Matyti ir tai, ko nesimato: fotografinės Kęstučio Savicko vizijos

Fotografuoti pradėjau nuo ankstyvos vaikystės, pirmą nuotrauką padariau būdamas šešerių. Nuo to laiko fotografija tapo mano hobiu ir būdu išreikšti savo vidines patirtis. Štai kodėl, visų pirma, kuriu pats sau. Kartais, tiesa, surengiu parodas, bet tai jau – paskutinis kūrybos etapas, fotografijų ciklo pristatymas viešumoje.

Prisiminimas
Žaidimas
Trys raudoni taškai

Didelę įtaką man padarė klasikinei Lietuvos fotografijai priskiriami autoriai, tokie kaip Romualdas Rakauskas, Aleksandras Macijauskas ar Romualdas Požerskis. Jaunystėje jų darbai bei vizualinė raiška įkvėpė ir patį ieškoti savo matymo bei kūrybinio kelio.

Nenorėjau jų kopijuoti ir eiti jau pramintais dokumentinės ar reportažinės fotografijos takais. Savo archyve sunkiai rasčiau bent vieną tokio tipo darbą. Jutau būtinybę kurti visiškai kitaip ir kalbėti ne apie kitus žmones, gyvenimo reiškinius, tradicijas ar laikmetį, bet savo vidinį pasaulį.

Paukštis gyvas
Praeinantis miestas 1
Raudona linija

Nėra paprasta tai įvardyti žodžiais ir apibūdinti sąvokomis. Pati fotografija yra mano kalba, o vaizdas – išraiška.

Aš pats ir esu šios fotografijos.

Todėl negaliu atskirti savęs nuo savo nuotraukų ciklų, kurie ateina su laiku ir ilgainiui apibendrina mano paties gyvenimiškas patirtis, suvokimus bei mintis. Štai kodėl visi ciklai yra absoliučiai skirtingi, neturintys bendro vardiklio, iš kurio galima būtų įvardyti autoriaus braižą ar stilių. Vienu metu galiu kurti tik vieną ciklą, kuris bus visiškai kitoks, nei prieš tai buvę.

Nervai
C'est la vie
Siena 2

Šioje publikacijoje du ankstesnieji mano darbai – „Raudona“ (1990–2000) ir „Iliuzijos“ (2000–2003).

Nežinau, kodėl jie būtent tokie – idėjos ateina ir tu pasirenki jas įgyvendinti arba privalai atmesti. O ieškoti priežasčių ar paaiškinimų savo kūrybai, man rodos, yra reikalas bergždžias.

Paukštis
Baltas sienoje
Siena

Šie du ciklai sukurti analoginiu būdu. „Raudona“ aliejiniais dažais „tapyta“ fotografija, „Iliuzijos“ – montažai. Man niekada nebuvo įdomu vien nufotografuoti patį vaizdą – ieškau būdų savitai jį transformuoti ir padaryti savu.

Juk fotografija – tai būdas pamatyti ir tai, ko nesimato.

Nerimas
Langas
Civilizacija
Uostas
Vanduo
Keistas sapnas 2
Zona 2
Gimimo diena

Nuotraukos Kęstutis Savickas

Tekstą parengė Gediminas Kajėnas

Įgyvendinimas Lina Zaveckytė