„Patikrinta 15min“ taisyklės

Kasdien klausome, ką sako politikai, visuomenės veikėjai ir, jei kyla abejonių, ar jie sako tiesą, pateikia tikrus skaičius ir faktus, tai tikriname. Mes netikriname akivaizdžių dalykų, nuomonių arba prognozių. Taip pat netikrame abstrakčių pareiškimų. 

Tikrindami faktus, mes pirmiausia kreipiamės į asmenį, kurio žodžius tikriname ir paprašome pateikti įrodymus ir argumentus. Tačiau aklai vien pateikta informacija nesivadovaujame ir siekiame gauti pirminius dokumentus, gauti informaciją iš visų kitų viešai prieinamų šaltinių, ekspertų. 

Niekada nesiremiame šaltiniais, kurie nesutinka būti cituojami, nebent jie dėl saugumo ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių negali kalbėti nurodant tikrą vardą bei pavardę. 

Straipsniuose pateikiame visas nuorodas į visus dokumentus, kuriais rėmėmės. Visus straipsnius, kuriuos citavome, kad skaitytojai patys galėtų pakartoti mūsų patikrinimą ir faktų tikslumu įsitikinti patys. 

Kai patikriname faktą, jį įvertiname tiesometru, kuriame yra penkios skalės:

TIESA – kai faktas įvardintas tiksliai, neinterpretuojamas, neištrauktas iš konteksto.

ARTI TIESOS – kai faktas pateiktas beveik tiksliai arba faktas tikslus, tačiau neatsižvelgta į kontekstą. 

NEĮMANOMA PATIKRINTI – Jeigu neįmanoma fakto patikrinti, nėra objektyvių duomenų, taip ir pasakysime.

KRISLAS TIESOS – kai faktas klaidingas, bet tikra tendencija, kai informacija klaidinanti, interpretuota. 

NETIESA – kai faktas neteisingas. 

Taisymo taisyklės

Tačiau visi mes žmonės ir kartais galime suklysti, todėl, jei suklydome, laukiame jūsų pastabų. Į jas atsižvelgę galime pataisyti vertinimą, papildyti informaciją kitais duomenimis, ją patikslinti. 

Apie kiekvieną tokį taisymą skelbsime prie straipsnio su aiškia nuoroda, kad jis taisytas. 

Jei pastebite rašybos ar gramatikos, stiliaus klaidų rašykite mums paspaudę nuorodą „Pranešk klaidą“, kuri yra prie kiekvienos publikacijos. 

Jei pastebite faktų klaidų ar turite vertingos papildomos informacijos, naujų duomenų apie tikrinimą faktą ar kitokių pastebėjimų rašykite mums el.paštu patikrinta@15min.lt

Jei norite, kad patikrintume kokį nors faktą rašykite mums el.paštu patikrinta@15min.lt arba užpildykite po „Patikrinta 15min“ straipsniais pridedamą formą.