Partijos lyderis

Vytautas Radžvilas

 • 1958
  Gimė Pakruojo rajone Vismantų kaime.
 • 1980
  Vilniaus universitete baigė psichologiją. 
 • 1988
   Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. 
 • 1989
  Iki 1999 metų – Vilniaus dailės akademijos Filosofijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas.
 • 2000

  Pradėjo dirbti Vilniaus universitete: buvo Filosofijos istorijos ir logikos katedros stažuotojas, aspirantas, Filosofijos katedros asistentas ir vyresnysis dėstytojas. 

 • Dėstė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 2008–2013 metais buvo Europos studijų katedros vedėjas.
 •  Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys.
 • 2003
  Trejus metus buvo Demokratinės politikos instituto prezidentas.
 • 2017
  Devyni VU TSPMI studentai kreipėsi į instituto direktorių reikalaudami, jog V.Radžvilo dėstomas kursas „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ būtų pakeistas į pasirenkamąjį. V.Radžvilas iš VU TSPMI pasitraukė 2018 m. rugpjūtį, pasibaigus ankstesnei darbo sutarčiai. 
 • 2018
  Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius.
 • Vedęs, turi sūnų. 
 • Tarp nurodomų pomėgių – knygų skaitymas, kelionės, domėjimasis menu.

Naujienos