Apie projektą

„Patikrinta 15min“ – tai pirmasis Lietuvoje faktų tikrinimo projektas, įsteigtas 2016 m. rugpjūtį – prieš Seimo rinkimus. „Patikrinta 15min“ atitinka Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (International Fact Checking Network – IFCN) kokybės, skaidrumo, nepriklausomumo ir nuoseklumo kriterijus ir yra tikrasis šios pasaulinės organizacijos narys.

„Patikrinta 15min“ projekte patyrę  15min žurnalistai, remdamiesi visa prieinama informacija, vertina ar politikai, visuomenės veikėjai ir kiti žinomi asmenys kalba tiesą, ar ne. Pasisakymai vertinami 15min tiesometru. Pagrindiniai „Patikrinta 15min“ principai yra nepriklausomumas, skaidrumas, sąžiningumas ir atvirumas.

Projektas „Patikrinta 15min“ yra naujienų portalo 15min dalis. Įmonė  „15min“ valdanti portalą 15min, yra nepolitinė,  pelno siekianti žiniasklaidos įmonė priklausanti didžiausiai žiniasklaidos grupei Baltijos šalyse – „Postimees Group“.  Daugiau informacijos apie akcininkus rasite čia. 

„Patikrinta 15min“ tikslas yra skelbti objektyvią, nešališką ir tikslią informaciją. Nors pagrindinis UAB „15min“ pajamų šaltinis reklama, su „Patikrinta 15min“ ženklu niekada neišvysite reklaminių straipsnių, partnerių turinio, straipsnių be autoriaus. 
 
Projekto straipsnius rašo 15min žurnalistai. 

Tikrindami faktus žurnalistai atmeta savo politinius įsitikinimus, visiems tikrinamiems asmenims ir organizacijoms taiko vienodas taisykles ir vertina tik faktus. 15min žurnalistai negali būti politinių partijų nariai, o savo privačius interesus privalo deklaruoti pagal įmonėje nustatytą tvarką.

„Patikrinta 15min“ vystymas ir finansavimas

UAB „15min“ prisiima visišką atsakomybę už „Patikrinta 15min“ vystymą ir veikimą. „Patikrinta 15min“ veiklos pagrindinis finansavimo šaltinis – nuosavos „UAB 15min“ lėšos.

„Patikrinta 15min“ taip pat gali būti remiamas ir kitų organizacijų, juridinių asmenų, kurie palaiko projekto tikslus. Rėmėjas jokiomis aplinkybėmis nedaro įtakos projekto turiniui.

„Patikrinta 15min“ rėmėjais negali būti politinės partijos, politikai, valstybinės organizacijos ar su politikais susijusios įmonės, organizacijos.

Apie projektui paskirtą paramą visada paskelbiama viešai šioje skiltyje.

2020 m. gavo finansavimą iš „Facebook“ per specialią faktų tikrinimui skirtą programą, apie kurią daugiau informacijos rasite čia.

Taip pat „Patikrinta 15min“ 2020 m. sulaukė Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (IFCN) įvertinimo – redakcijos projektas kovai su dezinformacija sulaukė tarptautinės paramos.  IFCN kartu su „Facebook“ nusprendė skirti milijoną JAV dolerių faktų tikrintojams visame pasaulyje, „Patikrinta 15min“ per šį projektą gavo 48 tūkst. dolerių paramą.

IFCN Garbės kodekso signatarai

2018 m. lapkričio 20 dieną projektas „Patikrinta 15min“ pirmasis iš Baltijos šalių žiniasklaidos priemonių tapo pripažintas Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo IFCN

IFCN kiekvieną žiniasklaidos priemonę vertina pagal 12 skaidrumo ir atskaitomybės kriterijų. 15min atitiko šiuos ypač griežtus vertinimo kriterijus ir įsipareigojo jų toliau laikytis. „Patikrinta 15min“ buvo įvertintas kaip ypač patikimas ir kokybiškas naujienų šaltinis.

Jei pastebėjote, kad „Patikrinta 15min“ savo veikla pažeidžia IFCN kriterijus, informuokite apie tai IFCN, naudodami šią formą.

15min – IFCN narys
15min – IFCN narys

Kiti projektai:

„Vyriausybės pažadų metras“ – tai 2017 m. pradžioje startavęs portalo 15min projektas, kuriuo siekiama leisti piliečiams sekti, ar dabartinė Vyriausybė laikosi duotų pažadų. „Vyriausybės pažadų metras“ sudarytas pagal patvirtintą Vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Jame nurodyta, kuriais metais kokį darbą Vyriausybė yra įsipareigojusi atlikti.

„Vyriausybės pažadų metre“ nurodyti ne visi, o svarbiausi ir konkretūs Vyriausybės darbų planai. Įrankis leidžia skaitytojams matyti, kiek įgyvendinant darbus yra nuveikta, kas padaryta. Taip pat – jei Vyriausybė pakeitė nuomonę arba pažado atsisakė.

„15min PRIMENA” – tai naujausias 15min projektas, kuriame bus primenama, ką politikas ar visuomenės veikėjas ta pačia tema yra sakęs, žadėjęs anksčiau. Neretai atsitinka taip, kad politikai pakeičia nuomonę arba pamiršta praeityje kalbėję visai ką kita. Tokiais atvejais 15min PRIMENA” ženkliuku pažymėtose publikacijose piliečiams bus sudaryta galimybė atsiminti praeitį ir palyginti pašnekovų minčių pokyčius.