Dabar populiaru

Kariuomenės ordinariatas

Tema Visos temos
Kariuomenės ordinariatas LK nuotr./Lietuvos kariuomenes ordinaras vyskupas Gintaras Grušas (2011).

Kariuomenės ordinariatas prilygsta vyskupijai. Jam vadovaujantis vyskupas ordinaras drauge su generaliniu vikaru ir kapelionais rūpinasi karių, o taip pat civilių, dirbančių įvairiose kariuomenės institucijose, karo akademijų studentų bei jų šeimų narių sielovada. Kapelionai pasirengę padėti ir nekatalikams – kitoms konfesijoms ar religijoms priklausantiems kariuomenės žmonėms – kad ir jiems būtų suteikti atitinkami religiniai patarnavimai.  

Lietuvos kariuomenės ordinariatas buvo įsteigtas 2000 m. lapkričio 25 d. 

Parašykite atsiliepimą apie 15min