai paminėta ir tai, kad gerai besielgiantiems ir lengvojoje grupėje esantiems nuteistiesiems, kaip motyvavimo priemonė apsipirkimo limitas padidinamas iki 152 eurų. Į lengvąją grupę patenka įstaigoje geru elgesiu ir teigiama korekcija pasižymėję nuteistieji, prieš tai už gerą elgesį gavę kitų paskatinimo priemonių. Numatyta ir paskatinimo forma: „didžiausios pinigų sumos, už kurią nuteistasis gali per mėnesį apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje, padidinimas vienos bazinės socialinės išmokos dydžio suma“.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuteistųjų parduotuvėje nuteistiesiems leidžiama įsigyti tik vidaus tvarkos taisyklėse numatytų leidžiamų būtiniausių prekių, nes nuteistieji pataisos įstaigoje maitinami ir išlaikomi valstybės biudžeto lėšomis“, – tikina Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija.

Kontroliuoja tik prekių kainas

Nuteistieji skundžiasi ir mažu prekių asortimentu bei prasta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos parduotuvėje parduodamų maisto produktų kokybe. Pasak jų, parduodama net virta bei užšaldyta vištiena. Tad iš kur atkeliauja kalintiems skirtos prekės?

Kalėjimų departamentas paaiškino, kad pirmiausia pataisos namai skelbia konkursą parduotuvės patalpų nuomai. Tuomet konkursą laimėjusi įmonė įsteigia parduotuvę ir aprūpina prekėmis, atitinkančiomis numatytas vidaus tvarkos taisykles. Įmonė prekes veža savo nuožiūra, gamintojo niekas nereglamentuoja, tad, kaip ir laisvėje esančiose parduotuvėse, prekės gali būti lietuviškos, latviškos, estiškos, lenkiškos ir kt.

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr./Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija

Pataisos įstaigos direktorius tik privalo užtikrinti, kad maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pardavimo kainos neviršytų šių prekių vidutinių kainų, nustatytų parduotuvėse, kurių prekių apyvarta yra panaši ir veikiančių toje miesto (rajono) dalyje, kurioje veikia pataisos įstaiga. Ši nuostata įrašyta parduotuvės patalpų nuomos sutartyje, jos vykdymą kontroliuoja komisija, sudaryta pataisos namuose, atlikdama privalomus patikrinimus, surašydamas patikrinimo aktas.

Tikrinama prekių kaina, galiojimo terminai. Suradus aukštesnes prekių kainas, rašomi raštai parduotuvės savininkui ir kainos sumažinamos. Tačiau jei kainos yra mažesnės, jos nėra didinamos.

„Prekių, kurių nėra „Nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše“ ir kurios nėra draudžiamos turėti nuteistiesiems, galima įsigyti nuteistųjų parduotuvėje, pateikus asmeninį prašymą. Pagal prašymą parduotuvės savininkas nuperka prekę ir pristato į nuteistųjų parduotuvę, kuri perduodama užsakovui“, – tai, kad nuteistieji gali įsigyti ir parduotuvėse neesančių prekių, paaiškino Kalėjimų departamentas.

Pasak šios įstaigos atstovų, nuteistiesiems leidžiama turėti kompiuterius, tačiau jie turi būti be interneto prieigos.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Draudimas dirbti sekmadieniais: restoranai nenori, o pardavėjai trumpintų ir darbo dieną

Aktualu

Orai.lt: vasariški orai palieka Lietuvą

Verslas

„Mano Gilė“ per elektroninius valdžios vartus su „Swedbank“ yra nepasiekiama

Kultūra

Kultūros ministerija siūlo likviduoti bendrovę „Lietuvos kinas“

15min iš Stambulo 24sek

Šarūnas Jasikevičius – apie puikų tašką ir „gražuolius Europos užkariautojus“

Aktualu

D.Kreivys: matau ir A.Zuoko nemažai gerų darbų

Vardai

Vilniaus verslininkės Gretos Vaitkutės-Kaikarienės girtumo kelyje kaina – 41,6 tūkst. eurų

24sek

Efektingas lietuvių startas NBA: D.Sabonio dominavimas ir J.Valančiūno juvelyras

Verslas

„Novičiok“ atakų kaina: butų kainos Solsberyje krito 10 proc., užsidaro NT agentūros

15min iš Stambulo 24sek

Mėlynę paakyje nusitrynęs P.Jankūnas – apie Šaro bausmę ir grįžusią aistrą

24sek

Šaro pamokos davė vaisių: „Žalgiris“ nukovė „Anadolu Efes“

Vardai

Sparnus iš Lietuvos keliantys R.Jonaitis ir J.Balčiūnaitė bičiuliams surengė išlydėtuvių fiestą

24sek

Balsą pakėlęs Dainius Adomaitis: „Pametėme galvas“

Aktualu

Liberalai iškėlė R.Šimašiui ultimatumą: arba komitetas, arba partija

24sek

Tik vieną tritaškį per mačą pataikę vilniečiai krito prieš „Skyliners“

Vardai

Princo Harry ir Meghan Markle kūdikis negaus princo ar princesės titulo: kodėl?

Vardai

D.Didžiūnaitytės mirtis paragino netylėti ir žinomas moteris: „Oksikas“ niekam nebuvo paslaptis“

Gazas

Didmiesčių problemos keliauja į kurortus. Ar pavyks išvengti?

Aktualu

CŽV paviešino buvusią slaptą ataskaitą apie Adolfą Hitlerį ir jo seksualinius polinkius

Aktualu

Seimas balsuos, ar kitąmet skelbti referendumą dėl dvigubos pilietybės

Naujienos

Verslas

Draudimas dirbti sekmadieniais: restoranai nenori, o pardavėjai trumpintų ir darbo dieną

Aktualu

Orai.lt: vasariški orai palieka Lietuvą

Verslas

„Mano Gilė“ per elektroninius valdžios vartus su „Swedbank“ yra nepasiekiama

Kultūra

Kultūros ministerija siūlo likviduoti bendrovę „Lietuvos kinas“

15min iš Stambulo 24sek

Šarūnas Jasikevičius – apie puikų tašką ir „gražuolius Europos užkariautojus“

Aktualu

Pareigūnai atskleidė daugiau išpuolio Kerčėje detalių, padaugėjo aukų

Aktualu

D.Kreivys: matau ir A.Zuoko nemažai gerų darbų

Gazas

Paskaičiuokime, kuris ekologiškesnis: sena „Škoda“ ar nauja „Toyota“?

Gyvenimas

Ketvirtadienį 15min studijoje – pokalbis apie veiksmingas priemones nuo raukšlių

Vardai

Vilniaus verslininkės Gretos Vaitkutės-Kaikarienės girtumo kelyje kaina – 41,6 tūkst. eurų

24sek

Efektingas lietuvių startas NBA: D.Sabonio dominavimas ir J.Valančiūno juvelyras

Gyvenimas

Rudens darbai: kaip pagerinti dirvos derlingumą?

15min iš Stambulo 24sek

Mėlynę paakyje nusitrynęs P.Jankūnas – apie Šaro bausmę ir grįžusią aistrą

24sek

Šaro pamokos davė vaisių: „Žalgiris“ nukovė „Anadolu Efes“

Vardai

Sparnus iš Lietuvos keliantys R.Jonaitis ir J.Balčiūnaitė bičiuliams surengė išlydėtuvių fiestą

24sek

NBA naktis: žvėriškas Giannis, didvyris D.DeRozanas ir antausis „Rockets“

Vardai

D.Didžiūnaitytės mirtis paragino netylėti ir žinomas moteris: „Oksikas“ niekam nebuvo paslaptis“

24sek

Balsą pakėlęs Dainius Adomaitis: „Pametėme galvas“

Aktualu

Vilnietis: kol šarvojau mirusį tėvą, kaimynai ėmė griauti mums priklausančią tvorą

Sportas

Lietuvos vėliavą jaunimo olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje neš plaukikė Agnė Šeleikaitė

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min