„Žmonės ir manekenai“ – siurrealistiniai Romo Juškelio vitrinų paveikslai

Fotomenininkas Romas Juškelis (1946–2016) – savita figūra Lietuvos fotografijos istorijoje. Kitų meistrų pramintą humanistinės fotografijos tradiciją ir dėmesį žmogui, jis iškeitė į klaidžiojimus po miestą bei jo apylinkes, Kauno kasdienybės, architektūros ir fragmentų atspindžių balose, apleistų fortų bei gyvenimo vitrinose fiksavimą.

Tiesa, jo archyve esama ir žmogaus temos – tai reportažai iš partizanų ar poetės Salomėjos Nėries palaikų perlaidojimų, taip pat ironiškas ir žaismingas ciklas „Rezervistai“, apie tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Vis dėlto individualus R.Juškelio kūrybinis braižas ryškiausiai atsiskleidė eksperimentinėje fotografikoje, „grynosios“ formos paieškose bei konceptualioje fotografijoje, kurios leidžia menininko kūrybą vertinti kaip modernaus mąstymo išraišką.

Fotomenininko kūryba, pasak menotyrininko Tomo Pabedinsko, „byloja apie nuoseklius, nuo bet kokio siužeto, pasakojimo ar lyrizmo išlaisvintos formos ieškojimus“. Vienas ryškiausių to pavyzdžių – 1987–1992 metais R.Juškelio sukurtas ciklas „Žmonės ir manekenai“, kuriame autorius įamžino siurrealistinius parduotuvių vitrinų paveikslus ir kasdienio gyvenimo atspindžius jų languose.

Sugretindamas žmonių ir manekenų tikroves, realų ir dirbtinį pasaulius, fotografas groteskiškai ir ironiškai analizuoja savąjį laiką, bandydamas už atspindžių ir sluoksnių persidengimų pamatyti tai, kas tikra.

Tačiau vietomis sukeistų tikrovių motyvai, kur manekenai tampa gyvais sutvėrimais ir ima gyventi savo pačių gyvenimus, o praeiviai gatvėje sustingsta dirbtinoje scenografijoje, anot T.Pabedinsko, „atskleidžia regimos pasaulio tvarkos trūkius, pro kuriuos galima įžvelgti kitokios realybės fragmentus“. Šitaip dokumentinis atspindys praplečia pačią realybę, sugrąžindamas žiūrovą prie esminio klausimo: „Kas aš esu?“

Nuotraukos Romas Juškelis iš VšĮ „Romo Juškelio kūrybos fondas“

Tekstas Gediminas Kajėnas

Vadyba Lina Zaveckytė