partijos istorija

Tai buvusi Pensininkų partija, kuriai niekada nuo įsikūrimo 2007-aisiais nepavyko laimėti jokių rinkimų ir gauti nors vieno mandato. Ši partija nebuvo aktyvi iki šių metų pradžios, kai jos pirmininku išrinktas nesėkmingai prezidento rinkimuose dalyvavęs filosofas Arvydas Juozaitis. Tuomet buvo pakeistas ir partijos pavadinimas. Partija turi 3,2 tūkst. narių. 
Daugiau

Savaitės klausimas

Partijos lyderis

15 PROGRAMOS PUNKTŲ

RINKIMAMS SKIRTOS PROGRAMOS PARTIJA NETURI. RINKIMŲ PROGRAMA PARTIJA LAIKO ATNAUJINTĄ KSS-SL, KAIP PARTIJOS, PROGRAMĄ. 

 1. Pagrindinis tikslas – klestinti tautinė Lietuvos valstybė, išsauganti lietuvių tautos pamatinę kultūrą, tūkstantmečiais puoselėtas vertybes, istorinę atmintį, lietuvių kalbą, užtikrinanti orų valstybės piliečių gyvenimą ir kartų solidarumą.
 2. Didinti visokeriopą (materialinę ir nematerialinę) paramą šeimoms, ypač atsižvelgiant į vaikų skaičių ir šeimos pajamas tenkančias vienam šeimos nariui.
 3. Gamtos dėsnius, Lietuvos valstybės interesus ir jos vertybes stiprinančių įstatymų leidybos panaikinant tuos, kurie prieštarauja joms. Seimo pertvarkymas į dviejų rūmų sistemą – Tautos rūmus (101 parlamentaras) ir Senatą (40 parlamentarų),
 4. Plėtoti žiniomis, inovacijomis grįstą valstybės valdymą ir ekonomiką; skatinti skaitmeninės ekonomikos plėtrą, kuri yra vienas iš ES ekonomikos augimo ir užimtumo pagrindų.
 5. Užtikrinti, kad pirmą kartą pradedantys verslą pirmuosius dvejus metus būtų atleisti nuo mokesčių (išskyrus Sodros), administracinių formų pildymo, visos kontroliuojančios institucijos ne baustų, o konsultuotų ir padėtų išplėtoti verslą. 
 6. Sukurti specializuotą šeimų, patiriančių skurdą, registrą ir patvirtinti tarpsritinę programą, kuri leistų tokioms šeimoms pakilti virš skurdo ribos. 
 7. Taikyti sumažintą PVM mokestį pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms. Padidinti PVM mokėtojo registravimo ribą nuo 45 iki 85 tūkst. eurų. 
 8. Ties skurdo riba atsidūrusių Lietuvos gyventojų perkamąją galią padidinti iki 500 EUR per mėnesį ir daugiau (indeksuojant kiekvienais metais) ir sudaryti sąlygas apsirūpinti būtiniausiais produktais ir paslaugomis, atitinkančiomis oraus gyvenimo poreikius.
 9. Pensijų indeksavimo nuo suteikimo momento. Pensijos pradinis dydis turi viršyti skurdo rizikos ribą. Grąžinti neišmokėtas valstybines pensijas 2010-13 metais. Peržiūrėti valstybinės pensijos gavėjų sąrašus ir suteikimo sistemą.
 10. Atsisakyti Sodros įmokų į privačius fondus. Įkūrus Lietuvos valstybinį plėtros banką nukreipti į jį antros pakopos įmokas. Ateityje tobulinti pensijų kaupimo sistemą.
 11. Mažinti įtampą tarp kaimyninių šalių. Pablogėjus santykiams tarp Rusijos ir NATO Lietuva atsidūrė aukštos įtampos, padidintos rizikos zonoje. Nors mes esame šio konflikto priešakinėje linijoje ir turime tobulinti šalies gynybinį potencialą kartu su kitomis NATO narėmis, tai nereiškia, kad mes privalome kiekviena proga prisidėti prie įtampos didinimo. Kariniai/diplomatiniai konfliktai įsižiebia ir išblėsta, bet Lietuvos kaimynai lieka tie patys.
 12. Užtikrinti fizinį piliečių saugumą, stiprinant jų sąmoningumą bei sąveiką su už saugumą atsakingomis struktūromis.
 13. Įstatymu užkirsti kelią lietuvių istorinės atminties ir tapatybės menkinimui. 
 14. Asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų vertinti remiantis ne vien registruoto nusikalstamumo statistika (kuri parodo tik apie 4 proc. nuo to, kas vyksta tikrovėje), bet ir reguliariai atliekamų asmenų apklausų ir kitų kriminologinių tyrimų duomenimis.
 15. Ginti ir saugoti gyvybės įvairovę Lietuvoje ir pasaulyje.

Kandidatų sąrašas

Numeris sąraše (Po/Prieš) Vardas Pavardė Vienmandatė apygarda
1/1 Arvydas Juozaitis
2/2 Juozas Imbrasas Utenos
3/3 Saulius Lapėnas
4/4 Dalius Serafinas Kėdainių
5/5 Markas Marcinkevičius
6/6 Gintautas Kniukšta Gargždų
7/8 Janina Dovydaitienė
8/7 Alfredas Kiškis Radviliškio-Tytuvėnų
9/10 Feliksas Alius Valys
10/9 Raimundas Gaižauskas
11/12 Jūratė Zapolskienė
12/13 Marijus Čekavičius Kelmės-Šilalės
13/11 Ryšardas Burda
14/14 Diana Zviedrienė
15/37 Mantas Inta
Pilnas sąrašas

Naujienos