Vyriausybės pažadų metras Pažadų metras

Alternatyvių kompleksinių priemonių, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, parengimas, jų taikymo sąnaudų ir naudos vertinimo atlikimas ir pateikimas Vyriausybei.

Pradėta