2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo metu Romos katalikų religinei bendruomenei save priskyrė 2 350 478 lietuviai. Tai sudaro 77,23 proc. Lietuvos gyventojų.

Pagrindinis Romos katalikų bažnyčios administracinis teritorinis vienetas yra parapija (valdo klebonas), kelios ar keliolika parapijų sudaro dekanatą (tvarko dekanas), keli dekanatai – vyskupiją (valdo vyskupas ordinaras), kelios vyskupijos – bažnytinę provinciją. Jos centrinė vyskupija turi arkivyskupijos laipsnį.  

Lietuvoje šiuo metu yra:

2

bažnytinės provincijos (Vilniaus ir Kauno)

2

arkivyskupijos (Vilniaus ir Kauno) ir 5 vyskupijos (Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio)

55

dekanatai

708

parapijos

1025

parapinės ir neparapinės bažnyčios bei koplyčios

862

kunigai ir 45 kunigai seminaristai

17

vyskupų, iš jų – 2 arkivyskupai, 5 vyskupai, 3 vyskupai augziliarai, 2 arkivyskupai emeritai ir 5 vyskupai emeritai

Kauno bažnytinei provincijai, kuriai priklauso Kauno arkivyskupija bei Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos, nuo 2015 m. vadovauja arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Vilniaus bažnytinei provincijai, kuriai priklauso Vilniaus arkivyskupija bei Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijos, nuo 2013 m. vadovauja arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Šiaulių vyskupijos vyskupas šiuo metu yra Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių – Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio – Rimantas Norvila, Panevėžio – Linas Vodopjanovas OFM, Telšių – Kęstutis Kėvalas.

Taip pat Lietuvoje, 2018 m. pradžios duomenimis, yra:

13

vyrų vienuolijų (iš jų 1 kontempliatyvaus gyvenimo, 12 – aktyvaus gyvenimo) ir 148 vienuoliai

41

moterų vienuolija (iš jų 8 kontempliatyvaus gyvenimo, 33 – aktyvaus gyvenimo) ir 602 vienuolės

10

nevalstybinių katalikiškų mokyklų ir 13 valstybinių katalikiškos krypties mokyklų

9

pradinės ir ikimokyklinės katalikiškos krypties švietimo įstaigos

33

(neskaičiuojant jų filialų, padalinių, atstovybių) katalikiškos organizacijos, draugijos bendruomenės ir sąjūdžiai

10

katalikiškų muziejų ir kultūros centrų

20

apytiksliai tiek yra globos įstaigų, labdaros ir paramos fondų bei rekolekcijų namų

3

kunigų seminarijos Vilniuje, Kaune ir Telšiuose, kuriose 2017 m. pabaigoje studijavo 54 jaunuoliai

Per metus Lietuvoje Bažnyčia pakrikštija apie 25 tūkst. vaikų, Bažnyčioje susituokia apie 7 tūkst. porų.