partijos istorija

Šiuo sąrašu išties Seimo rinkimuose ketina dalyvauti dvi likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų susijungusios partijos Centro partija – „Gerovės Lietuva“ ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga. Kartu politinės jėgos vienija beveik 7 tūkst. žmonių. Šiuo metu Seime dirba vienintelis Centro partijos atstovas Naglis Puteikis. 
Daugiau

Savaitės klausimas

Partijos lyderis

Už ką balsuoti?

– Kokį partijos rezultatą rinkimuose laikytumėte pakankamu? Naujausi reitingai rodo, kad už jūsų partiją balsuotų 2,3 proc. rinkėjų.

– Lietuvos reitingai yra meluojantys. Visas pasaulis skelbia tiktai tų žmonių, kurie kitame klausime „ar ateisite į rinkimus?“ atsako teigiamai, atsakymus. O Lietuvoje skelbia visus – ir tuos, kurie atsako, kad balsuos už kokią Ąžuolų partiją, o į klausimą, ar ateis į rinkimus, atsako, kad tikrai ne.

Daugiau
– Su kokiomis partijomis jūs tikrai nebendradarbiautumėte?

– Tikrai su Darbo partija nebendradarbiautumėm ir tikrai turiu didelio skepsio dėl liberalių partijų.

 

Daugiau

15 PROGRAMOS PUNKTŲ

 1. Valstybė strategiškai rems meninę ir mokslinę kūrybą, kūrybines sąjungas, meno ir mokslo talentus, aukštąją kultūrą ir piliečių meninę saviraišką; kultūros puoselėtojų (kaip ir mokytojų bei mokslininkų) darbas turi būti oriai atlygintas. 
 2. Stiprinsime lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, konstitucinį statusą, jos raišką viešojoje erdvėje, švietime ir moksle; kompiuterinių sistemų ir naujosios (interneto) žiniasklaidos lietuvinimas, lietuviška kūryba naujoje (virtualioje) aplinkoje Tautos ir Valstybės ateičiai šiandien turi ne mažesnę svarbą, negu lietuviškų laikraščių leidyba XIX amžiuje. Naujosios informacijos technologijos turi būti panaudotos lietuviškos tapatybės ir ryšio su Tėvyne išsaugojimui išeivijoje.
 3. Stabdysime mokyklų tinklo griovimą, o kraštų ir bendruomenių gaivinimo politiką derinsime su išlikusios švietimo infrastruktūros atkūrimu. 
 4. Privalome įvesti naują teisėjų veiklos nešališkos priežiūros tvarką, drauge užkertant kelią daryti neteisėtą įtaką jų sprendimams, bet kokiam pasirinktiniam teisingumui, būtina veiksmingesnė ir kartu nešališka prokurorų veiklos kontrolė. 
 5. Užkirsti kelią piktnaudžiavimui ūkio subjektų monopoline ar oligopoline padėtimi, stiprinant konkurencijos tarnybos (šiuo metu veikia Konkurencijos taryba, o ne tarnyba – 15min past.) galias ir atsakomybę; esant reikalui taikyti intervencines priemones kainų suvaldymui. 
 6. Įvesti prabangos turto mokesčius; bankų ir prekybos tinklų aktyvų mokesčius taikyti atsižvelgus į kaimyninių šalių praktiką; didesnes pajamas gaunantys asmenys mokėtų didesnius mokesčius; vystant progresinių mokesčių sistemą, progresijos laiptai turi netrikdyti vidurinės klasės plėtros šalyje.
 7. Kurti lankstesnę viešųjų pirkimų sistemą, užkardant viešųjų finansų švaistymą; mažinti biurokratiją išduodant leidimus veiklai.
 8. Įkurti nacionalinį komercinį banką, kuriame bus laikomi valstybės viešieji finansai; drauge apriboti privačių komercinių bankų piktnaudžiavimą. 
 9. Visos socialinės ir ekonominės politikos centras – tai šeimos (namų) ūkio gerovės siekimas, skaičiuojant mokesčius ir jų lengvatas vienam šeimos nariui, statistiškai stebint šeimos ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą ir pagal tai koreguojant mokestinę politiką.
 10. Įstatymu nustatysime, kad minimalus atlyginimas būtų privalomai didinamas, pririšant jį prie vidutinio atlyginimo ir apskaičiuojant, kad jis nebūtų mažesnis nei 50% vidutinio atlyginimo. 
 11. Siūlysime specialias programas patekusiems į skurdo riziką, o taip pat neįgaliems asmenims, kad jie gautų papildomas išmokas būtiniausiais maisto produktais ir kad jie būtų pagal jų galimybes integruojami į darbo rinką.
 12. Siekiant geriau išnaudoti esamą socialinių įstaigų tinklą valstybė vystys prieinamų slaugos paslaugų infrastruktūrą, plėtos medicinos paslaugų ir reabilitacinį turizmą, skatins išeivių naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis savo Tėvynėje.
 13. Gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų atlyginimas turi būti toks, kad atitiktų jų kvalifikaciją ir sustabdytų jų emigraciją į kitas šalis, o taip pat, kad leistų užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų pasirinkimą bei aukščiausios klasės medicinos centrų funkcionavimą.
 14. Lietuva privalo vykdyti savo įsipareigojimus NATO, kuriant nacionalines teritorinės gynybos pajėgas ir gerą sąveiką su NATO partneriais; Atmetame federalistinius ES projektus (dėl tokių projektų privalu rengti referendumus) ir remsime Europos Sąjungą, kaip suverenių Tėvynių sandraugą, palaikant bendrą ekonominę erdvę Europoje, tačiau ribojant euro-biurokratų politinį bei kultūrinį diktatą.
 15. Sieksime denonsuoti vadinamąjį „Globalios migracijos paktą“, užkardyti masinę ir nelegalią imigraciją, keisti ES politiką imigracijos iš trečiųjų šalių srityje. Lietuva privalo aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų, kurių narė ji yra, veikloje, vadovaudamasi nacionalinės gerovės ir tarptautinio saugumo interesais.

Politikas po darbo

– Ar yra Seime bent vienas parlamentaras, su kuriuo jūs nesisveikinate?

– Su visais sveikinuosi. Ir gyvenime su visais sveikinuosi.

 

Daugiau
– Esate sakęs, kad jūsų santuokai šiek tiek kenkia tai, jog jūsų žmona Klaipėdoje, o jūs – Vilniuje. Gal į Seimą ji kandidatuoja ir dėl to, kad kartu dirbtumėte Vilniuje?

– Nedideli išsiskyrimai santuokai nekenkia – atvirkščiai.

Daugiau

Kandidatų sąrašas

Numeris sąraše (Po/Prieš) Vardas Pavardė Vienmandatė apygarda
1/2 Kristupas Augustas Krivickas Deltuvos pietinė
2/1 Naglis Puteikis Danės
3/3 Povilas Gylys Žirmūnų
4/5 Gintaras Songaila Pilaitės-Karoliniškių
5/7 Nina Puteikienė Baltijos
6/4 Sakalas Gorodeckis Senamiesčio-Žvėryno
7/6 Gediminas Merkys Šilainių
8/31 Sigutis Jačėnas
9/9 Tomas Aleknavičius Nemenčinės
10/8 Albinas Stankus
11/10 Linas Virginijus Medelis
12/14 Tomas Baranauskas Deltuvos šiaurinė
13/12 Kęstutis Skrebys
14/13 Algimantas Stalilionis Aukštaitijos
15/21 Astra Genovaitė Astrauskaitė Naujamiesčio-Naujininkų
Pilnas sąrašas

Naujienos